Urząd Miasta i Gminy

14.05.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z, 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.~ Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-05-14 BRN30055CAE020F_032180.pdf
Opis: Ogłoszenie
Utworzono: 2021-05-14 10:10:29
Data dodania: 2021-05-14 10:10:39
Autor pliku: Agnieszka Topolewska-Reksa
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


15.04.2021 - Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.


12.03.2021 - Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie


05.03.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kochanowskiego w Sztumie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


25.01.2021 - Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_25_BRN30055CAE020F_029037.pdf
Opis: Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-25 10:53:40
Autor pliku: Agnieszka Topolewska-Reksa
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf