Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

 

BUDŻET MIASTA I GMINY SZTUM

 

Budżety Gminy 2003-2020
 

2020

 1. Uchwała Nr XVI.108.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020-2028
   
 2. Uchwała Nr XVI.109.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2020 rok
   
 3. Uchwała Nr XVII.116.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020-2028
   
 4. Uchwała Nr XVIII.132.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020 – 2028,
   
 5. Uchwała Nr XXI.152.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2028,
   
 6. Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020 - 2028

2019

 1. Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2019 rok - pobierz
 2. Uchwała Nr IV.23.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 - pobierz
 3. Uchwała Nr VI.32.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 - pobierz
 4. Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2022 - pobierz
 5. Uchwała Nr X.66.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2022 - pobierz
 6. Uchwała Nr XII.77.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 - pobierz
 7. Uchwała Nr XII.814.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 -pobierz
 8. Uchwała Nr XIV.87.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 - pobierz
 9. Uchwała Nr XV.97.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 - pobierz
 10. Uchwała Nr XVI.105.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 - pobierz

 

2018

 1. Budżet Gminy na rok 2018 - pobierz
 2. Uchwała Nr XLII.350.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 3. Uchwała Nr XLIII.365.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 4. Uchwała Nr XLIV.368.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 5. Uchwała Nr XLV.375.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 6. Uchwała Nr XLVI.377.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 7. Uchwała nr XLVII.391.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 8. Uchwała nr XLVIII.399.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21 maja 2018 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 9. Uchwała nr XLIX.403.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 10. Uchwała nr L.411.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz
 11. Uchwała nr LII.417.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018r W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2029 - pobierz
 12. Uchwała Nr LIII.427.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2029 - pobierz
 13. Uchwała Nr LIV.429.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2029 - pobierz
 14. Uchwała Nr LV.437.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2029 - pobierz
 15. Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2023 - pobierz
 16. Uchwała Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2023 - pobierz

2017

 1. Budżet Gminy na rok 2017 - pobierz
 2. Uchwała Nr XXXI.236.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017 - 2021 - pobierz
 3. Uchwała Nr XXXII.252.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 4. Uchwała Nr XXXIII.260.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 5. Uchwała Nr XXXIV.266.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 6. Uchwała Nr XXXV.282.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 7. Uchwała Nr XXXVI.289.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 8. Uchwała Nr XXXVII.295.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 9. Uchwała Nr XXXVIII.305.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 10. Uchwała Nr XXXIX.316.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 11. Uchwała Nr XL.325.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz
 12. Uchwała Nr XLI.337.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2020 - pobierz

 


2016

 1. Budżet Gminy na rok 2016 - pobierz
 2. Uchwała Nr XVII.121.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2023 - pobierz
 3. Uchwała Nr XVIII.132.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2023 - pobierz
 4. Uchwała Nr XIX.143.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2022 - pobierz
 5. Uchwała Nr XX.158.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2022 - pobierz
 6. Uchwała Nr XXI.160.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2022 - pobierz
 7. Uchwała Nr XXII.168.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz
 8. Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz
 9. Uchwała nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz
 10. Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz
 11. Uchwała Nr XXVII.202.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz
 12. Uchwała Nr XXVIII.210.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz
 13. Uchwała Nr XXX.215.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz
 14. Uchwała Nr XXXI.234.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 


2015

 1. Budżet Gminy na rok 2015- pobierz
 2. Uchwała Nr V.22.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz
 3. Uchwała Nr VI.30.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz
 4. Uchwała Nr VII.33.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz
 5. Uchwała Nr VIII.51.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2015- 2020 - pobierz
 6. Uchwała nr IX.57.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018 - pobierz
 7. Uchwała nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 - pobierz
 8. Uchwała Nr XI.69.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz
 9. Uchwała Nr XIV.101.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz
 10. Uchwała Nr XVI.106.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz

  

 


 

2014

 1. Budżetu Gminy na rok 2014- pobierz
 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sztum na lata 2014 - 2018 - pobierz
 3. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 (28 stycznia 2014) - pobierz
 4. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 (8 marca 2014) - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 luty 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 6. Uchwała Nr XXXIX/374/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 7. Uchwała Nr XLI/399/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 8. Uchwała Nr XLII/411/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 9. Uchwała Nr XLIII/419/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 10. Uchwała Nr XLIV/427/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 11. Uchwała Nr XLV/436/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 12. Uchwała Nr XLVI/438/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 13. Uchwała Nr XLVII/452/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 14. Uchwała Nr XLVIII/454/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 15. Uchwała Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

   

 

2013

 

 1. Budżet Gminy na rok 2013- pobierz
 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz
 3. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (07 marca 2013) - pobierz
 4. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 39/2013 r. z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (29 marca 2013) - pobierz
 5. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (29 kwietnia 2013) - pobierz
 6. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (29 maja 2013) - pobierz
 7. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (14 czerwca 2013) - pobierz
 8. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (09 lipca 2013) - pobierz
 9. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (30 sierpnia 2013) - pobierz
 10. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (5 października 2013) - pobierz
 11. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (30 listopada 2013) - pobierz
 12. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (30 grudnia 2013) - pobierz

2012

 1. Budżet Gminy na rok 2012 - pobierz
 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sztum na lata 2012 2018 - pobierz
 3. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 (9 luty 2012) - pobierz  
 4. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 (31 marca 2012) - pobierz  
 5. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 (27 kwietnia 2012) - pobierz  
 6. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 (31 maja 2012) - pobierz  
 7. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 (12 lipca 2012) - pobierz
 8. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 (30 sierpnia  2012) - pobierz
 9. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 (27 września 2012) - pobierz
 10. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 (29 października 2012) - pobierz

 


2011

  

 1. Budżet Gminy na rok 2011
 2. Wieloletni Plan Finansowy 2011-2020
 3. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 - czerwiec 2011
 4. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 - wrzesień 2011
 5. Zmiany wieloletniej Prognory Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 - październik 2011
 6. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 - listopad 2011

 

2003 - 2010

 

Budżet Gminy na rok 2010 (plik .rar ok 240 kb) do otwarcia pliku archiwum potrzebne darmowy program 7zip do pobrania http://www.thepcdude.com/7zip/

 

Budżet Gminy na rok 2009 (plik .zip ok 200 kb)

 

Budżet Gminy na rok 2008 (plik .zip ok 230 kb)

 

Budżet Gminy na rok 2007 - pobierz

 

Budżet Gminy na rok 2006 wraz z załącznikami (.rar)

 

 Budżet Gminy na rok 2005 więcej..
 

  

Budżet Gminy na rok 2004 więcej..
również do pobrania w całości w postaci spakowanego pliku (.zip)
wielkość pliku 132 kb

pobierz

 

Budżet Gminy na rok 2003 do pobrania w postaci spakowanego pliku (.zip)
wielkość pliku 78 kb
pobierz

 

 

Projekty budżetu Gminy 2006-2019


Projekt budżetu Gminy na rok 2020 oraz Wieloletnia prognoza finansowa

Projekt Budżetu Gminy na rok 2019 oraz Wieloletnia prognoza finansowa

Projekt Budżetu Gminy na rok 2018 oraz Wieloletnia prognoza finansowa

Projekt Budżetu Gminy na rok 2017 oraz Wieloletnia prognoza finansowa

Projekt Budżetu Gminy na rok 2016 oraz Wieloletnia prognoza finansowa

Projekt Budżetu Gminy na rok 2015 oraz Wieloletnia prognoza finansowa -
cz. 1 - pobierz,
cz. 2 - pobierz.
 

Projekt Budżetu Gminy na rok 2014 oraz Wieloletnia prognoza finansowa

Projekt Budżetu Gminy na rok 2013 oraz Wieloletnia prognoza finansowa

Projekt Budżetu Gminy na rok 2012 oraz Wieloletnia prognoza finansowa:
cz. 1cz. 2cz. 3cz. 4cz. 5cz. 6cz. 7cz. 8cz. 9cz. 10

Projekt Budżetu Gminy na rok 2011 oraz Wieloletnia prognoza finansowa (plik .zip 850bk)

Projekt Budżetu Gminy na rok 2010

Projekt Budżetu Gminy na rok 2009(plik .doc 28,5 kb) oraz Załączniki do projektu budżetu 2009 (plik .zip452 kb)

Projekt Budżetu Gminy na rok 2008(plik .doc 66,5 kb) oraz Załączniki do projektu budżetu 2008 (plik .zip 204 kb)

Projekt Budżetu Gminy na rok 2007 więcej..

Projekt budżetu Gminy na rok 2006 więcej..

 

 

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

 


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2019 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2018 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2017 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2016 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2015 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2014 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2013 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2012 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2011 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2010 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2009 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2008 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2007 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2006 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) - pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2005 rok do pobrania w postaci spakowanego pliku (.zip) wielkość pliku ok 230 kb pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2004 rok do pobrania w postaci pliku (.pdf) pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2003 rok więcej..
do pobrania w postaci spakowanego pliku (.zip)
wielkość pliku 240 kb

pobierz

 

Sprawozdania finansowe


Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. - pobierz

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. - pobierz

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r. - pobierz

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. - pobierz

 

 

Sprawozdania budżetowe

 

 

2020

 

 •  Rb-27S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 r., - pobierz
 •  Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst (wg stanu na koniec I kwartału 2020 r.). - pobierz
 •  Rb-27S – korekta 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-34S – korekta 1 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 r., - pobierz
 •  Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.), - pobierz
 •  Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst (wg stanu na koniec II kwartału 2020 r.). - pobierz

 

2019

 

 • Rb-N – korekta nr 3 - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r., pobierz

 

 • Rb-27S – korekta nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.), - pobierz
 • Rb-28S – korekta nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.), - pobierz
 • Rb-N – korekta nr 2 - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r., - pobierz

 

 • Rb-27S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.), - pobierz
 • Rb-28S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.), - pobierz
 • Rb-34S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału 2019 r.), - pobierz
 • Rb-N – korekta nr 1 - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r., - pobierz
 • Rb-NDS – korekta nr 1 - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.), - pobierz

 

 •   Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.), - pobierz
 •   Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.), - pobierz
 •   Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału 2019 r.), - pobierz 
 •   Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r., - pobierz
 •   Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.), - pobierz
 •   Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst (wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r.). - pobierz

 

 • Rb-27S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2019 r.), - pobierz
 • Rb-28S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2019 r.), - pobierz

 

 • Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2019 r.) - pobierz
 • Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2019 r.) - pobierz
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału 2019 r.) - pobierz
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. - pobierz
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r.) - pobierz
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst (wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.) - pobierz

 

 • Rb-NDS – korekta nr 1 - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.) - pobierz
 • Rb-27S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.) - pobierz

 

 • Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.) -pobierz
 • Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.) - pobierz
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału 2019 r.) - pobierz
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. - pobierz
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.) - pobierz
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst (wg stanu na koniec II kwartału 2019 r.) - pobierz

 

 • Rb-27S – korekta nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.) - pobierz
 • Rb-27S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.) - pobierz
 • Rb-NDS – korekta nr 1 - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.) - pobierz

 

 • Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.) - pobierz
 • Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.) - pobierz
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca 1 kwartału 2019 r.) - pobierz
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału 2019 r. - pobierz
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.) - pobierz
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst (wg stanu na koniec 1 kwartału 2019 r.) - pobierz

 

2018

 • Rb-28S – korekta nr 3 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz
 • Rb-NDS – korekta nr 1 - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz
 • Rb-27S – korekta nr 3 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz
 • Rb-28S – korekta nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz
 • Rb-N – korekta nr 1 - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału 2018 r. - pobierz

 

 • Rb-27S – korekta nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz
 • Rb-28S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz

 

 • Rb-27S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018) - pobierz

 

 • Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz
 • Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku do końca 4 kwartału 2018 r.) - pobierz
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału 2018 r. - pobierz
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.) - pobierz
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst (wg stanu na koniec 4 kwartału 2018 r.) - pobierz

 

 

 • Rb-27S – korekta nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2018 r.) - pobierz
 • Rb-27S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2018 r.) - pobierz
 • Rb-N – korekta nr 1 - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 r. - pobierz
 • Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2018 r.) - pobierz
 • Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2018 r.) - pobierz
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 3 kwartału 2018) - pobierz
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 r. - pobierz
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.) - pobierz
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji jst (wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.) - pobierz

 

 • Rb-27S – korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.), - pobierz
 • Rb-NDS – korekta nr 1 - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.), - pobierz
 • Rb-27S – korekta nr 1 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.) - pobierz

 • Rb-N – korekta nr 1 – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 r. - pobierz

 • Rb-NDS – korekta nr 1 – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.) - pobierz

 • Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.) - pobierz

 • Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.) - pobierz
 • Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (zgodnie z art.263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)- okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. - pobierz
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 2 kwartału 2018 r. - pobierz
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 r. - pobierz
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.) - pobierz
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji jst (wg stanu na koniec II kwartału 2018 r.) - pobierz

 

 • Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca 2018r.) - pobierz
 • Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca 2018r.) - pobierz
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 1 kwartału 2018 r.) - pobierz
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 r. - pobierz
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.) - pobierz
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji jst (wg stanu na koniec I kwartału 2018 r.) - pobierz
 • Rb-27S korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca 2018r.) - pobierz
 • Rb-N korekta nr 1  - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału 2018 r. - pobierz
 • Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (zgodnie z art.263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)- okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku - pobierz

2017

 

 • Rb-27S - korekta nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) - pobierz
 • Rb-28S - korekta nr 2 -  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) - pobierz
 • Rb-N - korekta nr 2 -  kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku - pobierz

 

 • Rb-27S - korekta nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) - pobierz
 • Rb-28S - korekta nr 1 -  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) - pobierz
 • Rb-34S - korekta nr 1 -  sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017) - pobierz
 • Rb-N - korekta nr 1 -  kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 3 kwartału roku 2017) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku - pobierz

 

 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 - pobierz
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017) - pobierz
 • Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 2 kwartału roku 2017) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku - pobierz

2016

 • Rb-NDS - korekta - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - pobierz
 • Rb-27S - korekta - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016) - pobierz
 • Rb-28S - korekta - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016) - pobierz
 • Rb-N - korekta -  kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych  aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku - pobierz
 • Rb-Z - korekta -  kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - pobierz
 • Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - pobierz
 • Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2016r. - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2016 roku - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 3 kwartału roku 2016 - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku - pobierz

 

 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 - pobierz
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016) - pobierz
 • Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2016) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016) - pobierz
 • Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 1 kwartału roku 2016) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku - pobierz

2015

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2015) - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - pobierz
 • Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu (okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015) - pobierz
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2015 roku - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2015 roku - pobierz
 • Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: na koniec 2015r.) - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2015 roku - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2015 roku - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015) - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015) - pobierz
 • Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2014 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015) - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2015 roku - pobierz
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o  stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2015 roku - pobierz

 

 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015) - pobierz
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015) - pobierz
 • Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2014 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015) - pobierz
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ist. 1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 1 kwartału roku 2015) - pobierz
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koncie I kwartału 2015 roku - pobierz
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorilanego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku - pobierz

 

2014

 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014) - pobierz
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014) - pobierz
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku - pobierz
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 - pobierz
 • Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014) - pobierz
 • Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: na koniec 2014r.) - pobierz
 • Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 2014 roku - pobierz
 • Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2014 roku - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku - pobierz

 

 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014) - pobierz
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014) - pobierz
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 3 kwartału roku 2014) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku - pobierz
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku2014 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku - pobierz

 

 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014) - pobierz
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014) - pobierz
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 2 kwartału roku 2014) - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku - pobierz
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku2014 - pobierz
 • Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2013 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku - pobierz

 

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 - pobierz
 • Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednotski samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2013 za okres od początku roku do 31 marca roku 2014 - pobierz
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 roku 2014 - pobierz
 • Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2014 do końca 1 kwartału roku 2014 - pobierz
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów dinansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku - pobierz
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 - pobierz
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostk isamorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2014 roku - pobierz

 

2013

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - pobierz

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - pobierz

Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końća 4 kwartału roku 2013 - pobierz

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku - pobierz

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku - pobierz

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - pobierz

Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2013 r. - pobierz

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r. - pobierz

2012

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - pobierz

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednotski samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - pobierz

Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 4 kwartału roku 2012 - pobierz

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku - pobierz

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednosstki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku - pobierz

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 roku 2012 - pobierz

Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2012 r. - pobierz

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012 r. - pobierz

Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku - pobierz

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku - pobierz

2011

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - pobierz

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostk isamorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - pobierz

Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o któym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 do końca 4 kwartału roku 2011 - pobierz

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku - pobierz

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku - pobierz

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - pobierz

Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2011 r. - pobierz

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r. - pobierz

Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2011 roku - pobierz

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2011 roku - pobierz

 

Informacje o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy za kwartał danego roku.

 


Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2005 rok

Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2006 roku

Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2006 roku

Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2006 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2006 rok

Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2007 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2007 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2007 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2007 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2008 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2008 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2008 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2008 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2009 roku


Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2009 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2010 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2010 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2010 roku


Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2010 rok

Infromacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2011 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2012 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2013 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2014 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2014 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2014 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2014 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2015 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za IV kwartał 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2016 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2017 rok - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartała 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2018 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2019 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2019 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za III kwartał 2019 roku

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za I kwartał 2020 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Sztum za II kwartał 2020 roku

 

Inne dokumenty związane z budżetem Miasta i Gminy Sztum