Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Adres:
82-400 Sztum
ul. Mickiewicza 39
NIP: 5791031004


tel. (055) 640-63-69

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30
środa 7:30-17:00
piątek 7:30-14:00


Adres email: sekretariat@mgopssztum.pl
Adres Strony WWW: MGOPS Sztum
Adres strony EPUAP: http://epuap.gov.pl

Statut:

  • Uchwała Nr XLI/404/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - pobierz
  • Załącznik do Uchwały Nr XLI/404/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja 2014r. - pobierz

Regulamin:

 

  • Zarządzenie Nr 021.4.2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 18.01.2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - pobierz
  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 021.4.2017 Dyrektora MGOPS w Sztumie z dnia 18.01.2017 r. - Regulamin Organizacyjny - pobierz
  • Schemat struktury organizacyjnej MGOPS w Sztumie - pobierz

Dyrekcja MGOPS

 Inne:

Ogłoszenia

Sprawozdania