Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie - Nabory na wolne stanowisko pracy 


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - plik do pobrania


AKTUALNE NABORY NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

17.01.2022 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: ds. księgowości w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie

 

ZAKOŃCZONE NABORY NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

18.10.2021 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE – w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji i rozliczania projektu

16.07.2021 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki - Specjalista do spraw płac w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

16.07.2021 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki - Starszy Księgowy w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

03.12.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

08.11.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

21.10.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

30.09.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

11.09.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

26.07.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

27.06.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji i rozliczania projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

27.06.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

30.04.2018 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

28.03.2018 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

13.02.2018 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

24.01.2018 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

27.12.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

02.11.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

18.10.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

04.10.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

22.09.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji i rozliczania projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

22.09.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

07.09.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. zamówień i organizacji zajęć wyjazdowych w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

29.08.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. monitorowania przepływu uczestników zajęć w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

14.07.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji i rozliczania projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

14.07.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

14.07.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. monitorowania przepływu uczestników zajęć w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

30.05.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji i rozliczania projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

30.05.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

30.05.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

18.05.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

15.05.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji i rozliczania projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

15.05.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

04.05.2017 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

14.04.2017 - Ogłoszenie o konkursie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na stanowisko Dyrektora szkoły podstawowej nr 2 Im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

14.04.2017 - Ogłoszenie o konkursie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na stanowisko Dyrektora szkoły podstawowej nr 1 Im. Jana Pawła II w Sztumie

14.04.2017 - Ogłoszenie o konkursie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Im. "Kubusia Puchatka" w Sztumie

14.11.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. zamówień i organizacji zajęć wyjazdowych w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

14.11.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. współpracy z nauczycielami i organizacji szkoleń w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

18.10.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. zamówień i organizacji zajęć wyjazdowych w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

18.10.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. współpracy z nauczycielami i organizacji szkoleń w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

06.10.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. współpracy z nauczycielami i organizacji szkoleń w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

06.10.2016 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. monitorowania przepływu uczestników zajęć w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

06.10.2016 - Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. zamówień i organizacji zajęć wyjazdowych w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

06.10.2016 - Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

04.03.2016 - Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie

04.03.2016 - Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie

15.09.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektów w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

23.04.2015 - Ogłoszenie o  konkursie na kandydata na  stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 

 

05.02.2015 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki głównego księgowego w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 3

 

13.01.2015 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki głównego księgowego w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

07.03.2014 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczkido spraw doradztwa zawodowego, zwanego w dalszej części ogłoszenia doradcą zawodowym w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39 (aktualizacja: 13.03.2014r)

 

07.03.2014 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Członkiem/członkinią zespołu projektowego w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

07.03.2014 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Koordynatorem/koordynatorką projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

18.02.2014Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Zastępcą/zastępczynią koordynatorki projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

30.01.2014Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw księgowości w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

23.08.2013Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE  - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Koordynatorem/koordynatorką projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39.
 

 

07.08.2013Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw księgowości w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

 

05.08.2013 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE  - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Koordynatorem/koordynatorką projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39.

 

02.07.2013 - Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Koordynatorem/koordynatorką projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39.

 

 

Nabory w 2012 roku:

 

21.12.2012 - konkurs na kandydata na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Kordynatorem/koordynatorką projektu w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

05.12.2012 -  konkurs na kandydata na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Kordynatorem/koordynatorką projektu w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

04.12.2012-   Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Kordynatorem/koordynatorką projektu w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

08.11.2012 -  konkurs na kandydata na wolne stanowisko urzędnika/urzędniczki do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia Kordynatorem/koordynatorką projektu w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

08.08.2012 - konkurs na kandydata na stanowisko do spraw doradztwa zawodowego,  zwanego w dalszej części ogłoszenia doradcą zawodowym w Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


08.08.2012 - konkurs na kandydata na stanowisko do spraw psychologicznych zwanego w dalszej części ogłoszenia psychologiem /psycholożką w Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

11.05.2012 - konkurs na kandydata na stanowisko do spraw doradztwa zawodowego,  zwanego w dalszej części ogłoszenia doradcą zawodowym w Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


11.05.2012 - konkurs na kandydata na stanowisko do spraw psychologicznych zwanego w dalszej części ogłoszenia psychologiem /psycholożką w Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39 

 

16.04.2012 - konkurs na kandydata na stanowisko do spraw doradztwa zawodowego,  zwanego w dalszej części ogłoszenia doradcą zawodowym w Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

16.04.2012 - konkurs na kandydata na stanowisko do spraw pedagogicznych zwanego w dalszej części ogłoszenia pedagogiem /pedagożką w Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

16.04.2012 - konkurs na kandydata na stanowisko do spraw psychologicznych zwanego w dalszej części ogłoszenia psychologiem /psycholożką w Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39  

 

22.03.2012 - konkurs na kandydata na  stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, u. Chełmińska 7, 82-400 Sztum

 

22.03.2012 - konkurs na kandydata na  stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie ul. Reja 15, 82-400 Sztum


22.03.2012 - konkurs na kandydata na  stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum