Urząd Miasta i Gminy

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

<2023>


 

30.01.2023 -   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 256/22 w obrębie Pietrzwałd, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 30.01.2023 1 GKV.6220.14.5.2022 Obwieszczenie inforujace o wydaniu decyzji.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-30 14:34:50
Data dodania: 2023-01-30 14:35:46
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

 


 

30.01.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 258/1 w obrębie Pietrzwałd, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 30.01.2023 1 GKV.6220.13.5.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-30 11:37:17
Data dodania: 2023-01-30 11:37:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 


 

26.01.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum podające do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”, prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa. Szczegóły pliku
Nazwa: 26.01.2023 GKV.6220.20.5.2022 obwieszczenie o postepowaniu z udziałem społeczeństwa.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-26 10:12:57
Data dodania: 2023-01-26 10:13:19
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

26.01.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”, Szczegóły pliku
Nazwa: 26.01.2023 GKV.6220.4.2022 obwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-26 09:32:31
Data dodania: 2023-01-26 09:32:57
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

18.01.2023 -  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla instalacji fotowoltaicznej na działce nr 341/20 obręb Postolin, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 18.01.2023 103_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-18 10:32:46
Data dodania: 2023-01-18 10:33:48
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 18.01.2023 tresc_decyzji_9_2023.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-18 10:39:13
  Data dodania: 2023-01-18 10:40:10
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 7.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


11.01.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 112 i 113 w miejscowości Zajezierze”, przewidzianego do realizacji na działce nr 112 i 113 obręb Zajezierze, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023.01.11 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-11 13:22:41
Data dodania: 2023-01-11 13:29:04
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023.01.11 12.10 DECYZJA OOŚ.pdf
  Opis: treść decyzji
  Utworzono: 2023-01-11 13:34:12
  Data dodania: 2023-01-11 13:35:19
  Autor pliku: Miłosz Gutjar
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • załącznik do decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023.01.11 12.10 Charakterystyka zadania OOŚ.pdf
  Opis: załącznik do decyzji
  Utworzono: 2023-01-11 13:35:20
  Data dodania: 2023-01-11 13:36:14
  Autor pliku: Miłosz Gutjar
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


09.01.2023 - Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 320/18 obręb Gościszewo, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 105_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-09 09:37:06
Data dodania: 2023-01-09 09:33:50
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 •   treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: tresc_dec_2_2023.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-09 09:36:29
  Data dodania: 2023-01-09 09:33:51
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


03.01.2023 - Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla wolno stojącej elektrowni fotowoltaicznej „Uśnice A” o mocy do 8MW lub wolno stojących elektrowni o łącznej mocy do 8MW, wraz z infrastrukturą, towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości, na działkach ewidencyjnych nr 328/9, 328/10 i 328/11, obręb Uśnice, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-01-03 107_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-03 09:35:53
Data dodania: 2023-01-03 09:37:11
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023-01-03 treść_dec_123_2022.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-03 09:36:18
  Data dodania: 2023-01-03 09:37:12
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


03.01.2023 - Ogłoszenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum w sezonie letnim 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie projektu uchwały.pdf
Opis: ogłoszenie
Utworzono: 2023-01-03 08:04:47
Data dodania: 2023-01-03 08:06:53
Autor pliku: Justyna Klufczyńska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


02.01.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-01-02 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-02 14:57:54
Data dodania: 2023-01-02 14:57:18
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


ARCHIWUM

 

____________________________________________________________________________

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - zobacz jak segregować odpady

____________________________________________________________________________

EKOPORTAL
( art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

____________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2013 - 2020

ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA 2007-2012

DECYZJE, POSTANOWIENIA I OPINIE

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

KĄPIELISKO
____________________________________________________________________________

WYKAZY

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od mieszkańców MiG Sztum oraz miejscu zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych


Informację o PSZOK oraz o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Informacje o zbierających folię, sznurek, opony pochodzące z działalności rolniczej

 

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły pliku
Nazwa: 2023.01.23 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.pdf
Opis: rejestr
Utworzono: 2023-01-23 08:54:12
Data dodania: 2023-01-23 09:00:53
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-09-13 WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MiG SZTUM.pdf
Opis: wykaz
Utworzono: 2022-09-13 09:30:04
Data dodania: 2022-09-13 09:30:57
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

____________________________________________________________________________

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010, 2020) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Uzupełniony formularz należy dostarczyć do urzędu. Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum i dokonuje kontroli. Ponadto zgodnie z art. 6 w/w ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na terenie gminy Sztum działalność w powyższym zakresie prowadzą:

 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, 55-277-02-24
 2. CLEANER Zakład Sprzątania Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz,     ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, 55-234-03-40
 3. PHU EWMAR, Marek Lesiński,    Kępina 9, 82-400 Sztum, 667-840-301
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku, ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 55-647-90-38
 5. ,,KOGUT’’ Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum    55-277-32-82
 6. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,    ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 32-278-45-31
 7. mToilet Sp. z o.o.,    Ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, 800-000-800
 8. COMAL Sp. z o.o., Ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk, 58-511-90-90
 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, tel. 55 277-26-04

Załącznik:
1.    Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

____________________________________________________________________________

POZIOMY ODZYSKU

Działając w oparciu o art. 3 ust. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) podaję do publicznej informacji osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 i 2013:

Rok 2012

Rok 2013


 

WNIOSKI

Wniosek na wycinkę zadrzewień - pobierz

Wniosek na oproznianie zbiorników bezodplyowych i transport nieczystosci cieklych - pobierz

____________________________________________________________________________