Urząd Miasta i Gminy

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Referacie Organizacyjnym i Zamówień Publicznych w pok. 80 IIIp. Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu; telefon do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie 55 6406303, mail: sztum@sztum.pl