Urząd Miasta i Gminy

PETYCJE


 

 

 

01.12.2023 - Petycja - o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-12-01 SKM_C30823122716160.pdf
Opis: Petycja
Utworzono: 2023-12-01 15:42:15
Data dodania: 2023-12-27 15:43:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • 27.12.2023 - odpowiedź w sprawie petycji Szczegóły pliku
  Nazwa: Odpowiedź w sprawie petycji.pdf
  Opis: Odpowiedź w sprawie petycji
  Utworzono: 2023-12-27 15:45:50
  Data dodania: 2023-12-27 15:46:53
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

18.05.2022 - Petycja - efektywność energetyczna Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-05-18 Petycja 052022.pdf
Opis: Petycja
Utworzono: 2022-05-18 16:44:14
Data dodania: 2022-05-18 16:45:15
Autor pliku: Michał Mroczkowski
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

23.03.2022 - Petycja Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-23 PETYCJA.pdf
Opis: Petycja
Utworzono: 2022-03-23 13:30:45
Data dodania: 2022-03-23 13:30:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.01.2021 - Petycja 1 Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_04_Petycja1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-04 15:44:38
Autor pliku: Czesława Jaźwińska
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.01.2021 - Petycja 2 W sprawie działań władz centralnych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu obywateli. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_04_Petycja2.pdf
Opis: W sprawie działań władz centralnych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu obywateli.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-04 15:40:07
Autor pliku: Czesława Jaźwińska
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12.11.2020 - . Petycja w sprawie publikacji wniosku o informację publiczną na stronie internetowej podmiotu Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-11-12 petycja.pdf
Opis: 2020-11-12 Petycja
Utworzono: 2020-11-12 13:35:08
Data dodania: 2020-11-12 13:35:23
Autor pliku: Marta Modrzewska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 6.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13.11.2019 - Petycja w sprawie "Kolejne kary UODO na podmioty publiczne. RODO w administracji" zapytanie - pobierz

13.11.2019 - Petycja w sprawie "Kolejne kary UODO na podmioty publiczne. RODO w administracji" pytanie - pobierz

08.11.2019 - Petycja w sprawie "Nowe kary w administracji publicznej czy dbasz, czy stosujesz RODO" - pobierz

25.10.2019 - Petycja w sprawie dokonania analizy dot. wdrożenia procedur związanych z płatnościami bezgotówkowymi - pobierz

04.09.2019 - Petycja w sprawie analizy wydatków na usługi telekomunikacyjne - pobierz

13.06.2019 - Petycja w sprawie analizy wydatków na usługi telekomunikacyjne - pobierz

11.03.2019 - Petycję w sprawie rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 - pobierz

21.11.2018 - Petycja w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych - pobierz

27.09.2018 - Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii - pobierz

24.09.2018 - Petycja w sprawie V edycji Programu "Wzorowa Łazienka" - pobierz

 • Regulamin 5 Edycji Progrmau "Wzorowa Łazienka" - pobierz

18.05.2018 - Petycja w sprawie planu zaopatrzenia w ciepło, enegię elektryczną i paliwa gazowe - pobierz

09.10.2017 - Petycja w sprawie przekazania poniższego wniosku do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych - pobierz

28.02.2017 - Petycja w sprawie publikacji w całości niniejszego wniosku o informację publiczną na stronie internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - pobierz

22.11.2016 - Petycja w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl - pobierz

14.11.2016 - Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", której, znajdą sięinformacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci) - pobierz

20.07.2016 - Petycje w sprawie rzeczywistego znaczenia pojęcia "efektywność energetyczna" - pobierz

28.04.2016 - Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej - pobierz

14.04.2016 - Petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecenie wsparcie Producenta - pobierz

26.02.2016 - Petycja w sprawie archwizacji materiałów dot. szkoleń - pobierz

03.12.2015 - Petycja w sprawie zamieszczenia na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru - zakładki - o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenia na stałe w ramach ww. zakładki w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu mikroporady.pl wraz z linkiem - pobierz