Urząd Miasta i Gminy

 

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2010-2014

 


<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>

 


 

 

Zarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na działce 183 o pow. 1161 m2 położonej w Sztumie przy ul. Skłodowskiej nr 9 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz powołanie operatorów obwodowych komisji wyborczych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 124/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 122/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2014 z 18.04.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2015 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 60/19, położonej w Sztumie obręb IV miasta Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wojtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz

 

Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej ewidencji podatków i opłat w Mieście i Gminie Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonych nr 580/1 i 573/17 położonych w obrębie nr 2 Miasta Sztum od osób fizycznych w zamian za zbycie działki nr 573/6 stanowiącej własność Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Skłodowskiej w Sztumie i oddania w użytkowanie wieczyste udziału do gruntu działki nr 176 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Sztum (GEZ MiG Sztum) - pobierz

 

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro - pobierz

 

Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej zwanej dalej Jury, które wyłoni zwycięzców konkursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu "Gmina Sztum w obiektywie" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ireny Urbańskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Arkadiusza Piróga nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aleksandry Krzyżykowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania wydawania i korzystania z Karty "Rodzina 3+" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 372/2 położonej w Sztumskim Polu - pobierz

 

Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: opracowania Planu przygotowań podmiotów leczniczych na terenie Miasta i Gminy Sztum na potrzeby obronne państwa - pobierz

 

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wniesienia aportem, z gminnego zasobu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o. o. w Sztumie, sieci wodociągowej wymienionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XL/396/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego Spółki - pobierz

 

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2015 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad powoływania członków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz trybu jej pracy - pobierz

 

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 44/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu ograniczonego działek oznaczonych numerami 106/12 i 106/14 położonych w Sztumskim Polu - pobierz

 

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu ograniczonego działek oznaczonych numerami 106/12 i 106/14 położonych w Sztumskim Polu - pobierz

 

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztumie do celów glosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 16.07.2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 2, obr. Geodezyjny nr II, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Sztum na dzień 31.12.2013 rok - pobierz

 

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji ds.. Opiniowania podziałów nieruchomości - pobierz

 

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 luty 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2013 w sprawie powołania stałych komisji likwidacyjnych, określenia trybu ich pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu konkursowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie pn. "Razem łatwiej - KIS Sztum" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 luty 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 luty 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 luty 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 luty 2014 r. w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości - pobierz

 

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 luty 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 luty 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 luty 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 luty 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 luty 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego na rok 2014 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 luty 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 luty 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2009r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 luty 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 luty 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 luty 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze rokowań po II przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą udziału 0,3454 do nieruchomości zabudowanej bydynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w miejscowości Piekło nr 29. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokosci środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu i dzierżawnego dla gminnego zasobu nieruchomości. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlenonycg gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2014 rok. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - pobierz