Urząd Miasta i Gminy

Informujemy, iż z dniem 30 kwietnia 2008 uruchomiliśmy usługę "skrzynki podawczej" przy pomocy której interesanci mogą składać podpisane "kwalifikowanym podpisem elektronicznym" oficjalne wnioski do naszego urzędu.

 


Dostęp do usługi realizowany jest poprzez portal ePUAP (www.epuap.gov.pl)

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie: /1h0eh5n1vz/skrytkauwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.