Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wybory

 

 • Uchwała Nr LII.425.2018 Rady Miejskiej W Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy - pobierz
 • Zarządzenie Nr 115.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz
 • Uchwała Nr XLVII.395.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz
 • Uchwała Nr XLVI.386.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz
 • Uchwała Nr VII.49.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy Sztumpobierz


Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 

 

21.05.2019 - Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych - pobierz

20.05.2019 - OGŁOSZENIE - W dniu 26 maja 2019r. tj. w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę o godz. 6:00

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW DO WGLĄDU*)

06.05.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie pok. 37 (II piętro) w dniach od 6 maja 2019r. do 17 maja 2019r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

*) Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie  (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

30.04.2019 - Postanowienie Nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum - pobierz

 1. Postanowienie nr 84/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Sztum - pobierz

 2. Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Sztum - pobierz

   

30.04.2019 - Postanowienie Nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku - pobierz

26.04.2019 - Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowania - pobierz

 

19.04.2019 - Termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2019r.

Procedurę przyjmowania zgłoszeń kandydatów oraz powołowywania Komisji Obwodowych regulują przepisy kodeksu wyborczego oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019r.

19.04.2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz

 

 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 roku o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku - pobierz
 • Informacja Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Sztum z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego - pobierz
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - pobierz
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz

 


WYBORY ZAKOŃCZONE

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

Wybory Ławników 2015

Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 roku

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014

Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej - 24 lutego 2013 

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 

Wybory Samorządowe 2010

WYBORY PREZYDENCKIE 20 czerwca 2010

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Sztumie 2009WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2009 Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 15 czerwca 2008Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2007Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 21 październik 2007Wyniki Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2007Wyniki Wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2007Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:15176
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2019-05-21 16:07:06
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-20 12:15:52