Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
INFORMUJE


o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. na terenie miasta i gminy Sztum.


I. Do ogłoszonego w dniu 17.03.2006r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. złożone zostały następujące oferty:

Nazwa organizacji -Nazwa zadania -Kwota wnioskowanej dotacji w zł -Uwagi
1. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie-Spotkania integracyjno-sportowe dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum -700zł- Odrzucono ze względów formalnych
2. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Powiślanie” - Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury Ludowej, lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego -4.500zł- Przyjęto do rozpatrzenia
3. Związek Harcerstwa Polskiego - Harcerska Akcja Letnia 2006 - 5.400zł - Przyjęto do rozpatrzenia
4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 950zł - Przyjęto do rozpatrzenia
5. Ludowy Klub Sportowy „Powiśle”- Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Czernin - 8.500zł - Przyjęto do rozpatrzenia
6. Klub Piłkarski „Olimpia” Sztum-Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach -55.045zł - Przyjęto do rozpatrzenia
7. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria”- Rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum w dziedzinie kajakarstwa - 15.200zł - Przyjęto do rozpatrzenia
8. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” - Kultura fizyczna, sport - Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum - 5.000zł - Przyjęto do rozpatrzenia
9. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie - Letni turnus sportowo – rehabilitacyjny Zakopane 2006- 500zł - Odrzucono ze względów formalnych
10. Sztumskie Stowarzyszenie Sołtysów - Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych - 1.300zł - Przyjęto do rozpatrzenia
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piekle - ”Wisły malowanie w Piekle na parkanie” – festyn rekreacyjno – sportowy - 1.300zł - Przyjęto do rozpatrzenia

II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 20 kwietnia 2006r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 50/2006 z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji dokonał wyboru oferty:

Nazwa organizacji - Nazwa zadania -Kwota udzielonej dotacji w zł

1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Powiślanie” - Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury Ludowej, lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego - 4.500zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego - Harcerska Akcja Letnia 2006 - 5.400zł
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-950zł
4. Ludowy Klub Sportowy „Powiśle”-Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Czernin-8.500zł
5. Klub Piłkarski „Olimpia” Sztum-Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach -55.045zł
6. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria”-Rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum w dziedzinie kajakarstwa - 15.200zł
7. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider”-Kultura fizyczna, sport - Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum - 5.000zł
8. Sztumskie Stowarzyszenie Sołtysów-Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych-1.300zł

Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2041
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2006-04-25 08:53:53
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-04-25 08:46:58