Urząd Miasta i Gminy

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

<2023>

 

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - kliknij aby pobrać Szczegóły pliku
Nazwa: segregacja 2023.pdf
Opis: segregacja 2023
Utworzono: 2023-02-13 10:52:02
Data dodania: 2023-02-13 10:53:01
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Odbiór odpadów w Mieście i Gminie Sztum występuje zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem:

Harmonogram sierpień - styczeń Szczegóły pliku
Nazwa: HARMONOGRAM lipiec_2023.pdf
Opis: harmonogram odpadów lipiec styczeń
Utworzono: 2023-07-20 11:56:04
Data dodania: 2023-07-20 11:56:20
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 7.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

 

        26.09.2023  -  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 650 i 651 obręb 2 miasta Sztum, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 65_wz_2023_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: 65 obwieszczenie info
Utworzono: 2023-09-26 11:40:05
Data dodania: 2023-09-26 11:40:29
Autor pliku: Dajana Patynowska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 • treść decyzji  Szczegóły pliku
  Nazwa: tresc_decyzji_73_2023.pdf
  Opis: treść decyzji 73
  Utworzono: 2023-09-26 11:40:33
  Data dodania: 2023-09-26 11:40:54
  Autor pliku: Dajana Patynowska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 8.76 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

18.09.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 35 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 188, 192, 295/8, 426/2, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 431, 432, 456 w obrębie Sztumska Wieś w gminie Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.6.2.2023 Obieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: Obwieszczenie GKV.6220.6.2.2023
Utworzono: 2023-09-18 13:15:05
Data dodania: 2023-09-18 13:16:43
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

12.09.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW w miejscowości Koślinka na działce o nr. ewid. 87/6 obręb Koślinka, gmina Sztum”, Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.4.7.2023 Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
Opis: Obwieszczenie GKV.6220.3..6.2023
Utworzono: 2023-09-12 12:17:05
Data dodania: 2023-09-12 12:17:49
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

12.09.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW w miejscowości Koślinka na działkach o nr. ewid. 102/2, 104, 111 obręb Koślinka, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.3.6.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
Opis: Obwieszczenie GKV.6220.3.6.2023
Utworzono: 2023-09-12 12:15:49
Data dodania: 2023-09-12 12:16:34
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

08.09.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w obrębie ul. Reja, Kościuszki, Kasprowicza w granicach administracyjnych miasta Sztum woj. pomorskie”. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.8.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Utworzono: 2023-09-08 11:12:49
Data dodania: 2023-09-08 11:16:57
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

28.08.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-08-28 GKV.6220.20.11.2022 Obwieszczenie.pdf
Opis: pbwieszczenie
Utworzono: 2023-08-28 13:19:43
Data dodania: 2023-08-28 13:19:59
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

24.08.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr 53/1 ob. Zajezierze, gm. Sztum w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Białej Góry” Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-08-24 GKV.6220.5.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-08-24 10:37:20
Data dodania: 2023-08-24 10:41:42
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

31.07.2023  

 1.   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55”, zgodnie z wariantem 3. Szczegóły pliku
  Nazwa: Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
  Opis: Obwieszczenie o wydaniu decyzji 31.07
  Utworzono: 2023-07-31 12:39:21
  Data dodania: 2023-07-31 12:40:10
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKV.6220.18.18.2022 z dnia 28.07.2023r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55”, zgodnie z wariantem 3. Szczegóły pliku
  Nazwa: Decyzja OOŚ_ OBWODNICA SZTUMU .pdf
  Opis: Decyzja OOŚ 31.07
  Utworzono: 2023-07-31 12:40:36
  Data dodania: 2023-07-31 12:41:17
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 1.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. GKV.6220.18.18.2022  z dnia 28.07.2023r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn.:  „Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55”, zgodnie z wariantem 3. Szczegóły pliku
  Nazwa: Charakterystyka zadania_OBWODNICA SZTUMU.pdf
  Opis: Charakterystyka zadania 31.07
  Utworzono: 2023-07-31 12:41:24
  Data dodania: 2023-07-31 12:41:59
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

21.07.2023 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr LVI.499.2023 r. z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole,  o przystąpieniu do sporządzenia planu wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  skutków realizacji planu. Szczegóły pliku
Nazwa: Kopia obwieszczenie Szt. Pole.pdf
Opis: obwieszczenie 21.07 Szt. Pole
Utworzono: 2023-07-21 09:21:47
Data dodania: 2023-07-21 09:22:11
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 6.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

21.07.2023 -  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego za jeziorem Sztumskim w obrębie 3 miasta Sztum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 lipca do 21 sierpnia 2023 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Kopia obwieszczenie mpzp obr. 3.pdf
Opis: obwieszczenie 21.07 - mpzp
Utworzono: 2023-07-21 09:22:29
Data dodania: 2023-07-21 09:22:50
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 2.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 • uchwała załącznik 2,3,4 Sztum za jeziorem Szczegóły pliku
  Nazwa: 01 UCHWAŁA, ZAŁ 2,3,4 SZTUM ZA JEZIOREM 07 23.pdf
  Opis: 1 uchwała
  Utworzono: 2023-07-27 14:44:13
  Data dodania: 2023-07-27 14:44:41
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • rysunek MPZP Sztum nad jeziorem   Szczegóły pliku
  Nazwa: 02 RYSUNEK MPZP SZTUM NAD JEZIOREM.pdf
  Opis: Rysunek
  Utworzono: 2023-07-27 14:49:25
  Data dodania: 2023-07-27 14:49:46
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 7.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • uzasadnienie Sztum za jeziorem Szczegóły pliku
  Nazwa: 03 UZASADNIENIE SZTUM ZA JEZIOREM 07 2023.pdf
  Opis: Uzasadnienie
  Utworzono: 2023-07-27 14:49:49
  Data dodania: 2023-07-27 14:50:31
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • prognoza Sztum jezioro Szczegóły pliku
  Nazwa: 04 Prognoza Sztum jezioro. 06 2023.pdf
  Opis: Prognoza
  Utworzono: 2023-07-27 14:50:39
  Data dodania: 2023-07-27 14:51:34
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 9.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • opinia RDOŚ  Szczegóły pliku
  Nazwa: 04A Opinia RDOŚ 06.2023.pdf
  Opis: Opinia
  Utworzono: 2023-07-27 14:51:36
  Data dodania: 2023-07-27 14:51:56
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 1.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

03.07.2023 - OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55” zgodnie z wariantem 3 Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-07-03 GKV obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-07-03 12:05:56
Data dodania: 2023-07-03 12:06:10
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

28.06.2023 -

 1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 650, 651 położonych w Sztumie, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianego do realizacji na działce nr 650 i 651 obręb 2-miasta Sztum. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023-06-28 GKV.6220.19.8.2022 Obwieszczenie.pdf
  Opis: Obwieszczenie
  Utworzono: 2023-06-28 12:35:25
  Data dodania: 2023-06-28 12:35:41
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 1. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKV.6220.19.7.2022 z dnia 28.06.2023r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 650, 651 położonych w Sztumie, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianego do realizacji na działce nr 650 i 651 obręb 2-miasta Sztum. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023-06-28 GKV.6220.19.7.2022 DECYZJA OOŚ.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-06-28 12:35:04
  Data dodania: 2023-06-28 12:35:18
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 1. Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. GKV.6220.19.7.2022 z dnia 28.06.2023r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 650, 651 położonych w Sztumie, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianego do realizacji na działce nr 650 i 651 obręb 2-miasta Sztum. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023-06-28 GKV.6220.19.7.2022 CHARAKTERYSTYKA .pdf
  Opis: charakterystyka
  Utworzono: 2023-06-28 12:34:43
  Data dodania: 2023-06-28 12:34:57
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 


 

 

13.06.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW w miejscowości Koślinka na działce o nr. ewid. 87/6 obręb Koślinka, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.4.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: obwieszczenie 3
Utworzono: 2023-06-13 11:03:12
Data dodania: 2023-06-13 11:03:42
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

13.06.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW w miejscowości Koślinka na działkach o nr. ewid. 102/2, 104, 111 obręb Koślinka, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.3.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: obwieszczenie 2
Utworzono: 2023-06-13 11:00:44
Data dodania: 2023-06-13 11:01:16
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

13.06.2023 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla instalacji fotowoltaicznej na działce nr 54/7 obręb Gościszewo, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 34_wz_2023_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: Obwieszczenie 13.06
Utworzono: 2023-06-13 10:12:22
Data dodania: 2023-06-13 10:12:53
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: tresc_decyzji_48_2023.pdf
  Opis: treść decyzji 13.06
  Utworzono: 2023-06-13 10:12:49
  Data dodania: 2023-06-13 10:13:19
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 7.94 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

07.06.2023 -  1.  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.5.9.2022 Obwieszczenie.pdf
Opis: Obwieszczenie GKV
Utworzono: 2023-06-07 15:56:54
Data dodania: 2023-06-07 15:58:09
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

                     2.    Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKV.6220.5.8.2022 z dnia 07.06.2023r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 5.8 Decyzja OOŚ.pdf
Opis: Decyzja 5.8
Utworzono: 2023-06-07 15:55:53
Data dodania: 2023-06-07 15:57:38
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                    3.  Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. GKV.6220.5.8.2022  z dnia 07.06.2023r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn.:  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 5.8 Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf
Opis: Decyzja 5.8
Utworzono: 2023-06-07 15:55:16
Data dodania: 2023-06-07 15:56:32
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

              

 

 


 

 

30.05.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Koniecwałd o łącznej mocy do 6 MW, na działkach ewidencyjnych nr 150/6 i 150/7 w obrębie Koniecwałd, w gminie Sztum, w powiecie sztumskim, w województwie pomorskim” Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.2.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: obwieszczenie 30.05.2023
Utworzono: 2023-05-30 14:40:34
Data dodania: 2023-05-30 14:41:38
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

17.05.2023 -   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55”, zgodnie z wariantem 3. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.18.14.2022 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu.pdf
Opis: obwieszczenie 17.05
Utworzono: 2023-05-17 08:24:54
Data dodania: 2023-05-17 08:22:05
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

08.05.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamiające strony postępowania o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni ( z możliwością etapowania) Iub zespołu eIektrowni  fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MWp, zlokalizowanego w miejscowości Kołoząb planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 40 obręb Kołoząb”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie.pdf
Opis: obwieszczenie 08.05.2023
Utworzono: 2023-05-08 13:24:21
Data dodania: 2023-05-08 13:21:09
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

19.04.2023 - 1.  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 1.GKV.6220.6.15.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-04-19 16:10:34
Data dodania: 2023-04-19 16:07:19
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 1.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

                    2.    Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKV.6220.6.14.2021 z dnia 19.04.2023r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2.GKV.6220.6.14.2021 Decyzja OOŚ.pdf
Opis: decyzja
Utworzono: 2023-04-19 16:10:56
Data dodania: 2023-04-19 16:07:40
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

                     3.  Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. GKV.6220.6.14.2021  z dnia 19.04.2023r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 3.GKV.6220.6.14.2021 Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf
Opis: charakterystyka
Utworzono: 2023-04-19 16:11:28
Data dodania: 2023-04-19 16:08:20
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                       

 


 

 

12.04.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 650, 651 położonych w Sztumie, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 650 i 651 obręb 2-miasta Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.19.6.2022 Obwieszczenie Zawiadomienie przed wydaniem decyzji OOŚ.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-04-12 10:09:42
Data dodania: 2023-04-12 10:07:06
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

12.04.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.5.7.2022 Obwieszczenie Zawiadomienie przed wydaniem decyzji OOŚ.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-04-12 10:06:04
Data dodania: 2023-04-12 10:03:31
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

07.04.2023  - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym na terenie OHZ Nadleśnictwo Kwidzyn. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-04-07 GKV.6151.4.2023 Obwieszczenie.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-04-07 09:32:25
Data dodania: 2023-04-07 09:31:21
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


22.03.2023 -  1.  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.:  „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działce nr 375 obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.15.10.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-22 15:22:19
Data dodania: 2023-03-22 15:22:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

                      2. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKV.6220.15.9.2022 z dnia 22.03.2023r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działce nr 375 obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 15.8 DECYZJA OOŚ.pdf
Opis: decyzja
Utworzono: 2023-03-22 15:23:02
Data dodania: 2023-03-22 15:23:37
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

                     3. Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKV.6220.15.9.2022  z dnia 22.03.2023r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działce nr 375 obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 15.9 CHARAKTERYSTYKA.pdf
Opis: charakterystyka
Utworzono: 2023-03-22 15:23:32
Data dodania: 2023-03-22 15:24:00
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

13.03.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 73/1, 74/1, 74/3 w obrębie Uśnice, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.16.7.2022 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-13 12:50:46
Data dodania: 2023-03-13 12:51:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

09.03.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55”, zgodnie z wariantem 3. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.18.12.2022 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-09 13:56:50
Data dodania: 2023-03-09 13:57:57
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

07.03.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.5.6.2022 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-07 14:31:38
Data dodania: 2023-03-07 14:32:25
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

03.03.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 193 i 194, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.6.12.2022 Obwieszczenie Zawiadomienie przed wydaniem decyzji OOŚ.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-03 10:24:54
Data dodania: 2023-03-03 10:27:27
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

10.02.2023 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr LI.466.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za jeziorem Sztumskim w obrębie 3 miasta Sztum, o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu. Szczegóły pliku
Nazwa: 10.02.2023 obwieszczenie mpzp obr. 3.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-02-10 10:05:18
Data dodania: 2023-02-10 10:06:22
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

10.02.2023 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XLIX.448.2022 r. z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Kępina, o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu. Szczegóły pliku
Nazwa: 10.02.2023 KĘPINA obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-02-10 10:06:07
Data dodania: 2023-02-10 10:06:44
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

30.01.2023 -   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 256/22 w obrębie Pietrzwałd, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 30.01.2023 1 GKV.6220.14.5.2022 Obwieszczenie inforujace o wydaniu decyzji.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-30 14:34:50
Data dodania: 2023-01-30 14:35:46
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

 

 

30.01.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 258/1 w obrębie Pietrzwałd, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 30.01.2023 1 GKV.6220.13.5.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-30 11:37:17
Data dodania: 2023-01-30 11:37:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 


 

26.01.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum podające do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”, prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa. Szczegóły pliku
Nazwa: 26.01.2023 GKV.6220.20.5.2022 obwieszczenie o postepowaniu z udziałem społeczeństwa.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-26 10:12:57
Data dodania: 2023-01-26 10:13:19
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

26.01.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”, Szczegóły pliku
Nazwa: 26.01.2023 GKV.6220.4.2022 obwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-26 09:32:31
Data dodania: 2023-01-26 09:32:57
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

18.01.2023 -  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla instalacji fotowoltaicznej na działce nr 341/20 obręb Postolin, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 18.01.2023 103_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-18 10:32:46
Data dodania: 2023-01-18 10:33:48
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 18.01.2023 tresc_decyzji_9_2023.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-18 10:39:13
  Data dodania: 2023-01-18 10:40:10
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 7.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


11.01.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 112 i 113 w miejscowości Zajezierze”, przewidzianego do realizacji na działce nr 112 i 113 obręb Zajezierze, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023.01.11 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-11 13:22:41
Data dodania: 2023-01-11 13:29:04
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023.01.11 12.10 DECYZJA OOŚ.pdf
  Opis: treść decyzji
  Utworzono: 2023-01-11 13:34:12
  Data dodania: 2023-01-11 13:35:19
  Autor pliku: Miłosz Gutjar
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • załącznik do decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023.01.11 12.10 Charakterystyka zadania OOŚ.pdf
  Opis: załącznik do decyzji
  Utworzono: 2023-01-11 13:35:20
  Data dodania: 2023-01-11 13:36:14
  Autor pliku: Miłosz Gutjar
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


09.01.2023 - Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 320/18 obręb Gościszewo, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 105_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-09 09:37:06
Data dodania: 2023-01-09 09:33:50
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 •   treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: tresc_dec_2_2023.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-09 09:36:29
  Data dodania: 2023-01-09 09:33:51
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


03.01.2023 - Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla wolno stojącej elektrowni fotowoltaicznej „Uśnice A” o mocy do 8MW lub wolno stojących elektrowni o łącznej mocy do 8MW, wraz z infrastrukturą, towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości, na działkach ewidencyjnych nr 328/9, 328/10 i 328/11, obręb Uśnice, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-01-03 107_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-03 09:35:53
Data dodania: 2023-01-03 09:37:11
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023-01-03 treść_dec_123_2022.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-03 09:36:18
  Data dodania: 2023-01-03 09:37:12
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


03.01.2023 - Ogłoszenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum w sezonie letnim 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie projektu uchwały.pdf
Opis: ogłoszenie
Utworzono: 2023-01-03 08:04:47
Data dodania: 2023-01-03 08:06:53
Autor pliku: Justyna Klufczyńska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


02.01.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-01-02 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-02 14:57:54
Data dodania: 2023-01-02 14:57:18
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


ARCHIWUM

 

____________________________________________________________________________

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - zobacz jak segregować odpady

____________________________________________________________________________

EKOPORTAL
( art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

____________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2013 - 2020

ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA 2007-2012

DECYZJE, POSTANOWIENIA I OPINIE

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

KĄPIELISKO
____________________________________________________________________________

WYKAZY

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od mieszkańców MiG Sztum oraz miejscu zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych


Informację o PSZOK oraz o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Informacje o zbierających folię, sznurek, opony pochodzące z działalności rolniczej

 

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-08-24 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.pdf
Opis: rejestr
Utworzono: 2023-08-24 13:27:26
Data dodania: 2023-08-24 13:31:41
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-09-13 WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MiG SZTUM.pdf
Opis: wykaz
Utworzono: 2022-09-13 09:30:04
Data dodania: 2022-09-13 09:30:57
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

____________________________________________________________________________

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010, 2020) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Uzupełniony formularz należy dostarczyć do urzędu. Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum i dokonuje kontroli. Ponadto zgodnie z art. 6 w/w ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na terenie gminy Sztum działalność w powyższym zakresie prowadzą:

 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, 55-277-02-24
 2. CLEANER Zakład Sprzątania Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz,     ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, 55-234-03-40
 3. PHU EWMAR, Marek Lesiński,    Kępina 9, 82-400 Sztum, 667-840-301
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku, ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 55-647-90-38
 5. ,,KOGUT’’ Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum    55-277-32-82
 6. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,    ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 32-278-45-31
 7. mToilet Sp. z o.o.,    Ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, 800-000-800
 8. COMAL Sp. z o.o., Ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk, 58-511-90-90
 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, tel. 55 277-26-04

Załącznik:

1.     Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz_-_zgloszenie_ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych.doc
Opis: zgłoszenie
Utworzono: 2023-02-15 09:45:01
Data dodania: 2023-02-15 09:46:00
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

____________________________________________________________________________

POZIOMY ODZYSKU

Działając w oparciu o art. 3 ust. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) podaję do publicznej informacji osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 i 2013:

Rok 2012

Rok 2013

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Rok 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Analiza stanu gospodarki odpadami 2022.pdf
Opis: Analiza Stanu Gospodarki 2022
Utworzono: 2023-07-17 14:08:06
Data dodania: 2023-07-17 14:09:16
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rok 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2021...pdf
Opis: Analiza Stanu 2021
Utworzono: 2023-07-17 14:03:30
Data dodania: 2023-07-17 14:08:00
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rok 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2020...pdf
Opis: analiza gospodarki 2020
Utworzono: 2023-07-17 13:58:03
Data dodania: 2023-07-17 14:04:07
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 


 

WNIOSKI

Wniosek na wycinkę zadrzewień - pobierz

Wniosek na oproznianie zbiorników bezodplyowych i transport nieczystosci cieklych - pobierz

____________________________________________________________________________