Urząd Miasta i Gminy

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2014-2018

 


<2018> <2017> <2016> <2015>


Zarządzenie Nr 141.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości dla budżetu Gminy oraz Urzędu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 138.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 137.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 136.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 pażdziernika  2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 135.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 pażdziernika  2018 r. w sprawie utraty mocy oboziązującej zarządzenia nr 105/2017 Burmistrza Mista i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad wyodrębienia wydatków na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeczkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - pobierz

Zarządzenie Nr 134.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 133.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 pażdziernika 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 132.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 131.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 130.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 123.2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 września 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 129.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 128.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 127.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z zmianą nieruchomości oraz sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - pobierz

Zarządzenie Nr 126.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - pobierz

Zarządzenie Nr 125.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" - pobierz

Zarządzenie Nr 124.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych - pobierz

Zarządzenie Nr 123.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 września 2018 r. w sprawie w Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta I Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 122.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 121.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Gościszewie w formie elektronicznej - pobierz

Zarządzenie Nr 120.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Sztumskiego, Rady Miejskiej w Sztumie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 119.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 118.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych na wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz

Zarządzenie Nr 117.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2018 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 116.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 115.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 114.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej nr 214/15 położonej w obrębie Koniecwałd gm. Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 113.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 112.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 111.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 110.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Darii Koprowskiej naucyzciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 109.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Mroczkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 108.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Baźmierowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 107.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Sztaby-Kazimierowicz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 106.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Bill-Stefańskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 105.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Alicji Felenczak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 104.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Smaglijenko nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 103.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Dariusza Świderskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 102.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 101.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 100.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniej ukwiecony balkon, ogródek przydomowy w Sztumie 2018" - pobierz

Zarządzenie Nr 99.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 98.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" - Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0023/17-01 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) - pobierz

Zarządzenie Nr 97.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 96.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 95.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 94.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 93.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 92.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 91.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej - pobierz

Zarządzenie Nr 90.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego - pobierz

Zarządzenie Nr 89.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzanie nr 88.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z zamianą  nieruchomości oraz sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - pobierz

Zarządzanie nr 87.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie powołania Komisja Przetargowa - pobierz

Zarządzanie nr 86.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie powołania Komisja Przetargowa - pobierz

Zarządzanie nr 85.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. - pobierz

Zarządzanie nr 84.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę działki nr 473 o powierzchni 4,64 ha położonej w obrębie Nowa Wieś gm. Sztum, na czas nieokreślony - pobierz

Zarządzenie nr 83.2018  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzanie nr 82.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 maja 2018 w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

Zarządzanie nr 80.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gmimy w Sztumie - pobierz

Zarządzanie nr 79.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzanie nr 78.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 maja 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie nr 77.2018  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 maja 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie nr 76.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 maja 2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

Zarządzenie nr 75.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  z dnia 22 maja 2018r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r - pobierz

Zarządzenie nr 74.2018  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 maja 2018 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Rodzina 3+” - pobierz

Zarządzenie nr 73.2018  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  z dnia 17 maja 2018r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzanie nr 72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia numer 104 z 2016 roku Burmistrza Miasta i gminy Sztum z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów sam. I sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliwa przez pojazdy - pobierz

Zarządzanie nr 71.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja  2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzanie nr 70.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia  2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzanie nr 69.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 maja  2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania strat w pasiece spowodowanych wytruciem pszczół - pobierz

Zarządzanie nr 68.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 maja  2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

Zarządzenie nr 67.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzanie nr 66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 maja  2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Zarządzanie nr 65.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

Zarządzanie nr 64.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzanie nr 63.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Sztumie przy ul. Paderewskiego nr 22 na działce nr 124/2 - pobierz

Zarządzanie nr 62.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzanie nr 61.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r - pobierz

Zarządzanie nr 60A.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44.2018 Burmistrza Miasta i gminy Sztum z dnia 09 marca 2018r w sprawie powołania Komisji konkursowej praz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

Zarządzanie nr 60.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER- Działanie 2.5 „ Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020 - pobierz

Zarządzanie nr 59.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do programu pn.” RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”- Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0023/17-01 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2.Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-220 (RPO WP 2014-2020) - pobierz

Zarządzanie nr 58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do programu pn.” RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”- Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0023/17-01 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2.Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-220 (RPO WP 2014-2020) - pobierz

Zarządzanie nr 57.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

Zarządzenie Nr 55.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" - Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0023/17-01 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) - pobierz

Zarządzenie Nr 54.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołana Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 53.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołana Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 52.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 51.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej nr 214/15 położonej w Koniecwałdzie - pobierz

Zarządzenie Nr 50.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2017 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 48.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" - pobierz

Zarządzenie Nr 47.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół - pobierz

Zarządzenie Nr 46.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Sztumie przy ul. Spokojnej, z przeznaczeniem pod budowę zespołów garażowych, parkingów, myjni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. - pobierz

Zarządzenie Nr 45.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 44.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

Zarządzenie Nr 43.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

Zarządzenie Nr 42.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 41.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 40.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Miasta i Gminy Sztum" - pobierz

Zarządzenie Nr 39.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Sztum na 2018 r. oraz zatwierdzenia planu szkolenia obronnego w gminie Sztum na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 38.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 - pobierz

Zarządzenie Nr 37.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 36.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie umieszczania barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywieszenia flag przez gminne jednostki organizacyjne i osoby prawne na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 34.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 33.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wubitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

Zarządzenie Nr 32.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 30.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 29.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Sztumie przy ul. Paderewskiego nr 22 na działce nr 124/2 - pobierz

Zarządzenie Nr 28.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 27.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. "Razem" - skuteczniej przeciw przemocy w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w 2018 roku - pobierz

Zarządzenie Nr 26.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 - pobierz

Zarządzenie Nr 25.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 24.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 23.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 22.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 21.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 20.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 - pobierz

Zarządzenie Nr 17.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 16.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 15.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - pobierz

Zarządzenie Nr 13.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 12.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na przekazanie dotacji z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XLI.341.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 11.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 9.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 8.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2018 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2018 dla nauczycieli zatrudnoinych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 4.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie zasad powoływania członków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz trybu jej pracy - pobierz

Zarządzenie Nr 3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro - pobierz

Zarządzenie Nr 1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonym w innych typach szkół - pobierz