Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Sztum, dn. 01.06.2005r.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM


INFORMUJE


o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum.I. Do ogłoszonego w dniu 29.04.2005r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2005 r. złożone zostały następujące oferty:


 
Nazwa organizacji

Nazwa zadaniaKwota wnioskowanej dotacji w zł


Uwagi

Gminny Szkolny Związek Sportowy
„Gminne igrzyska i gimnazjada młodzieży szkolnej”
10.500zł
Przyjęto do rozpatrzenia

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Miasta
i Gminy Sztum”

10.500zł
Przyjęto do rozpatrzenia


II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 01 czerwca 2005r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 55/2005 z dnia 01 czerwca 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji dokonał wyboru oferty:Nazwa organizacji

Nazwa zadaniaKwota udzielonej dotacji w zł


Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Miasta i Gminy Sztum”
10.500zł

                                            

                                                                                       


..........................................


podpis i pieczęć Burmistrza

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2092
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-30 07:49:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-30 07:47:13