Urząd Miasta i Gminy
O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Sztumie
z dnia 28 października 2009


Na podstawie § 21 ust1 Ordynacji Wyborczej do wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Sztum, Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 22 października 2009r. i skład osobowy Młodzieżowej Rady Gminy w Sztumie

§ 1


W okręgu wyborczym Nr 1 w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Barnaś Monika 75
2. Bień Katarzyna 60
3. Bożykowska Karolina 68
4. Grabowski Grzegorz 142
5. Hinz Patrycja 110
6. Jankowska Cyntia 127
7. Kołodziejski Karol 103
8. Machnikowska Dominika 78
9. Marcinkowski Dawid 161
10. Misieczko Aleksandra 43
11. Monkielewicz Dawid 145
12. Olszewska Antonina 87
13. Paluch Kamila 133
14. Piotrowska Marta 49
15. Rakowska Patrycja 37
16. Sigowska Paulina 88
17. Sikorska Milena 86
18. Sobiesiak Jarosław 97
19. Wiciel Angelika 69

W okręgu wyborczym Nr 2 w Zespole Szkół w Czerninie kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Frąckowiak Jadwiga 63
2. Kapuścińska Dominika 55
3. Kwiatkowski Kacper 48
4. Luberda Magdalena 30
5. Maliszkiewicz Klaudia 32
6. Markowicz Tomasz 59
7. Mączewska Magdalena 58
8. Mikłosz Monika 52
9. Pajdzik Agata 75
10. Podsiadłowski Łukasz 46
11. Polanowska Paulina 38
12. Stankiewicz Martyna 39
13. Szalkowska Weronika 33
14. Zając Aleksandra 65

§ 2


W okręgu wyborczym Nr 1 w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie wybrano 8 radnych:
1. Grabowski Grzegorz
2. Hinz Patrycja
3. Jankowska Cyntia
4. Kołodziejski Karol
5. Marcinkowski Dawid
6. Monkielewicz Dawid
7. Paluch Kamila
8. Sobiesiak Jarosław

W okręgu wyborczym Nr 2 w Zespole Szkół w Czerninie wybrano 7 radnych:
1. Frąckowiak Jadwiga
2. Kapuścińska Dominika
3. Markowicz Tomasz
4. Mączewska Magdalena
5. Mikłosz Monika
6. Pajdzik Agata
7. Zając AleksandraPrzewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Sztumie
/-/ Antoni Downarowicz