Urząd Miasta i Gminy

Wybory Samorządowe 2014

 

Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów:

- Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz (plik pdf)

- do Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz (plik pdf)

 


 

- Wybory Samorządowe 2014 - wejdź

 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz
 • Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - pobierz
 • Komunikat 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 24 września 2014r. - pobierz
 • Komunikat 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 24 września 2014r. - pobierz
 • Komunikat 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 24 września 2014r. - pobierz
 • Komunikat 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 29 września 2014r. - pobierz
 • Komunikat 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 30 września 2014r. - pobierz
 • Komunikat 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 7 października 2014r. -pobierz
 • Komunikat 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 21 października 2014r-pobierz
 • Komunikat 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 21 października 2014r- pobierz
 • Uchwała nr 10/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 22 października 2014r. -pobierz
 • Załącznik do uchwały nr 10/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 22 października 2014r. - Składy obwodowych komisji wyborczych - pobierz
 • Uchwała nr 11/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania numerów listom kandydatów na radnych - pobierz
 • Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej - pobierz
 • Uchwała Nr 6/2014 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Sztumie z dnia 12 listopada 2014r. w prawie późniejszego rozpoczęcia głosowania w odrębnym obwodzie głosowania utworzonym w szpitalu w Sztumie - pobierz

 

 

Ogłoszenie - W dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wszelkie informacje można uzyskać na stroniewww.pkw.gov.pl w tym również informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 

 1. Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie. - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 9 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. - pobierz
 3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz
 4. Uchwała Nr XLVI/449/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października 2014 roku w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - pobierz