Urząd Miasta i Gminy

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

 

Numery kontaktowe w sprawie dowozu wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

  1. Urząd Miasta i Gminy w Sztumie - (55) 640 63 01, (55) 640 63 02 lub
  2. Obwodowe Komisje Wyborcze - pobierz.

 

Wykaz telefonów do Obowodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pobierz


Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 pażdziernika 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania  powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pobierz


O G Ł O S Z E N I E

W dniu 25 października 2015r. tj. w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w mieście i gminie SZTUM Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę:

o godz. 5:00 - Nr od 1 do 12 i Nr 14,
o godz. 7:00 - Nr 13

Podane godziny uwzględniają zmianę czasu na tzw. „zimowy”.


Pismo z Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku dot. zmiany czasu na "zimowy" - pobierz


Bezpośrednie linki do multimedialnych komunikatów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM
https://youtu.be/7rFWptIsegA
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)
https://youtu.be/vEzWelABjOk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT
https://youtu.be/lWIth5P0jqE
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)
https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

Poniżej pliki:
1) W jakości telewizyjnej (standard TVP S.A.)
http://we.tl/bzY2ApjKJR
2) Z tłumaczeniem na j. polski migowy
http://we.tl/RmZLSfBYrW
3) HD dla internetu
http://we.tl/rpqoOL3G6D

Pozostałe komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej (prawa autorskie do emisji komunikatów posiada Krajowe Biuro Wyborcze).

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM


Informacja o Składach Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - pobierz


Zarządzenie  Nr 123.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodoych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pobierz


UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW 
W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP DO WGLĄDU*)


Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. jest udostępniany do wglądu 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie pok.37 IIp. w dniach od 5 października 2015r. do 19 października 2015r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

*) Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


Ogłoszenie - Informuję, że w dniu 5 października 2015r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Sali 33 na I piętrze Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39  odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Sejm i Senat - pobierz (plik .doc)

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa - Sejm i Senat - pobierz (plik .doc)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobierz (plik .doc)


Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa 2.10.2015r. (piątek) wraz z końcem pracy Urzędu tj. o godz. 14-tej  (zgodnie z art. 182 § 5 Kodeksu wyborczego).


Informacje o wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. ze strony Państwowej Komisji Wyborczej - link


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 września 2015 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - pobierz


UCHWAŁA NR XII.94.2015 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - pobierz


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - kliknij


Zarządzenie Nr 10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pobierz