Urząd Miasta i Gminy

Imię i Nazwisko:

Waldemar Fierek

Funkcja:

Przewodniczący

Telefon:

 

e-mail:

waldemar.fierek@sztum.pl

Godziny przyjęć interesantów:

środa w godzinach od 10:00 do 13:00

 

Kompetencje Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

  1. Przewodniczący Rady organizuje i nadzoruje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady.
  2. Zwołuje sesje Rady i przewodniczy ich obradom.
  3. Czuwa nad porządkiem obrad.
  4. Kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady Miejskiej.
  5. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał podpisuje uchwały Rady.
  6. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania
    przez radnych ich mandatu.