Urząd Miasta i Gminy

 

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Mickiewicza 39
82-400 Sztum
tel. (55) 640 63 03, fax (55) 640 63 00
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30,
Środa: 7.30 – 17.00,
Piątek: 7.30 – 14.00.
 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO przyjmuje interesantów w dniach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30,
Środa: 7.30 – 17.00,
Piątek: 7.30 – 14.00.

 

Narodowy Spis Powszechny 2021

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sztum.pl

 Numery kont bankowych Urzędu:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 - konto główne (wszystkie płatności poza wymienionymi poniżej)

19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 - sumy depozytowe (wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

56 8309 0000 0000 0042 2000 0150 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe

 

UWAGA !!!

ZMIANA KONTA BANKOWEGO DLA PŁATNOŚCI  Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 1 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Sztumie została wdrożona usługa masowej identyfikacji płatności, która umożliwia zautomatyzowanie identyfikacji wpłat. W związku z powyższym każdemu podatnikowi nadano indywidualny numer konta bankowego dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr indywidualny można również uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w pokoju 54 (wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).

 

 

Kontakt

tel.: +48 (055) 640 63 03
fax: +48 (055) 640 63 00

email:sztum@sztum.pl

 

Informacja dla osób niesłyszących

Informujemy, że osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w punkcie Informacja na parterze Urzędu Miasta i Gminy Sztum lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer telefonu 55 640 63 03, 55 640 63 02, 55 640 63 20, 55 640 63 85, wysyłając fax. na numer 55 640 63 00 lub e-mail na adres sztum@sztum.pl .