Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

14.05.2021 -


15.04.2021 - Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.


12.03.2021 - Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie


05.03.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kochanowskiego w Sztumie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


25.01.2021 -

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_25_BRN30055CAE020F_029037.pdf
Opis: Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-25 10:53:40
Autor pliku: Agnieszka Topolewska-Reksa
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf