Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. tj. „Propagowanie idei trzeźwości”

I. Do ogłoszonego w dniu 05.03.2010r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. złożone zostały następujące oferty:

Nazwa organizacji Nazwa zadaniaKwota wnioskowanej
dotacji w zł
 
Uwagi
Stowarzyszenie-Klub Abstynenta „Radość i Słońce”Propagowanie idei trzeźwości

2500,00

Przyjęto do rozpatrzenia
Gospodarstwo Rolne Agroturystyczne
Gossa Mieczysław
 
Propagowanie idei trzeźwości

2500,00

Odrzucono ze względów formalnych

II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 07 kwietnia 2010r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 27 z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2010 r dokonał wyboru oferty:

Nazwa organizacji Nazwa zadaniaKwota udzielonej dotacji w zł
Stowarzyszenie-Klub Abstynenta „Radość i Słońce”Propagowanie idei trzeźwości

2500,00

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. tj. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”

I. Do ogłoszonego w dniu 05.03.2010r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. złożone zostały następujące oferty:

Nazwa organizacji Nazwa zadaniaKwota wnioskowanej
dotacji w zł
 
Uwagi
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR”
Sztum ul. Sienkiewicza 54
 
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

25000,00

Przyjęto do rozpatrzenia
Gospodarstwo Rolne Agroturystyczne
Gossa MIeczysław
 
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

7888,00

Odrzucono ze względów formalnych

II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 07 kwietnia 2010r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 26 z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2010r dokonał wyboru oferty:

Nazwa organizacji Nazwa zadaniaKwota udzielonej dotacji w zł
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR”
Sztum ul. Sienkiewicza 54
 
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

25000,00

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1475
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2010-04-21 12:02:29
Treść wytworzył(a): Halina Cymerys, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-04-21 12:00:43