Urząd Miasta i Gminy
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY SZTUM ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

(zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.)

I. DOCHODY

PLAN - 31.718.452 zł
WYKONANIE - 8.503.951 zł

II. WYDATKI

PLAN - 37.091.815 zł
WYKONANIE - 6.801.205 zł

w tym:
1) Wydatki bieżące
Plan - 28.336.898 zł
Wykonanie - 6.604.112 zł

2) Wydatki majątkowe
Plan - 8.754.917 zł
Wykonanie - 197.093 zł

III. DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)
PLAN (-) 5.373.363 zł
WYKONANIE (+) 1.702.746 zł


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

Sztum dnia 28.04.2006 r.