Urząd Miasta i Gminy

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.
Bliższych informacji udzieli Państwu pani Czesława Jaźwińska, nr tel. (55) 640 63 08.

 

STATUT GMINY SZTUM

 

 

INFORMACJE BURMISTRZA

 

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

 

 

 

UCHWAŁY i PROTOKOŁY RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

 

 

OBWIESZCZENIA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE