Urząd Miasta i Gminy

Lista obwieszczeń Rady Miejskiej lata 2014-2018
Obwieszczenie Nr 3.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 2.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Miasta Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez cześć ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 1.2015 Rady MIejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum - pobierz