Urząd Miasta i Gminy

Wybory Samorządowe 2018

 

24.10.2018 - Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Sztum sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Sztumie - pobierz

24.10.2018 - Protokół z Wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Sztumie - pobierz

19.10.2018 - Trasy autobusów dowożących wyborców w dniu 21.10.2018 na terenie gminy Sztum - pobierz

12.10.2018 - Informacja o Składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania - pobierz

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 12.10.2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 w gminie Sztum - pobierz
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15.10.2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 13 w gminie Sztum - pobierz
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 17.10.2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 11 w gminie Sztum - pobierz

12.10.2018 - Informacja o Składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania - pobierz

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 19.10.2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 7 w gminie Sztum - pobierz

 

02.10.2018

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW DO WGLĄDU*)

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie pokój nr 37/38 (piętro 2) w dniach od 1 października do 15 października 2018r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

*) Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

02.10.2018 - Zmiana godzin urzędowania biura dowodów osobistych i ewidencji ludności

Informujemy, że w dniach od 2 do 19 października 2018r. biuro dowodów osobistych i ewidencji ludności będzie czynne w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, wtorek, czwartek – 7:30-14:00;
 • Środa – 7:30-15:30;
 • Piątek – 7:30-13:00.

01.10.2018 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum - pobierz

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 1 października 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum - pobierz

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 17 października 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum - pobierz

29.09.2018 - Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 29 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sztumie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 29 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sztumie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

28.09.2018 - Komunikat Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych - pobierz

27.09.2018 - Komunikat Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 26.09.2018r. w sprawie ustalenia planu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie, siedziba UMiG, pokój 34 - pobierz

24.09.2018 - Ogłoszenie z dnia 24 września 2018 roku w sprawie dodatkowych zgłoszeń oraz losowań kandydatów komisji wyborczych - pobierz

20.09.2018 - Termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są najpóźniej do dnia 21 września 2018r.  w godzinach pracy Urzędu tj.:

 • czwartek 20.09.2018r. do godz. 15:30
 • piątek 21.09.2018r. do godz. 14:00

Więcej informacji można uzyskać z Komunikatu Komisarzy Wyborczych w Gdańsku I i II z dnia 19 września 2018 roku. (pobierz).

13.09.2018 - Zarządzenie Nr 118.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 4 września 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz

12.09.2018 - Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie - pobierz

12.09.2018 - Komunikat 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 12.09.2018 - pobierz

12.09.2018 - Komunikat 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 12.09.2018 - pobierz

12.09.2018 - Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonyh na dzień 21 października 2018r. - pobierz

11.09.2018 - Informacja w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie - pobierz

11.09.2018 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie - pobierz

07.09.2018 - INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Informacje, o których mowa wyżej, są dostępne na stronach Państwowej Komisji Wyborczej - link
Szczegółowe informacje w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie można uzyskać w Referacie Organizacyjnym pod numerami telefonów:
55 6406373 – w sprawach pełnomocnictw oraz spisów wyborców
55 6406385 – w pozostałych sprawach  
55 6406384 – urzędnik wyborczy
nr fax – 55 6406300
adres email: sztum@sztum.pl

04.09.2018 - Pismo DGD-071-39/18 z dnia 03.09.2018 roku dotyczący indywidualnych zgłoszeń kandydatów na członków (wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich) komisji wyborczych pochodzących od wyborców nie zgłoszonych przez komitety wyborcze - pobierz

21.08.2018 - Ogłoszenie - W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie www.pkw.gov.pl, w tym również informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

01.03.2018 - Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskie do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023 - pobierz