Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Dostępne Oświadczenia Majątkowe:

  • Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego - (pobierz)
  • Wzór oświadczenia majątkowego radnego - (pobierz)
  • Instruktaż wypełnienia oświadczenia majątkowego - (pobierz)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (DZ. U. z 2017 roku, Poz. 2020) - (pobierz)

 


Oświadczenia Majątkowe za rok 2018 (w tym na koniec kadencji 2014-2018)

Oświadczenia Majątkowe za rok 2017

Oświadczenia Majątkowe za rok 2016

Oświadczenia Majątkowe za rok 2015

Oświadczenia Majątkowe za rok 2014 (w tym na koniec kadencji 2010-2014 i początek kadencji 2014-2018)

Oświadczenia Majątkowe za rok 2013

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:21242
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2019-09-04 14:57:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-08-23 10:49:32