Urząd Miasta i Gminy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 

 

21.05.2019 - Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych - pobierz

20.05.2019 - OGŁOSZENIE - W dniu 26 maja 2019r. tj. w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę o godz. 6:00

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW DO WGLĄDU*)

06.05.2019 - Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie pok. 37 (II piętro) w dniach od 6 maja 2019r. do 17 maja 2019r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

*) Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie  (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

30.04.2019 - Postanowienie Nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum - pobierz

  1. Postanowienie nr 84/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Sztum - pobierz

  2. Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Sztum - pobierz

     

30.04.2019 - Postanowienie Nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku - pobierz

26.04.2019 - Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowania - pobierz

 

19.04.2019 - Termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2019r.

Procedurę przyjmowania zgłoszeń kandydatów oraz powołowywania Komisji Obwodowych regulują przepisy kodeksu wyborczego oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019r.

19.04.2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz

 

  • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 roku o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku - pobierz
  • Informacja Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Sztum z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego - pobierz
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - pobierz
  • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz
  • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz