Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Sztum, dn. 15.04.2005r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum.I. Do ogłoszonego w dniu 11.03.2005r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. złożone zostały następujące oferty:

Więcej informacji w dokumencie Word: kliknij tutaj


II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 12 kwietnia 2005r.
z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 36/2005 z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji dokonał wyboru oferty:

Więcej informacji w dokumencie Word: kliknij tutaj……………………………………..
podpis i pieczęć Burmistrza1. Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1940
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-04-18 14:04:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-04-18 14:01:24