Urząd Miasta i Gminy
WYNIKI !!! PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2008 r.


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 marca 2008

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie powoływanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie w okręgu wyborczym Nr 5

Załączniki do pobrania:

- Zawiadomienie dot. Komitetu Wyborczego Wyborców zgłaszającego kandydata na radnego w wyborach uzupełniających

- ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających

- Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego

- Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

- OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

- OŚWIADCZENIE osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego wyborców

- Oświadczenie dot. pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców zgłaszającego kandydata na radnego w wyborach uzupełniających

- ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie w okręgu wyborczym Nr 5