Urząd Miasta i Gminy

Uchwała MKW o ponownym głosowaniu w wyborach na burmistrza Miasta i Gminy Sztum 

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Sztumie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Sztumie.  

 

 

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego


 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. (treść rozporządzenia)

 

 INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH DLA WYBORÓW DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

PROGRAM DO WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIA KOMITETU WYBORCZEGO ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ORAZ KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

 

WYJAŚNIENIA I INFORMACJE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 21 września 2010r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010r. w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

 

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 września 2010r. (Okręgi wyborcze - sejmik)

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010 w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach województwa pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM z dnia 21 września 2010r. w sprawie  okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


 

 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumiez dnia 24 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  

 


KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Sztumie z dnia 11   października 2010 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do .Rady Miejskiej w Sztumie i kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

 

 

KOMUNIKAT - w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

 


Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie 


 

Informacje o głosowaniu osób niepełnosprawnych


INFORMACJA o sposobie głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM z dnia 13 października 2010r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 

 

 

 

UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ