Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

 


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum.


 


I. Do ogłoszonego w dniu 25.04.2005 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” złożona została jedna oferta :
Nazwa organizacjiNazwa zadaniaKwota wnioskowanej dotacjiUwagiMiejski Ludowy


Klub Sportowy „Victoria”Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży20.000,-Przyjęto do rozpatrzenia


II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokółu z dnia 21.06.2005 r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania , burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 67/2005 z dnia 23.06.2005 r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji dokonał wyboru oferty:Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota  dotacji


Miejski Ludowy


Klub Sportowy

„Victoria”

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
20.000,-

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1752
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-30 15:25:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-30 15:24:25