Urząd Miasta i Gminy

Informacja


dotycząca możliwości dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum w czasie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U., poz. 491 i 522) oraz ograniczeniem dostępu przez interesantów do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, informuję, iż zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych możliwe jest przesłanie zgłoszenia w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020r. do godz. 1400 na adres malgorzata.draganek@sztum.pl.  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Następnie oryginał zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie 82-400, ul. Mickiewicza 39. Sugerujemy aby obie czynności dokonać tego samego dnia.
Potwierdzenia doręczenia do Urzędu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej dokona pracownik Urzędu.
W przypadku dokonania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, poprzez złożenie jej podpisu na tym upoważnieniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 6406385.

  1. Zgłoszenie kandydata do OKW przez pełnomocnika - pobierz
  2. Zgłoszenie kandydata do OKW – uzupełnienie przez komisarza wyborczego - pobierz


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. Mirosław Szczepanek
Sekretarz Miasta i Gminy