Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

OCHRONA ŚRODOWISKA

 


 

<2022>

 


25.02.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 113/7, 113/10, 328/3, 328/16, 328/19 obręb Uśnice (gmina Sztum, powiat sztumski)”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-05-25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-05-25 15:21:09
Data dodania: 2022-05-25 15:21:23
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


18.05.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Koślinka 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 10 MW”, przewidzianego do realizacji na działce nr 102/2, 104, 111, 113, obręb Koślinka, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-05-18 GKV.6220.6.3.2022 Obwieszczenie zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem deczyji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-05-18 15:49:47
Data dodania: 2022-05-18 15:49:58
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


18.05.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Koślinka” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 18 MW”, przewidzianego do realizacji na działce nr 106 i 108, obręb Koślinka, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-05-18 GKV.6220.4.3.2022 Obwieszczenie zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materialah przed wydaniem decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-05-18 15:44:35
Data dodania: 2022-05-18 15:44:47
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28.04.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa „Elektrowni fotowoltaicznej Węgry 2” zlokalizowanej na działce nr 320/18 w obrębie Gościszewo, gmina Sztum”, o mocy do 8,2 MW, przewidzianej do realizacji na nr 320/18 obręb Gościszewo, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-04-28 Obwieszczenie.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-04-28 14:29:37
Data dodania: 2022-04-28 14:29:47
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


21.04.2022 -


11.04.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie” przewidzianego do realizacji na działkach nr 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-04-11 Obwieszczenie zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-04-11 12:15:33
Data dodania: 2022-04-11 12:15:50
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.04.2022 -


06.04.2022 - Postanowienie Burmistrza w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole i prognozy oddziaływania na środowisko. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-04-06 Postan_mpzp_10022022.pdf
Opis: Postanowienie
Utworzono: 2022-04-06 14:34:26
Data dodania: 2022-04-06 14:34:42
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 4.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.04.2022 - Obwieszczenie o uchwaleniu przez Radę Miejską w Sztumie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-04-06 Obw_mpzp_05042022.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-04-06 14:32:54
Data dodania: 2022-04-06 14:32:27
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.04.2022 - Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla farmy fotowoltaicznej o mocy do 41 MW w Sztumskiej Wsi. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-04-06 3_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-04-06 08:13:18
Data dodania: 2022-04-06 08:12:16
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


05.04.2022 -


31.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Postolinie i Nowej Wsi, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143, 144, 145, 146, 148, 344/18, obręb Postolin i działkach nr 391/1, 393/1, 394/5, 394/6, 394/7, 394/8, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-31Postanowienie o konieczności OOŚ.pdf
Opis: Postanowienie
Utworzono: 2022-03-31 14:30:10
Data dodania: 2022-03-31 14:30:26
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


24.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18.02.2022r., zn. GKV.6220.2.10.2021 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-24 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2022-03-24 14:39:28
Data dodania: 2022-03-24 14:39:39
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


23.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 328/9, 328/10, 328/11, obręb Uśnice, gmina Sztum, powiat sztumski”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-23 Obwieszczenie na BIP.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-03-23 09:32:49
Data dodania: 2022-03-23 09:32:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


18.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Koślinka 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 10 MW”, przewidzianego do realizacji na działce nr 102/2, 104, 111, 113, obręb Koślinka, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-18a Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-03-18 13:53:17
Data dodania: 2022-03-18 13:42:12
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


18.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-18 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2022-03-18 13:36:22
Data dodania: 2022-03-18 13:25:53
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17.03.2022 -


15.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 343 i 344, obręb Sztumska Wieś w gminie Sztum”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-15 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-03-15 14:20:41
Data dodania: 2022-03-15 14:20:58
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


15.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 o obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-15 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-03-15 14:20:41
Data dodania: 2022-03-15 14:20:58
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


10.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-30-10 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji poprawione.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-03-10 11:42:41
Data dodania: 2022-03-11 11:33:01
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


09.03.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1, obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-03-09 Obwieszczenie zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-03-09 10:53:42
Data dodania: 2022-03-09 10:53:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


03.03.2022

 1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 295/8 w obrębie Sztumska Wieś, gmina Sztum” przewidzianego do realizacji na działce nr 295/8, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum o mocy do 4MW. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-03-03 Obwieszczenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-03-03 12:36:40
  Data dodania: 2022-03-03 12:30:21
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKV.6220.3.4.2021 z dnia 02.03.2022r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 295/8 w obrębie Sztumska Wieś, gmina Sztum” przewidzianego do realizacji na działce nr 295/8, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum o mocy do 4MW. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-03-03 DECYZJA.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-03-03 12:36:25
  Data dodania: 2022-03-03 12:30:21
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKV.6220.3.4.2021 z dnia 02.03.2022r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 295/8 w obrębie Sztumska Wieś, gmina Sztum” przewidzianego do realizacji na działce nr 295/8, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum o mocy do 4MW. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-03-03 Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-03-03 12:36:10
  Data dodania: 2022-03-03 12:30:21
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


22.02.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Koślinka” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 18 MW”, przewidzianego do realizacji na działce nr 106 i 108, obręb Koślinka, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-02-22 GKV.6220.4.1.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf
Opis: Ogłoszenie
Utworzono: 2022-02-22 11:02:40
Data dodania: 2022-02-22 11:02:49
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


18.02.2022 - 


18.02.2022  - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-02-18 - obwieszczenie nowa wieś.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2022-02-18 13:28:49
Data dodania: 2022-02-18 13:29:26
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: 1 UCHWAŁA NOWA WIEŚ.pdf
  Opis: Uchwała
  Utworzono: 2022-02-25 10:35:10
  Data dodania: 2022-02-25 10:33:33
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: 2 NOWA WIEŚ RYSUNEK PLANU 02 2022.pdf
  Opis: Rysunek
  Utworzono: 2022-02-25 10:35:37
  Data dodania: 2022-02-25 10:33:35
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 18.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Uzasadnienie Szczegóły pliku
  Nazwa: 3 NOWA WIEŚ UZASADNIENIE 02 2022.pdf
  Opis: Uzasadnienie
  Utworzono: 2022-02-25 10:40:16
  Data dodania: 2022-02-25 10:33:36
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Prognoza Nowa Wieś Szczegóły pliku
  Nazwa: 4 Prognoza Nowa Wies.pdf
  Opis: Prognoza
  Utworzono: 2022-02-25 10:40:30
  Data dodania: 2022-02-25 10:33:38
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 20.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Opinia RDOŚ Szczegóły pliku
  Nazwa: 4.1 OPINIA RDOŚ.pdf
  Opis: Opinia
  Utworzono: 2022-02-25 10:40:42
  Data dodania: 2022-02-25 10:33:38
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


11.02.2022 -


11.02.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole i Koniecwałd Kępina wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-02-11_scan_20010101190117.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE
Utworzono: 2022-02-11 10:45:21
Data dodania: 2022-02-11 10:47:13
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Zmiana planu miejscowego Sztumskie Pole:
 1. Lokalizacja Sztumskie pole Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 1 LOKALIZACJA SZTUMSKIE POLE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:03:47
  Data dodania: 2022-02-18 08:59:46
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 2 UCHWAŁA SZTUMSKIE POLE 02 2022.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:03:20
  Data dodania: 2022-02-18 08:59:48
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 3 RYSUNEK PLANU-A SZTUMSKIE POLE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:02:50
  Data dodania: 2022-02-18 08:59:50
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 6.80 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Uzasadnienie Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - SZTUMSKIE POLE UZASADNIENIE 02 2022.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:02:15
  Data dodania: 2022-02-18 08:59:53
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Prognoza Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 5 Prognoza Sztumskie Pole 11 2021.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:12:03
  Data dodania: 2022-02-18 09:09:32
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 22.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Opinia RDOŚ Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 5A OPINIA RDOŚ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:10:42
  Data dodania: 2022-02-18 09:09:32
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Zmiana planu miejscowego Kępina:
 1. Lokalizacja Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 1 LOKALIZACJA.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:30:51
  Data dodania: 2022-02-18 09:29:40
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.98 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 2 UCHWAŁA ZM KONICEW - KEPINA 0+ ZAŁACZNIKI.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:31:18
  Data dodania: 2022-02-18 09:29:41
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik: Grafika 1/2 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 3 ZM MPZP KONIECW KEPINA ZAŁ GRAF 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:31:49
  Data dodania: 2022-02-18 09:29:44
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 16.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Załącznik: Grafika 2/2 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 4 ZM MPZP KONIECW KĘPINA ZAŁ GRAF 2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:32:37
  Data dodania: 2022-02-18 09:29:46
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 18.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Uzasadnienie Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 5 ZM PLANU KONIECWALD KEPINA UZASADNIENIE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:32:16
  Data dodania: 2022-02-18 09:29:46
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.59 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Prognoza Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 6 ROGNOZA MPZP KON KEPINA 11 2021.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:32:50
  Data dodania: 2022-02-18 09:29:49
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 37.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Opinia RDOŚ Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 6A OPINIA RDOS KON KEPINA.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:34:01
  Data dodania: 2022-02-18 09:29:50
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. Tekst jednolity informacyjny Szczegóły pliku
  Nazwa: 2022-02-18 - 7 KON KEPINA TEKT JEND. INFORMACYJNY.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2022-02-18 09:33:16
  Data dodania: 2022-02-18 09:29:50
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Marcin Ścisłowski
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

03.02.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 343 i 344, obręb Sztumska Wieś w gminie Sztum”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-02-03 18 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-02-03 12:27:35
Data dodania: 2022-02-03 12:27:50
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


03.02.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 o obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-02-03 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-02-03 12:17:12
Data dodania: 2022-02-03 12:17:34
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


03.02.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1, obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-02-03 16.10 Obwieszczenie o ocenie oddziaływania na środowisko.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-02-03 12:06:56
Data dodania: 2022-02-03 12:07:13
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


25.01.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-01-25 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-01-25 14:56:33
Data dodania: 2022-01-25 14:56:44
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


25.01.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-01-25 Obwieszczenie zawiadamiające o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Pietrzwałd.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-01-25 14:53:51
Data dodania: 2022-01-25 14:54:04
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


24.01.2022 -


13.01.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 193 i 194, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2022-01-13 15:27:23
Data dodania: 2022-01-13 15:27:12
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


12.01.2022 -  Ogłoszenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-01-12 SKM_C30822011215520.pdf
Opis: Ogłoszenie
Utworzono: 2022-01-12 16:52:41
Data dodania: 2022-01-12 16:52:53
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


03.01.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie polowań zbiorowych – OHZ Nadleśnictwa Kwidzyn, obwód łowiecki nr 214. Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-01-03 GKV.6151.12.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie poowań zbiorowych.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2022-01-03 12:08:37
Data dodania: 2022-01-03 12:08:53
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


ARCHIWUM

 

____________________________________________________________________________

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - zobacz jak segregować odpady

____________________________________________________________________________

EKOPORTAL
( art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

____________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2013 - 2020

ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA 2007-2012

DECYZJE, POSTANOWIENIA I OPINIE

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

KĄPIELISKO
____________________________________________________________________________

WYKAZY

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od mieszkańców MiG Sztum oraz miejscu zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Informację o PSZOK oraz o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacje o zbierających folię, sznurek, opony pochodzące z działalności rolniczej

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

____________________________________________________________________________

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010, 2020) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Uzupełniony formularz należy dostarczyć do urzędu. Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum i dokonuje kontroli. Ponadto zgodnie z art. 6 w/w ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na terenie gminy Sztum działalność w powyższym zakresie prowadzą:

 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, 55-277-02-24
 2. CLEANER Zakład Sprzątania Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz,     ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, 55-234-03-40
 3. PHU EWMAR, Marek Lesiński,    Kępina 9, 82-400 Sztum, 667-840-301
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku, ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 55-647-90-38
 5. ,,KOGUT’’ Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum    55-277-32-82
 6. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,    ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 32-278-45-31
 7. mToilet Sp. z o.o.,    Ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, 800-000-800
 8. COMAL Sp. z o.o., Ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk, 58-511-90-90

Załącznik:
1.    Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

____________________________________________________________________________

POZIOMY ODZYSKU

Działając w oparciu o art. 3 ust. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) podaję do publicznej informacji osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 i 2013:

Rok 2012

Rok 2013


 

WNIOSKI

Wniosek na wycinkę zadrzewień - pobierz

Wniosek na oproznianie zbiorników bezodplyowych i transport nieczystosci cieklych - pobierz

____________________________________________________________________________