Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Sprawozdania z relizacji:

15.05.2020 - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

03.06.2019 - Sprawozdanie z realizacji  „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”  - pobierz

 

16.05.2018 - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 - pobierz

 

17.05.2017 - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" - pobierz

 

29.04.2016 - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” - pobierz

 

29.04.2015 - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" - pobierz

 

07.04.2014 - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” - pobierz

22.04.2013 - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”  - pobierz

 

30.04.2012 - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011"


 

Aktualności:

16.10.2020 - Ogłoszenie wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Zarządzenie Nr 021.14.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w 2020 r. w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.

23.09.2020 - Konsultacje Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Uwagi do projektu Programu Współpracy należy zgłaszać na formularzu opinii w terminie do 07 października 2020 r. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Rozwoju Lokalnego, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum lub elektroniczną na adres: daria.wojtas@sztum.pl.

 1. Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 2. Formularz opinii

 

21.09.2020 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 1. Zarządzenie  Nr 021.13.2020 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 3. Zarządzenie Nr 021.5.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 6. Wzór umowy o realizację zadania publicznego

 

27.08.2020 - Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 3 września br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 25.08.2020 r

 

 1. Informacja
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_27_1_informacja na stronę.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-27 13:14:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (wzór)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_27_2_oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-27 13:14:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 4.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Formularz zgłaszania uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_27_3_formularz_zgłaszania_uwag.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-27 13:14:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx

27.03.2020 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum – II nabór

 1. Ogłoszenie.
 2. Zarządzenie Nr 40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.


24.03.2020 - Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - Ustawa o zdrowiu publicznym.


24.03.2020 - Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - Ustawa o zdrowiu publicznym


24.03.2020 - Zarządzenie Nr 021.7.2020 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

24.03.2020 - Zarządzenie Nr 021.6.2020 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - Ustawa o zdrowiu publicznym.


18.03.2020 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wydłużonym terminie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku - dotyczy ogłoszenia z dnia 05 lutego 2020 roku.


27.02.2020 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 4. Zarządzenie Nr 021.4.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania
 5. Zarządzenie Nr 021.5.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej


27.02.2020 - Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
 3. Oświadczenia
 4. Oferta realizacji zadania
 5. Sprawozdanie z realizacji zadania
 6. Zarządzenie Nr 021.3.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum
 7. Zarządzenie Nr 021.7.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 

12.02.2020 - OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik do Ogłoszenia o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu
 3. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20

 

05.02.2020 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. – II nabór

 1. Ogłoszenie
 2. Zarządzenie Nr 154.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania
 3. Zarządzenie Nr 153.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
 4. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór)
 5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór)
 6. Umowa o realizację zadania publicznego (wzór)

 

29.01.2020 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum
Załączniki:

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

 

31.12.2019 - DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r. Prowadzenie Klubu Senior + AMATOR

 1. Informacje o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie w sprawie wyboru oferty - pobierz

 

31.12.2019 - DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2020r - pobierz

31.12.2019 - Wyniki postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na 2020 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2020.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 161.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

10.12.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 154.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 153.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 6. Umowa o realizację zadania publicznego (wzór) - pobierz

06.12.2019 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku - Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR”

 1. Zarządzenie nr 021.37.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn.  Prowadzenie Klubu Senior + AMATOR - pobierz
 2. Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku - pobierz
 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie składane przez Oferenta - pobierz
 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 021.5.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej - pobierz

04.12.2019 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w 2020 r.

 1. Zarządzenie  Nr 021.36.2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 2. Załącznik do Zarządzenia Nr 021.36.2019   Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2019 r - pobierz
 3. Wzór oferty zadania publicznego - pobierz

19.11.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2020

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Sprawozdanie z wykonania przyznanej dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 145.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie  rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 147.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie określenia rodzajów działań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

18.11.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że w dniu 08.11.2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Labuntur Anni” w Sztumie na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Seniora 2019”.

 1. Informacja - pobierz
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 3. Formularz zgłaszania uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń - pobierz

08.10.2019 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 • Zarządzenie Nr 021.33.2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 08 października 2019 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności” - pobierz

13.09.2019 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności”.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie  Nr 021.30.2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności” - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 021.5.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

29.08.2019 - Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

Uwagi do projektu Programu Współpracy należy zgłaszać na formularzu opinii w terminie do 12 września 2019 r. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Rozwoju Lokalnego, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 68 lub elektroniczną na adres: daria.wojtas@sztum.pl.

 1. Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - pobierz
 2. Formularz opinii - pobierz

26.07.2019 - Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania pn. Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR”.

 1. Ogłoszenie o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.24.2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w 2019 r. w formie powierzenia realizacji zadania: „Prowadzenie Klubu Senior+ AMATOR” wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

03.07.2018 – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania pn. Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR”.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik do Ogłoszenia - Oświadczenie składane przez Oferenta - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 021.5.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

28.06.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 5 lipca br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 27.06.2019 r

 1. Informacja - pobierz
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 3. Formularz zgłaszania uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń - pobierz

30.04.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2019.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

30.04.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 48.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

17.04.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Zarządzenie Nr 42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

17.04.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wydłużonym terminie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku - dotyczy ogłoszenia z dnia 13 lutego 2019 roku - pobierz


04.04.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza II nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2019

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Sprawozdanie z wykonania przyznanej dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie  rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie określenia rodzajów działań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

21.03.2019 - Informacja o wydłużonym terminie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 1. Ogłoszenie - pobierz

19.03.2019 - Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w 2019 roku.

 1. Ogłoszenie o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.17.2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2019 r. w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji - pobierz

14.03.2019 - Informacja na temat przyznanych stypendiów sportowych na rok 2019

 1. Wykaz zawodników, którym przyznano stypendium sportowe w 2019 r. - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym  - pobierz

26.02.2019 - Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - Ustawa o zdrowiu publicznym.

 1. Ogłoszenie o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.13.2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji – Ustawa o zdrowiu publicznym - pobierz

26.02.2019 - Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Ogłoszenie o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.12.2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji – Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

22.02.2019 – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w 2019 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik do Ogłoszenia - Oświadczenie składane przez Oferenta - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 021.10.2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 021.5.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

13.02.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 21.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie nr 22.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 6. Umowa o realizację zadania publicznego (wzór) - pobierz

08.02.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2019

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

28.01.2019 - Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Oświadczenie składane przez Oferenta - pobierz
 3. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych - pobierz
 4. Oferta realizacji zadania - pobierz
 5. Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego - pobierz
 6. Zarządzenie Nr 021.6.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum - pobierz
 7. Zarządzenie Nr 021.7.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

28.01.2019 - Zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.5.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 021.4.2019 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

14.01.2019 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach:
- ochrony i promocji zdrowia,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,
- pomocy społecznej.

 1. Ogłoszenie - pobierz

10.01.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza I nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2019

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Sprawozdanie z wykonania przyznanej dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie określenia rodzajów działań w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

28.12.2018 - Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.46.2018 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2019 r. w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji - pobierz

 


04.12.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach pomocy społecznej w 2019 roku

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.42.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania. - pobierz

27.11.2018 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

 1. Informacja - pobierz
 2. Oferta - pobierz
 3. Formularz zgłaszania uwag - pobierz

07.11.2018 - Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury - pobierz


15.10.2018 - Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".
Uwagi do projektu Programu Współpracy należy zgłaszać na formularzu opinii w terminie do 30 października 2018 r. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Rozwoju Lokalnego, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 68 lub elektroniczną na adres: daria.wojtas@sztum.pl

 1. Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - pobierz
 2. Formularz opinii - pobierz

05.09.2018 - Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury - pobierz


19.07.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.33.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i finansowanie ich realizacji - pobierz

20.06.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach pomocy społecznej oraz w ramach pozostałych zadań w 2018 roku.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.30.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

29.05.2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 82.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

24.05.2018 - Burmistrz Miasta I Gminy Sztum informuje o wydłużonym terminie składania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
- dotyczy ogłoszenia z dnia 30 kwietnia 2018 roku. - pobierz


07.05.2018 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 14 maja br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego

 1. Informacja - pobierz
 2. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 3. Formularz zgłaszania uwag - pobierz

30.04.2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 4. Umowa o realizację zadania publicznego (wzór) - pobierz
 5. Zarządzenie nr 44.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 6. Zarządzenie Nr 65.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

25.04.2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 57.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

16.04.2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wydłużonym terminie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku - dotyczy ogłoszenia z dnia 09 marca 2018 roku - pobierz


09.03.2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

 1. Ogłoszenie
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór)
 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór)  
 4. Umowa o realizację zadania publicznego (wzór)
 5. Zarządzenie nr 44.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 6. Zarządzenie Nr 43.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

07.03.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - Ustawa o zdrowiu publicznym.

 1. Informacja - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.19.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - Ustawa o zdrowiu publicznym - pobierz

07.03.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Informacja - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.18.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -pobierz

28.02.2018 - Stypendia sportowe na rok 2018

 1. Wykaz zawodników, którym przyznano stypendium sportowe w 2018 r. - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 33.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

23.02.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postepowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. na terenie Miasta i Gminy Sztum: Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

 1. Informacja o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.13.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w 2018r. w formie powierzenia realizacji zadania: Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

05.02.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia - Oświadczenie składane przez Oferenta - pobierz
 3. Oświadczenia - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 021.8.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum - pobierz
 5. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 021.8.2018 z dnia 05 lutego 2018 r - Oferta realizacji zadania - pobierz
 6. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 021.8.2018 z dnia 05 lutego 2018 r. - Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego - pobierz
 7. Zarządzenie Nr 021.9.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

05.02.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2018r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wzór - Oferta Realizacji Zadania Publicznego - pobierz
 3. Wzór - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - pobierz
 4. Zarządzenie  Nr 021.6.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 021.7.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

31.01.2018 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2018r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik nr 1 - Wzór - Oferta Realizacji Zadania Publicznego - pobierz
 3. Załącznik nr 2- Oświadczenie Oferenta - pobierz
 4. Wzór - umowa - pobierz
 5. Sprawozdanie (Częściowe/Końcowe) z wykonania zadania publicznego - pobierz
 6. Zarządzenie Nr 021.4.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego  w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w  powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” – Umowa nr  RPPM.06.01.02-22-0004/15-02, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.2 - pobierz
 7. Zarządzenie Nr 021.5.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

29.01.2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2018:

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

Europejski Fundusz Społeczny

24.01.2018 - Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Ogłoszenie - pobierz

09.01.2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2018

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Sprawozdanie z wykonania przyznanej dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

02.01.2018 - Zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Informacja o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.1.2018 Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  2 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2018 r. w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji - pobierz

08.12.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty Konkurs Ofert Na Realizację Zadania Publicznego W Ramach Pomocy Społecznej w 2018 Roku.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie  Nr 021.32.2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

14.11.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje, że w wyniku wpłynięcia w dniu 31 października 2017 r. oferty na realizację zadania publicznego, do dnia 13 listopada 2017 r. nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące oferty złożonej w trybie małych zleceń.

 1. Ogłoszenie - pobierz

06.11.2017 - Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 13 listopada 2017 r. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 31 października 2017 r., a następnie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 3 listopada 2017 r.

 1. Informacja - pobierz
 2. Formularz zgłoszenia uwag - pobierz
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pobierz

11.10.2017 - Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Uwagi do projektu Programu Współpracy należy zgłaszać na formularzu opinii w terminie do 25 października 2017 r. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Rozwoju Lokalnego, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 68 lub elektroniczną na adres: daria.wojtas@sztum.pl

 1. Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 - pobierz
 2. Formularz opinii - pobierz

15.09.2017 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - pobierz


04.08.2017 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Sztum

 1. Zarządzenie Nr 94.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 sierpnia 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - pobierz
 2. Formularz ofertowy (wzór) - pobierz
 3. Zobowiązanie - pobierz

20.07.2017 - Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu - pobierz


14.07.2017 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Sztum

 1. Zarządzenie Nr 83.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 lipca 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - pobierz
 2. Formularz ofertowy (wzór) - pobierz
 3. Zobowiązanie - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 93.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 sierpnia 2017 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego (04.08.2017) - pobierz

06.07.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Informacja o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.24.2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  5 lipca 2017 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2017 r. w formie powierzenia i wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji - pobierz

29.06.2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 77.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

29.06.2017 - Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Miasto i Gmina Sztum na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 217 z późn.) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Miasto i Gmina Sztum.

 1. Otwarty nabór partnera - pobierz

22.06.2017 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 29 czerwca br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu
16.06.2017 r.
Rodzaj zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych i integrację oraz upowszechnianie kultury fizycznej.
Tytuł zadania publicznego: "Dzień rodziny dla mieszkańców sołectwa Uśnice - Parpary oraz Gminy Sztum"
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie "Razem Raźniej - Uśnice Parpary".
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Formularz zgłoszenia uwag

12.06.2017 - Wydłużony termin naboru ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku - dotyczy ogłoszenia z dnia 16 maja 2017 roku - pobierz


07.06.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum: Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

 1. Informacja o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.21.2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  07 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w 2017 r. w formie powierzenia realizacji zadania: Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. - pobierz

05.06.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach pomocy społecznej oraz w ramach pozostałych zadań w 2017 roku

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Oferta Realizacji Zadania Publicznego (wzór) - pobierz
 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 4. Umowa (wzór) - pobierz
 5. Zarządzenie Nr APS.021.2.2016.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 6. Zarządzenie  Nr SŚ.021.20.2017.SŚ.I Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

17.05.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2017r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik nr 1 - Wzór - Oferta Realizacji Zadania Publicznego - pobierz
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta - pobierz
 4. Wzór - umowa - pobierz
 5. Sprawozdanie (Częściowe/Końcowe) z wykonania zadania publicznego - pobierz
 6. Zarządzenie Nr 021.17.2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego  w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w  powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” – Umowa nr  RPPM 06.01.02-22-0004/15-02, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.2 - pobierz
 7. Zarządzenie Nr 021.18.2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 


 

16.05.2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 4. Umowa o realizację zadania publicznego (wzór) - pobierz
 5. Zarządzenie nr 34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 6. Zarządzenie nr 50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 7. Zarządzenie nr 53.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

16.05.2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 52.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

11.05.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Ogłoszenie - pobierz

10.04.2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 4. Umowa o realizację zadania publicznego (wzór) - pobierz
 5. Zarządzenie nr 34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 6. Zarządzenie nr 35.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

31.03.2017 - Aktualizacja Bazy Danych Organizacji Pozarządowych Województwa Pomorskiego – Miasto i Gmina Sztum

 1. Informacja - pobierz
 2. Baza danych NGO - tabela - pobierz

15.03.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Informacja o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.13.2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w formie powierzenia/wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie/dofinansowanie ich realizacji. - pobierz

10.03.2017 - Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017

 1. Informacja o przesunięciu terminu - pobierz

02.03.2017 - Stypendia sportowe na rok 2017

 1. Ogloszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 26.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

01.03.2017 - Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017

 1. Informacja - pobierz

24.02.2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2017

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 21.2017 urmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

07.02.2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2017 - pobierz


01.02.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłszasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.7.2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SPołecznej w Sztumie z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr APS.021.2.2016.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnai 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Wzór umowy - pobierz
 5. Wzór sprawozdania - pobierz
 6. Wzór oferty - pobierz

23.01.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie odwołuje otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 1. Odwołanie - pobierz

17.01.2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2017

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Zarządzenie nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz
 4. Zarządzenie nr 7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

12.01.2017 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłszasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr ŚS.021.3.2017.UP.I. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SPołecznej w Sztumie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr APS.021.2.2016.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnai 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Wzór umowy - pobierz
 5. Wzór sprawozdania - pobierz
 6. Wzór oferty - pobierz

30.12.2016 - Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr APS.021.42.2016.APS.II. Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2017 r. w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji - pobierz

15.12.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Informacja o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr ZL.021.40.2016.ZL.I Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  14 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

6.12.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłszasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach pomocy społecznej w 2017 roku

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr SŚ.02.88.2016.SŚ.I. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr APS.021.2.2016.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Wzór umowy - pobierz
 5. Wzór sprawozdania - pobierz
 6. Wzór oferty - pobierz

30.11.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 7 grudnia br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 28.11.2016 r.

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Tytuł zadania publicznego: Akademia Zdrowego Przedszkolaka – warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Zdrowe słodycze dla małego i dużego.”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”.
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Formularz zgłoszenia uwag

23.11.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum: Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

 1. Informacja o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.36.2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w 2016 r. w formie powierzenia realizacji zadania: Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. - pobierz

21.11.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Informacja o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr APS.021.35.2016.APS.II. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadania publicznego w 2016 r. w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. - pobierz

17.11.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach systemu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik nr 1 - Wzór - Oferta Realizacji Zadania Publicznego - pobierz
  - Załącznik 1.1. - Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
  - Załącznik 1.2. - Kalkulacja kosztów - pobierz
 3. Wzór - umowa - pobierz
 4. Zarządzenie Nr ZL.021.32.2016.ZL.I Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 5. Zarządzenie Nr ZL.021.33.2016.ZL.I Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

27.10.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2016r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik nr 1 - Wzór - Oferta Realizacji Zadania Publicznego - pobierz
  - Załącznik 1.1. - Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
  - Załącznik 1.2. - Kalkulacja kosztów - pobierz
 3. Wzór - umowa - pobierz
 4. Sprawozdanie (Częściowe/Końcowe) z wykonania zadania publicznego - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 021.30.2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” – Umowa nr RPPM 06.01.02-22-0004/15-00, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.2 - pobierz
 6. Zarządzenie Nr 021.31.2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

24.10.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach pomocy społecznej w 2016 roku

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik nr 1 - wzór - Oferta - pobierz
 3. Załącznik nr 2 - wzór - Umowa - pobierz
 4. Zarządzenie Nr APS.021.2.2016.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 5. Zarządzenie Nr SŚ.021.28.2016.SŚ.I Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

20.10.2016 - Ogłoszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego.

 1. Ogłoszenie wraz z formularzem zgłoszenia - pobierz

05.10.2016 - Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Uwagi do projektu Programu Współpracy należy zgłaszać na formularzu opinii w terminie do 19 października 2016 r. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Rozwoju Lokalnego, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 67 lub elektroniczną na adres: daria.wojtas@sztum.pl.

 1. Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 - pobierz

 2. Formularz opinii - pobierz


12.08.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 19 sierpnia br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 10.08.2016 r.

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Tytuł zadania publicznego: „Śladami V Wileńskiej Brygady AK”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie miłośników jazdy konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,  każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Formularz zgłoszenia uwag

12.08.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 19 sierpnia br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 10.08.2016 r.

Rodzaj zadania publicznego: Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez historie klubu.
Tytuł zadania publicznego: 70-lat Olimpii Sztum na 600-lecie miasta.
Nazwa oferenta: Klub Piłkarski „OLIMPIA” Sztum
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Formularz zgłoszenia uwag

09.08.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 16 sierpnia br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 01.08.2016 r.

Rodzaj zadania publicznego: Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Tytuł zadania publicznego: „Realizacja szkolenia – pn. „Wykorzystanie technik neuromarketingowych w sprzedaży bezpośredniej a także w procesie budowy relacji z partnerani biznesowymi.” – które spowoduje zwiększenie atrakcyjności poszukujących zatrudnienia na rynku pracy.”
Nazwa oferenta: Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.            

 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Formularz zgłoszenia uwag

15.07.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 22 lipca br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 08.07.2016 r. 

Rodzaj zadania publicznego: Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez historie klubu.
Tytuł zadania publicznego: 70-lat Olimpii Sztum na 600-lecie miasta.
Nazwa oferenta: Klub Piłkarski „OLIMPIA” Sztum
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,  każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu  zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń. 

 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Formularz zgłoszenia uwag


15.07.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 22 lipca br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 08.07.2016 r. 

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Tytuł zadania publicznego: „Śladami V Wileńskiej Brygady AK”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie miłośników jazdy konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,  każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu  zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.                       

 

 1. Oferta realizacji zadania publicznego.
 2. Formularz zgłoszenia uwag

Informacje dla Stowarzyszeń:

07.07.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 14 lipca br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 30.06.2016 r.

Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego: Degustacje konfraterni na 600-lecie Sztumu.

Nazwa oferenta: Wielka Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła.
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,  każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. Ryszard Wirtwein
Zastępca Burmistrza

 1. Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń -pobierz
 2. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz

20.06.2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 1. Zarządzenie Nr 67.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

16.06.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 23 czerwca br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 09.06.2016 r.
Rodzaj zadania publicznego: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, roswój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Tytuł zadania publicznego: Festyn z okazji 800-lecia Parafii w Postolinie i 600-lecia Sztumu.
Nazwa oferenta: Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie.
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, każdy W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

 1. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 2. Formularz zgłoszenia uwag - pobierz

01.06.2016 - Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w dniu 18 maja 2016 r. w trybie małych zleceń

 1. Ogłoszenie - pobierz

20.05.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 27 maja br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 19.05.2016 r.
Rodzaj zadania publicznego: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Tytuł zadania publicznego: „Organizacja konferencji popularnonaukowej związanej z 600-leciem miasta Sztum i Parafii św. Anny w Sztumie”
Nazwa oferenta: Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, każdy z terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

W załączeniu:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 2. Formularz zgłoszenia uwag - pobierz

19.05.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że w terminie do 30 maja 2016 r. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum, a następnie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w dniu 18 maja 2016 r.

Rodzaj zadania publicznego: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Tytuł zadania publicznego: Festyn Rodzinny „Zabawy dawniej i dziś”.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”.
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

W załączeniu:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 2. Formularz zgłaszania uwag - pobierz

 

17.05.2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2016r. 

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Załącznik nr 1 - Wzór - Oferta Realizacji Zadania Publicznego - pobierz
 3. Załącznik nr 2 - Wzór - umowa - pobierz
 4. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie (Częściowe/Końcowe) z wykonania zadania publicznego - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 56.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 6. Zarządzenie Nr 57.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia  17 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 

 

10.05.2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 55.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

15.04.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń.
Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 22 kwietnia br. można zgłaszać uwagi do oferty  na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 13.04.2016 r.

Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej.
Tytuł zadania publicznego: Organizacja festynu kulturalno – rekreacyjnego z okazji Świąt 1-3 Maja.
Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE „ POD WIATRAKAMI ”
Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,  każdy z terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

W załączeniu:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego (pobierz)
 2. Formularz zgłoszenia uwag (pobierz)

 

12.04.2016 - Informacja o realizacji pierwszego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Sztum

W dniu 21.03.2016 podpisana została umowa na realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
Wniosek w powyższej sprawie wpłynął do tut. Urzędu 14 stycznia br., a jego Inicjatorkami są  Panie Renata Jagielska i Iwona Psuja. 
Wkładem własnym Inicjatorów w realizację zadania jest praca własna w postaci przygotowania terenu pod urządzenia, drobnych prac porządkowo - estetycznych i wkład rzeczowy: materiał niezbędny do przygotowania stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych. Gmina w ramach zadania sfinansuje zakup elementów zabawowych za kwotę 4 022,00 zł, co stanowić będzie 69 % wartości całego zadania.  
Inicjatywa zostanie zrealizowana do końca kwietnia br. 
Jest to pierwsza inicjatywa w naszej Gminie, po wprowadzeniu w roku ubiegłym nowego mechanizmu współpracy jakim jest inicjatywa lokalna.  
 

11.04.2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

08.04.2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 3. Sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego - pobierz
 4. Umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 5. Zarządzenie nr 40.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz pobierz
 6. Zarządzenie Nr 41.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

25.03.2016 - Wykaz zawodników, którym przyznano stypendium sportowe w 2016r.

 1. Wykaz zawodników - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 31.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

21.03.2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 30.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

04.03.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr UP.I.021.9.2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2016 r. w formie powierzenia/wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

 

04.03.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr APS.021.7.2016.APS.II. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2016 r. w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji - pobierz

 

01.03.2016 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń. Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do 8 marca br. można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 22.02.2016 r.

Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej.

Tytuł zadania publicznego: Łączenie pokoleń poprzez warsztaty kulinarne.

Nazwa oferenta: Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie.

Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, każdy z terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń.

W załączeniu:
1. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
2. Formularz zgłoszenia uwag - pobierz

 

19.02.2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016:

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 luty 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

05.02.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań pblicznych w 2016 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr APS.021.2.2016.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej - pobierz
 3. Zarządzenie Nr UP.I.021.4.2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

01.02.2016 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w 2016 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr APS.021.2.2016.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 3. Zarządzenie Nr APS.021.3.2016.APS.II. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

27.01.2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie określenia rodzajów działan oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

22.01.2016 - Ogłoszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert

 1. Ogłoszenie wraz z formularzem zgłoszenia - pobierz

 

31.12.2015 - Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr APS.021.49.2015.APS.II Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w 2016 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

 

08.12.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr APS.02.45.2015.APS.II. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr APS.021.46.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 5. Umowa wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego - pobierz
 6. Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego - pobierz

 

03.12.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie o wynikach - pobierz
 2. Zarządzenie Nr APS.021.43.2015.APS.II. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2015 r. w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. - pobierz

03.12.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 1. Informacja - pobierz
 2. Zarządzenie Nr ZL.021.44.2015.ZL.I Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2016 r. w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

 

24.11.2015 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń. Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w terminie do dnia 01 grudnia 2015r. można zgłaszać uwagi do oferty  na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do biura podawczego w siedzibie tut. Urzędu w dniu 18.11.2015 r. 

Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Tytuł zadania publicznego: Spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Sztum.

Nazwa oferenta: Kółko rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie.

Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,  każdy z terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczące oferty na Formularzu zgłoszenia uwag do oferty złożonej w Trybie małych zleceń. 

W załączeniu: 

 1. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 2. Formularz zgłoszenia uwag - pobierz

 

18.11.2015 - Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

 1. Informacja - pobierz
 2. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 3. Formularz zgłoszenia uwag - pobierz

 

06.11.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach systemu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie

 1. Ogłoszenie - konkurs - pobierz
 2. Zarządzenie Nr ZL.021.41.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr ZL.021.42.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 5. Umowa wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego - pobierz
 6. Sprawozdanie (częściowe/końcowe)z wykonania zadania publicznego - pobierz

 

06.11.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza twarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach pomocy społecznej i pozostałych zadań w 2015 roku - pobierz

 • Zarządzenie Nr AP.021.39.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 • Zarządzenie Nr AP.021.40.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 • Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 • Umowa wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego - pobierz
 • Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego - pobierz

 

15.10.2015 - Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". Uwagi do projektu Programu Współpracy należy zgłaszać na formularzu opinii w terminie do 29 października 2015 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: daria.wojtas@sztum.pl.Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Rozwoju Lokalnego, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 67.

 • Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności po (*.pdf) - pobierz
 • Formularz opinii (*.doc) - pobierz

 

 

21.08.2015 - Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 • Zarządzenie Nr APS.021.34.2015.APS.II. Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  21 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2015 r. w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

24.07.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach pomocy społecznej w 2015 roku - pobierz

 • Zarządzenie Nr APS.021.29.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 • Zarządzenie Nr APS.021.28.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

25.06.2015 - Zastępca Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 • Zarządzenie Nr APS.021.26.2015.APS.II. Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2015 r. w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

23.06.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 • Zarządzenie Nr 88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wsparcia/powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji nafinansowanie ich realizacji - pobierz

 

01.06.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach pomocy społecznej w 2015 roku - pobierz

 1. oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 2. umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 3. sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 4. Zarządzenie Nr APS.021.21.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania. - pobierz
 5. Zarządzenie Nr APS.021.22.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. - pobierz

 

15.05.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. - pobierz

 1. oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 2. umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 3. sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 73.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania. - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 74.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. - pobierz

 

30.04.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum. - pobierz

 • Zarządzenie Nr 53.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. - pobierz

 

23.04.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje w związku z ogłoszonym w dniu 31.03.2015 r. Otwartym Konkursem Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. informuje, że zaplanowany na dzień 23 kwietnia 2015 r. termin otwarcia i rozpatrzenia uległ zmianie - pobierz

 

31.03.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. - pobierz

 

 1. oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 2. sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego (wzór) - pobierz
 3. umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 45.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 46.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

 

31.03.2015  - Burmistrz Miasta I Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015 - pobierz

 • Zarządzenie Nr 43.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

27.03.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 • Zarządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2015 r. w formie powierzenia/wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. - pobierz

 

19.03.2015 - Burmistrz Miasta o Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015:

 • Ogłoszenie - pobierz
 • Wniosek - pobierz
 • Zarządzenie Nr 37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 • Zarządzenie Nr 38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

18.03.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015:

 • Ogłoszenie - pobierz
 • Zarządzenie Nr 35.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

02.03.2015 -  - Stypendia sportowe przyznane - wykaz zawodników, którym przyznano stypendium sportowe w 2014r. - pobierz

 • Zarządzenie Nr 23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

27.02.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

 • Ogłoszenie - pobierz
 • Zarządzenie Nr APS.021.15.2015.APS.II. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2015 r. w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. - pobierz

 

27.02.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015.

 1. Oferta realizacji zadania publicznego (wzór) - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 26 lutego 2015 r. - pobierz
 3. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 26 lutego 2015 r.  - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. - pobierz

 

20.02.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015:

 • Ogłoszenie - pobierz
 • Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz
 • Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz

 

16.02.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum

 • Ogłoszenie wyników - pobierz
 • Zarządzenie Nr APS.021.10.2015.APS.II. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

 

30.01.2015 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. - pobierz

 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego - pobierz
 • Zarządzenie Nr APS.021.5.2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków - pobierz
 • Zarządzenie Nr APS.021.6.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. - pobierz

 

29.01.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015 - pobierz

 • Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

20.01.2015 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. - pobierz

 • Zarządzenie Nr APS.021.3.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. - pobierz
 • Zarządzenie Nr APS.021.4.2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania. - pobierz
 • Wzór oferty na realizację zadania publicznego - pobierz

 

12.01.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015

 • Ogłoszenie - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 • Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 • Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

07.10.2014 - Konsultacje „Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”Uwagi do projektu Programu Współpracy należy zgłaszać na formularzu opinii w terminie do 21 października 2014 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: maja.pradzynska@sztum.pl.Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Programów Pomocowych, Współpracy z ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 67.  

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” - pobierz
 • Formularz opinii - pobierz

 

24.09.2014 - Ogłoszenie w sprawie podpisanej umowy na realizację zadania publicznego - pobierz

 

12.09.2014 - Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w tym organizacja zbiórek żywności”. - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

 

28.05.2014 - Stypendia sportowe przyznane - wykaz zawodników, którym przyznano stypendium sportowe w 2014r. - pobierz

 • Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

23.04.2014 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 • Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. - pobierz

 

17.04.2014 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 • Zarządzenie Nr 021.21.2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia  16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

 

20.03.2014 - Dyrektor Miejsko--Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. - pobierz

 • Zarządzenie Nr 021.18.2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania. - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Polityki SPołecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - pobierz
 • Wzór - Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz

 

20.03.2014 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. - pobierz

 • Wzór - Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 • Wzór - Sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego - pobierz
 • Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 • Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 • Zmiana terminu otwarcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych (14.04.2014) - pobierz

 

27.02.2014 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz.

 • Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz.

 

17.02.2014 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. na terenie miasta i gminy Sztum – pobierz

 • Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2014 r. w formie powierzenia/wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - pobierz

 

06.02.2014 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2014 - pobierz

 • Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz 

 

31.01.2013 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych z Zakresu Pomocy Społecznej w 2014 r.

 1. Ogłoszenie - Załącznik do Zarządzenia Nr 021.2.2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 22 stycznia 2014 r. - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 021.2.2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania  - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 021.1.2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Wzór oferty - Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 021.6.2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.2.2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania (03.02.2014) - pobierz

 

17.01.2014 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2014.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz
 4. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz 

 

16.01.2014 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014. Rodzaj zleconego zadania publicznego: "Zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014". Szczegóły w załącznikach:

 1. Ogłoszenie - Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r.  - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Wzór oferty - Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. - pobierz
 5. Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - pobierz

23.09.2013 - Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 Uwagi do projektu Programu Współpracy należy zgłaszać na formularzu opinii w terminie do 07 października 2013r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:maja.pradzynska@sztum.pl
Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 68.

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. - pobierz
 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/386/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2010 r. - Formularz opinii - pobierz

 

15.04.2013 - Informacja o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2013 - pobierz

 • Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

15.04.2013 - Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 • Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

11.04.2013 - Informacja o przyznanych stypendiach sportowych

 • Wykaz zawodników, którym przyznano stypendium sportowe - pobierz
 • Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

 

26.03.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2013.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2013roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 6/2012 z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

19.03.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. WZÓR - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - pobierz
 5. WZÓR - SPRAWOZDANIE - pobierz

 

20.02.2013 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Oferta Realizacji Zadania Publicznego (Wzór) - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 6/ 2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania (25.02.2013) pobierz

 

30.01.2013 - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2013

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wynikach postępowania w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2013 - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

 

14.01.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2013.

 1. Ogłoszenie
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu.
 3. Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu.

 

 

19.10.2012 - Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
 2. Formularz opinii - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/386/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2010 r.

 

 

22.06.2012 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. Promocja zdrowego stylu życia  tj. „Jak chronić młodzież przed substancjami psychoaktywnymi”

 

25.05.2012 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012r.
Rodzaj zlecanego zadania publicznego: Promocja zdrowego stylu życia „Jak chronić młodzież przed substancjami psychoaktywnymi”.

 

29.03.2012 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

  

21.03.2012 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.

 

07.03.2012 - Burmistrz Miasta I Gminy Sztum Informuje:

 1. Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 marca 2012r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2012 r tj. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
 2. Zarządzenie Nr  33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 marca  2012r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2012 r tj. propagowanie idei  trzeźwości.
 3. Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia  07 marca  2012r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2012 r tj. promocja zdrowego stylu życia „Jak chronić młodzież przed substancjami psychoaktywnymi”.

  

29.02.2012 -  Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.

 1. Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
 2. Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
 3. Załącznik nr 1 - Wzór oferta realizacji zadania publicznego.
 4. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
 5. Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania.

 

03.02.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012r.

 1. Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 lutego 2012r.
 2. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 lutego 2012r.
 3. Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego
 4. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 5. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie
 6. Zarządzenie  Nr  21 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia  03 lutego  2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

 

31.01.2012 Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 

11.01.2012 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM OGŁASZA nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2012

 1. Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu

 

05.10.2011 Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"

Załączniki:

1. UCHWAŁA NR XLIX/386/10 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 28 sierpnia 2010 r.

2. Formularz opinii

3. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

 

 

28.04.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

Załączniki:
1. Ogłoszenie2. Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzania realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

 

21.04.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o udzieleniu dotacji  w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2011 roku

2. Treść ogłoszenia

 

31.03.2011 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2011roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

2. Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

3. Wzór Oferty.

4. Wzór Sprawozdania.

5. Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia 2011roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

   

25.03.2011 - BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM OGŁASZA nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2011

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu.

2. Załącznik Nr 1 do warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu  - Wniosek o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu.

 

18.10.2010 - Konsultacje "Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"

 

21.04.2010 - Informacje o wynikach konkursów15.03.2010 Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.09.03.2010 - BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM INFORMUJE związku z ogłoszonym w dniu 5 lutego 2010r. Otwartym Konkursem Ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, informuję, że planowany na dzień 9 marca 2010r. termin otwarcia i rozpatrzenia ofert uległ zmianie.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert, nastąpi w dniu 12 marca o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum w Sali nr 33.
05.03.2010 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. 05.02.2010 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. Zarzadzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań oraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji30.11.2009 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.02.10.2009 - BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. 03.04.2009 - Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.27.02.2009-BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.16.01.2009 - BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realicję zadań publicznych w 2009r.


1. Informacje na temat konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r.2. Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r.3. Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r.4. Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum.5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r. z dnia 25 kwietnia 2005r.6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r. z dnia 29 kwietnia 2005r.7. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r. z dnia 2 września 2005r.8. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r. z dnia 17 października 2005r.8. Informacje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum.9. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum.10. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum11. Informacje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum.12. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2006r.13. INFORMACJA o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. na terenie miasta i gminy Sztum.14. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2006r. (17.03.2006)15. INFORMACJA o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. na terenie miasta i gminy Sztum (21.04.2006)14. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2007r. (05.01.2007)15. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2007 r. na terenie miasta i gminy Sztum. (06.02.2007)16. Zarządzenie Nr 4/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.17. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2007r. (16.02.2007)18. Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.19. Zarządzenie Nr 7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2007 r tj. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2007 r.20. BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2007 r. tj. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2007 r”21. BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2007 r. na terenie miasta i gminy Sztum.22. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2008r (18.01.2008)23. Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2008 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.24. Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 lutego 2008r w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.