Urząd Miasta i Gminy

<2021>

 


30.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie” przewidzianego do realizacji na działkach nr 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-30 GKV.6220.11.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-30 13:58:26
Data dodania: 2021-12-30 13:58:39
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


30.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie polowań zbiorowych – OHZ Nadleśnictwa Kwidzyn, obwód łowiecki nr 214. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-30 GKV.6151.11.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie poowań zbiorowych.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-30 13:39:34
Data dodania: 2021-12-30 13:39:52
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie polowań zbiorowych – OHZ Nadleśnictwa Kwidzyn, obwód łowiecki nr 214 Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-28 GKV.6151.10.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie polowań zbiorowych.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-28 15:00:47
Data dodania: 2021-12-28 15:01:00
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


23.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną” na wniosek Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-23 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-23 14:49:01
Data dodania: 2021-12-23 14:48:45
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


23.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie polowań zbiorowych – OHZ Nadleśnictwa Kwidzyn, obwód łowiecki nr 214. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-23 GKV.6151.9.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie polowań zbiorowych.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-23 12:19:09
Data dodania: 2021-12-23 12:19:20
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


20.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 54/7 w obrębie Gościszewo, gmina Sztum”, przewidzianego do realizacji na działce nr 54/7, obręb Gościszewo, gmina Sztum, o mocy do 8MW. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-20 scan_20010101023314.pdf
Opis: Obieszczenie
Utworzono: 2021-12-20 15:20:43
Data dodania: 2021-12-20 15:20:54
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


20.12.2021 -

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Szczegóły pliku
  Nazwa: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-20 11:07:09
  Data dodania: 2021-12-20 11:06:19
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Uchwała Nr 1155/307/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 w województwie pomorskim. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Zarządu Wojewodztwa Pomorskiego.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-20 11:06:38
  Data dodania: 2021-12-20 11:06:20
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 6.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 w województwie pomorskim. Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz zgłaszania uwag i wniosków.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-20 11:06:53
  Data dodania: 2021-12-20 11:06:19
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx

17.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianego do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2021-12-17 14:56:59
Data dodania: 2021-12-17 14:56:04
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17.12.2021 -   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.17.4.2020 z dnia 17.12.2021r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianego do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 17.4 Decyzja OOŚ.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2021-12-17 14:56:36
Data dodania: 2021-12-17 14:56:04
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17.12.2021 -  Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKVII.6220.17.4.2020 z dnia 17.12.2021r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianego do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 17.4 Charakterystyka zadania.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2021-12-17 14:57:13
Data dodania: 2021-12-17 14:56:03
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-17 scan_20010104211602.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-17 11:19:12
Data dodania: 2021-12-17 11:19:34
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 • 23.12.2021 - Zmiana miejscowego planu - materiały do pobrania:

 

 1. Lokalizacja zm. planu w terenie. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-23 1 LOKALIZACJA SZT POLE ZM 252.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-23 14:18:33
  Data dodania: 2021-12-23 14:15:54
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Uchwała o zm. planu, zał. 2, zał. 3, zał 4. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-23 2 UCHWAŁA, ZAŁ 2,3,4 SZTUMSKIE POLE PROJEKT 12 2021.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-23 14:18:44
  Data dodania: 2021-12-23 14:15:54
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Uzasadnienie uchwały o zm. planu, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-23 3 UZASADNIENIE SZT POLE 12 2021.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-23 14:18:54
  Data dodania: 2021-12-23 14:15:54
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Rysunek planu, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-23 4 RYSUNEK MPZP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-23 14:18:23
  Data dodania: 2021-12-23 14:15:57
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 30.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-23 5 PROGNOZA SZT POLE ZM 09 2021.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-23 14:18:14
  Data dodania: 2021-12-23 14:15:58
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 5.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

           5a. Opinia RDOŚ

 1. Tekst informacyjny – ze zmianami w planie. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-23 6 TESKT INFORMACYJNY SZT POLE 12 2021.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-23 14:17:47
  Data dodania: 2021-12-23 14:16:01
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


13.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, plac przed dworcem PKP”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-13 Obwieszczenie.pdf
Opis: Obieszczenie
Utworzono: 2021-12-13 14:32:08
Data dodania: 2021-12-13 14:32:26
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


13.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie zmiany terminu polowań zbiorowych - OHZ Nadleśnictwa Kwidzyn, obwód łowiecki nr 214. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-13 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w spawie zmiany terminu polowań zbiorowych 2021 obwód łowiecki nr 214.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-13 13:02:48
Data dodania: 2021-12-13 13:03:07
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


01.12.2021 -

 1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianego do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-01 Obwieszczenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-01 18:35:10
  Data dodania: 2021-12-01 18:34:01
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.6.11.2020 z dnia 26.11.2021r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianego do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-01 Treść decyzji.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-01 18:34:55
  Data dodania: 2021-12-01 18:34:01
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKVII.6220.6.11.2020 z dnia 26.11.2021r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianego do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-12-01 Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2021-12-01 18:34:36
  Data dodania: 2021-12-01 18:34:00
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

01.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5MWp w miejscowości Postolin na działce nr 341/1, ob. Postolin, gmina Sztum” przewidzianego do realizacji na działce nr 341/1, obręb Postolin, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-01 GKV.6220.14.9 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu proceduryudziału spłeczeństwa.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-01 10:40:31
Data dodania: 2021-12-01 10:40:44
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


01.12.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianego do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-01 GKV.6220.2.7.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2021-12-01 10:37:52
Data dodania: 2021-12-01 10:38:16
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


30.11.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianego do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-11-30 GKV.6220.1.9.2021 Obwieszczenie o udziale społeczęństwa.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-11-30 20:37:44
Data dodania: 2021-11-30 20:37:55
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


29.11.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie polowań zbiorowych – OHZ Nadleśnictwa Kwidzyn, obwód łowiecki nr 214 Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-11-29 Obwiszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum s prawie polowań zbiorowych..pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-11-29 14:49:43
Data dodania: 2021-11-29 14:50:00
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


25.11.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie polowań zbiorowych – OHZ Nadleśnictwa Kwidzyn, obwód łowiecki nr 2 Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-11-25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w spawie polowań zbiorowych.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2021-11-25 11:52:26
Data dodania: 2021-11-25 11:52:37
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


19.11.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XXXVI.301.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kępina oraz o przystąpieniu do sporządzenia tego planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-11-19 scan_20010101223644.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-11-19 10:00:15
Data dodania: 2021-11-19 10:01:27
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28.10.2021 -


27.10.2021


12.10.2021


12.10.2021


11.10.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-10-11 scan_20010101021609.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-10-11 13:47:38
Data dodania: 2021-10-11 13:47:49
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


01.10.2021 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Postolinie i Nowej Wsi, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143, 144, 145, 146, 148, 344/18, obręb Postolin i działkach nr 391/1, 393/1, 394/5, 394/6, 394/7, 394/8, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-10-01 scan_20010101035956.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-10-01 13:54:03
Data dodania: 2021-10-01 13:54:21
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


24.09.2021 - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej B14MW/UH przy Placu Wolności w Sztumie oraz o przystąpieniu do tej zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-09-04 scan_20010101001539.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-09-24 11:29:35
Data dodania: 2021-09-24 11:30:01
Autor pliku: Agnieszka JAnowska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Dokumenty do pobrania Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-10-01 Dokumenty do pobrania.zip
  Opis: Dokumenty do pobrania
  Utworzono: 2021-10-01 10:41:42
  Data dodania: 2021-10-01 10:42:07
  Autor pliku: Agnieszka Janowska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 11.09 MB
  Rozszerzenie pliku: zip

07.09.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 193 i 194, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-09-07 scan_20010101070802.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-09-07 14:34:48
Data dodania: 2021-09-07 14:35:17
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.08.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XXXII.267.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Koniecwałd i Kępina oraz o przystąpieniu do tej zmiany planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany. Szczegóły pliku
Nazwa: Koniecwal 267 obwieszcz.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-06 11:57:57
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.08.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XXXII.265.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole oraz o przystąpieniu do tej zmiany planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany. Szczegóły pliku
Nazwa: SZT POLE 265 obwieszcz.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-06 11:57:59
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


14.05.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_07_14_BRN30055CAE020F_033900.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-07-14 14:39:47
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


30.06.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_06_30_BRN30055CAE020F_033441.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-30 12:02:04
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28.08.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-06-28 BRN30055CAE020F_033373.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-06-28 12:10:21
Data dodania: 2021-06-28 12:10:34
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


25.06.2021 - "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4 i 102 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 184/4 i 102, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_06_25 BRN30055CAE020F_033330.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-25 09:52:56
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


25.06.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XXXI.252.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole oraz o przystąpieniu do tej zmiany planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_06_25 SZT POLE obwieszcz ogłosz.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-25 07:47:43
Autor pliku: Agnieszka Topolewska-Reksa
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


24.06.2021 -

 1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 1 Obwieszczenie zawiadamiajace strony o wydaniu decyzji odmownej.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:57:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:57:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Treść decyzji odmownej Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.13.4.2020 z dnia 24.06.2021r. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 3 Decyzja odmowna.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:57:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


24.06.2021

 1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV1 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_06_24_c 1 Obwieszczenie zawiadamiajace strony o wydaniu decyzji odmownej.pdf
  Opis: Obwieszczenie
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:50:01
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV1 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_06_24_c 2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej.pdf
  Opis: Obwieszczenie
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:50:02
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Treść decyzji odmownej Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.12.4.2020 z dnia 24.06.2021r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV1 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_06_24_c 3 Decyzja odmowna.pdf
  Opis: Decyzja
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:50:03
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


24.06.2021

 1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV4 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_06_24_a 1 Obwieszczenie zawiadamiajace strony o wydaniu decyzji odmownej.pdf
  Opis: Obwieszczenie
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:25:38
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV4 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_06_24_a 2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej.pdf
  Opis: Obwieszczenie
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:25:39
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Treść decyzji odmownej Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.11.4.2020 z dnia 24.06.2021r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV4 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_06_24_a 3 Decyzja odmowna.pdf
  Opis: Decyzja
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 14:25:41
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

24.06.2021

 1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV3 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”, Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_06_24_ 1 Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmownej.pdf
  Opis: Obwieszczenie
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 13:51:05
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV3 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum” oraz treść decyzji, w tym: Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_06_24_ 2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej.pdf
  Opis: Obwieszczenie
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-24 13:51:07
  Autor pliku: Beata Pudlik
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.10.7.2020 z dnia 24.06.2021r.o wydaniu decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV3 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”, treść decyzji odmownej Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.10.5.2020 z dnia 24.06.2021r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV3 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_06_24_ 2 Treść decyzji odmownej.pdf
Opis: Decyzja
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-24 13:51:08
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


11.06.2021 - Obwieszczeni Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XXI.154.2020 : dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej B14MWIUH przy Placu Wolności w Sztumie oraz o przystąpieniu do tej zmiany planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-06-11 BRN30055CAE020F_032783.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-06-11 12:54:30
Data dodania: 2021-06-11 12:55:01
Autor pliku: Agnieszka Topolewska-Reksa
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


31.05.2021 - Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 54/7 w obrębie Gościszewo, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 54/7, obręb Gościszewo, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_05_31_BRN30055CAE020F_032453.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-31 08:25:01
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

26.05.2021 - Pismo Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie nowych wymogów dla gospodarstw utrzymujących świnie. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_05_26_PIW-chz.4122.4.20.2021.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-26 14:33:08
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.05.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.9.6.2020 z dnia 20.05.2021r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV2 o mocy do 1MW w miejscowości w Koniecwałd, działka nr 8, ob. Koniecwałd gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_05_20_1_Obwieszczenie.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-20 14:36:31
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.05.2021 - Treść decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.9.5.2020 z dnia 19.05.2021r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV2 o mocy do 1MW w miejscowości w Koniecwałd, działka nr 8, ob. Koniecwałd gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_05_20_1_5 Decyzja OOŚ.pdf
Opis: Decyzja
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-20 14:27:48
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


20.05.2021 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.8.6.2020 z dnia 20.05.2021r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV1 o mocy do 1MW w miejscowości w Koniecwałd, działka nr 7, ob. Koniecwałd gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_05_20_Obwieszczenie.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-20 14:36:38
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.05.2021 - Treść decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKVII.6220.8.5.2020 z dnia 18.05.2021r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV1 o mocy do 1MW w miejscowości w Koniecwałd, działka nr 7, ob. Koniecwałd gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_05_20_5 Decyzja OOŚ.pdf
Opis: Decyzja
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-20 14:22:44
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


19.05.2021 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaja do publicznej wiadomości informację Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-05-19 BRN30055CAE020F_032262.pdf
Opis: Informacja
Utworzono: 2021-05-19 11:07:45
Data dodania: 2021-05-19 11:07:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17.05.2021 - , OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Górkach, obręb Barlewice. Szczegóły pliku
Nazwa: 14.05.2021 obwieszczenie o wejsciu w zycie planu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-17 08:03:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • skan postanowienia Szczegóły pliku
  Nazwa: 14.05.2021 skan postanowienia z 19.03.2021 r..pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-05-17 08:03:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • uchwała nr XXX Szczegóły pliku
  Nazwa: 14.05.2021 uchwala-nr-xxx2362021.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-05-17 08:03:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 8.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

12.04.2021 - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 343 i 344, obręb Sztumska Wieś w gminie Sztum”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-04-12 BRN30055CAE020F_031130.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-04-12 11:46:16
Data dodania: 2021-04-12 11:46:32
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


08.04.2021 - Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV4 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum, przewidzianej do realizacji na działce nr 205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_04_08_Obwieszczenie GKV.6220.11.3.2020 PV4.pdf
Opis: Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV4 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-08 15:09:01
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


08.04.2021 - Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV3 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum, przewidzianej do realizacji na działce nr 205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_04_08_Obwieszczenie GKV.6220.10.4.2020 PV3.pdf
Opis: Budowa instalacji fotowoltaicznej Koniecwałd PV3 o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum,
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-08 15:09:01
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


08.04.2021 - Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum, przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_04_08_Obwieszczenie GKV.6220.13.3.2020 PV2.pdf
Opis: Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-08 15:09:02
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


08.04.2021 - Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV1 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum, przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_04_08_Obwieszczenie GKV.6220.12.3.2020 PV1.pdf
Opis: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV1 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-08 15:09:01
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


08.04.2021- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1, obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_04_08_BRN30055CAE020F_031081.pdf
Opis: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1, obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-08 09:44:00
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


01.04.2021 - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 o obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-04-01 BRN30055CAE020F_030922.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-04-01 14:35:16
Data dodania: 2021-04-01 14:35:47
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


26.02.2021 - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18 (obręb 0001) w miejscowości Barlewice, Gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-02-26 GKV.6220.2.2021 Obwieszczenie.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-02-26 13:46:51
Data dodania: 2021-02-26 13:47:01
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


23.02.2021 - „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 80 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 263, obręb Pietrzwałd, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-02-23 GKV.6220.1.2021 obwieszczenie1.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-02-23 07:47:36
Data dodania: 2021-02-23 07:47:55
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


26.01.2021 - „Prowadzenie punktu skupu złomu w miejscowości Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 107/5, obręb 3-Sztum, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_26_BRN30055CAE020F_029096.pdf
Opis: „Prowadzenie punktu skupu złomu w miejscowości Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 107/5, obręb 3-Sztum, gmina Sztum
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-26 15:18:03
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


14.01.2021 - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_14_BRN30055CAE020F_028722.pdf
Opis: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-14 08:49:07
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


12.01.2021 - Obwieszczenie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-01-12 Ogloszenie i projekt ustawy.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-01-12 10:46:48
Data dodania: 2021-01-12 10:47:07
Autor pliku: Jacek Grabowski
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


05.01.2021 - "Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Gdańsku zn. RDOŚ-Gd-WOO.420.23.2019.AJ.19 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Ryjewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-01-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-01-05 14:27:11
Data dodania: 2021-01-05 14:28:01
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


04.01.2021 - „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_04_GKV.6220.17.2020 obwieszczenie na BIP.pdf
Opis: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-04 14:58:30
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


04.01.2021 - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 343 i 344 w obrębie Sztumska Wieś w gminie Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_04_GKV.6220.18.2020 obwieszczenie na BIP.pdf
Opis: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 343 i 344 w obrębie Sztumska Wieś w gminie Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-04 14:54:44
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf