Urząd Miasta i Gminy
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY SZTUM ZA III KWARTAŁ 2006 ROKU

(zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.)

1) DOCHODY

PLAN - 33.744.724,00 zł
WYKONANIE - 26.654.738,06 zł

2) WYDATKI

PLAN - 34.831.247,00 zł
WYKONANIE - 19.615.422,39 zł

w tym:
a) Wydatki bieżące

Plan - 28.707.881,00 zł
Wykonanie - 19.361.005,20 zł

b) Wydatki majątkowe

Plan - 6.123.366,00 zł
Wykonanie - 254.417,19 zł

3) DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)

PLAN (-) 1.086.523,00 zł
WYKONANIE (+) 7.039.315,67 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Sztum dnia 30.10.2006 r.