Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Informacje na temat konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005".

OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. więcej tutaj

Dokumenty do pobrania (wszystkie pliki w formacie rtf)
1.Formularz wniosku rozmiar pliku 81 kb
2. Wzór umowy rozmiar pliku 22 kb
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego rozmiar pliku 81 kb
4. Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2005r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej rozmiar pliku 213 kb
5. Zarządzenie nr 2/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania rozmiar pliku 97 kb

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1730
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-03-10 15:02:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-10 14:34:23