Urząd Miasta i Gminy

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 roku


 

 

Trasy  autobusów  w  dniu  10.05.2015  (Niedziela) w Wyborach  Prezydenta RP (pobierz - plik pdf)

 


 

 

Rozpoczęcie pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

OGŁOSZENIE - Obwodowe Komisje Wyborcze w mieście i gminie Sztum rozpoczynają pracę w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 10 maja 2015r. o godz. 6:00

 

 


 

Informacja o dowozie niepełnosprawnych do lokali wyborczych


OGŁOSZENIE - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r., będą dowiezione do lokali wyborczych po uprzednim zgłoszeniu tego faktu oraz podaniu adresu zamieszkania w dniu wyborów właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej lub zgłoszeniu do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie nr telefonu (55) 6406302.

 

 


 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW DO WGLĄDU*)

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie pok.37 IIp. w dniach od 20 kwietnia 2015r. do 2 maja  2015r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.


*) Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

 


 

 

Obwodowe Komisje Wyborcze

Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - pobierz

 

Ogłoszenie

Informuję, że w dniu 20 kwietnia 2015r.  (poniedziałek) o godz. 8:00 w Sali 33 na I piętrze Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39  odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 

Burmistrz Miasta i Gminy
Leszek Tabor

 

 


 

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - odnośnik do strony Państwowej Komisji Wyborczej - wejdź

 

  • Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015r. - pobierz
  • Zarządzenie Nr 47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 10 maja 2015 roku - pobierz
  • Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Miejskiej W Sztumie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. -pobierz
  • Uchwała Nr VII.49.2015 Rady Miejskiej W Sztumie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy Sztum - pobierz
  • Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. -pobierz

 


 

- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - link do strony Państwowej Komisji Wyborczej

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Organizacyjnym:

  • w sprawie pełnomocnitwa - Małgorzata Grzyb, tel. (55) 640 63 73, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, pokój 38 (II piętro),
  • w sprawie głosowania korespodencyjnego - Małgorzata Draganek, tel. (55) 640 63 85, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, pokój 80 (III piętro).

 

- Zarządzenie Nr 18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz