Urząd Miasta i Gminy
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY SZTUM ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU

(zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.)

1) DOCHODY

PLAN - 33.500.196,00 zł
WYKONANIE - 17.310.463,13 zł


2) WYDATKI

PLAN - 34.569.247,00 zł
WYKONANIE - 13.250.821,40 zł
w tym:
a) Wydatki bieżące
Plan - 28.611.588,00 zł
Wykonanie - 13.025.340,21 zł

b) Wydatki majątkowe
Plan - 5.957.659,00 zł
Wykonanie - 225.481,19 zł

3) DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)

PLAN (-) 1.069.051,00 zł
WYKONANIE (+) 4.059.641,73 zł


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor


Sztum dnia 28.07.2006 r.