Urząd Miasta i Gminy

Wybory

 

 • Uchwała Nr LII.425.2018 Rady Miejskiej W Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy - pobierz
 • Zarządzenie Nr 115.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz
 • Uchwała Nr XLVII.395.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz
 • Uchwała Nr XLVI.386.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz
 • Uchwała Nr VII.49.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy SztumpobierzWYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020

 

30.06.2020 - Obwieszczenie Państwowej Komisi Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. - pobierz

25.06.2020 - Postanowienie nr 106/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmieny w składzie Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Sztum - pobierz

22.06.2020 - Postanowienie nr 91/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmieny w składzie Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Sztum - pobierz

19.06.2020 - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych - pobierz

19.06.2020 - Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020r. - pobierz

16.06.2020 - Informacja o pierwszym Posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Sztum - pobierz

16.06.2020 - Udostepnienie spisu wyborców - pobierz

15.06.2020 - POSTANOWIENIE NR 75/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum - pobierz

15.06.2020 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz

15.06.2020 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 czerwca 2020 r. - pobierz

12.06.2020 - Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 12 czerwca 2020 r. - pobierz

10.06.2020 - Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bepłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - pobierz

05.06.2020 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r - pobierz

05.06.2020 - Zgłoszenie kandydata OKW przez pełnomocnika - pobierz

05.06.2020 - Indywidualne zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28-06-2020 r. - pobierz

05.06.2020 - Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

05.06.2020 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

05.06.2020 - Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

05.06.2020 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

08.05.2020 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r. dotyczący wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

22.04.2020 - Informacje -udostępnianie spisu wyborców

20.04.2020 - Postanowienie nr 33/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum

17.04.2020 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

14.04.2020 - Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II  

10.04.2020 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

31.03.2020 - Informacja dotycząca możliwości zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum w czasie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2

26.03.2020 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie podziału Gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

24.02.2020 - Zarządzenie dotyczące miejsc plakatowania

19.02.2020 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

19.02.2020 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych


WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

13.10.2019 - Postanowienie Nr 327/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Sztum - pobierz

11.10.2019 - Postanowienie Nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Sztum - pobierz

11.10.2019 - Postanowienie Nr 314/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Sztum - pobierz

09.10.2019 - Postanowienie Nr 294/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Sztum - pobierz

07.10.2019 - OGŁOSZENIE - W dniu 13 października 2019r. tj. w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Sztum rozpoczynają pracę o godz. 6:00.

07.10.2019 - Postanowienie Nr 289/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Sztum - pobierz

30.09.2019 - Postanowienie Nr 264/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Sztum - pobierz

26.09.2019 - Postanowienie Nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Sztum - pobierz

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW DO WGLĄDU *)

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach Posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r. jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie pok.37/38 IIp. w dniach od 23 września 2019r. do 4 października 2019r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

*) Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

18.09.2019 - Postanowienie Nr 240/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum - pobierz

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z powołaniem obwodowych komisji wyborczych - pobierz

18.09.2019 - Postanowienie Nr 228/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polkiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz

13.09.2019 - Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowania - pobierz

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz

 

 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach posłów do Sejmu RP i Senatu RP - pobierz
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz

 


WYBORY ŁAWNIKÓW 2019

INFORMACJA

dotycząca
ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA
SĄDU  REJONOWEGO W KWIDZYNIE

w kadencji 2020 – 2023


Rada Miejska w Sztumie informuje, że przystępuje do wyboru:

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie

Podstawa prawna :  
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr  121, poz. 693 )

Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Sztumie kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Sztumie po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

3. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się Radzie Miejskiej w Sztumie w  odniesieniu  do kandydatów zatrudnionych, prowadzących działalność lub mieszkających w Mieście i Gminie Sztum.

4. Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Sztumie najpóźniej w październiku 2019 roku.

5. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
8. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
    
Uwaga !  
1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


9. Wzory:

1) karty zgłoszenia,
2) listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata,
3) druk zaświadczenia lekarskiego,
4) oraz oświadczeń

 - są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, piętro III,  pokój 80 (Sekretarz Miasta i Gminy) tel. 55 640 63 20 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.sztum.pl.

Informacja o wyborach ławników zamieszczona jest również na stronach internetowych  Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:  www.gov.pl/sprawiedliwosc.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Czesław Oleksiak

 

Załączniki:

 1. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (pobierz plik *.doc)
 2. Warunki wydawania bezpłatnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego kandydatom na ławników (pobierz plik *.pdf)
 3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (pobierz plik *.doc)
 4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądu powszechnego w naborze na kadencję 2016-2019 posiadających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na stałe na terenie gminy dokonującej wyboru (pobierz plik *.doc)
 5. Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) (pobierz plik *.doc)
 6. Oświadczenie kandydata na ławnika (spełnianie wymogów ustawowych) (pobierz plik *.doc)
 7. Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska) (pobierz plik *.doc)
 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika (pobierz plik *.doc)

 

 


WYBORY ZAKOŃCZONE

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

Wybory Ławników 2015

Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 roku

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014

Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej - 24 lutego 2013 

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 

Wybory Samorządowe 2010

WYBORY PREZYDENCKIE 20 czerwca 2010

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Sztumie 2009WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2009 Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 15 czerwca 2008Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2007Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 21 październik 2007Wyniki Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2007Wyniki Wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2007Wybory do Parlamentu Europejskiego