Urząd Miasta i Gminy

<2019>

 

18.12.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo II o mocy wytwórczej do 1MW w północnej części działki o nr ewid. 197/2 obręb Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, przewidzianej do realizacji na działce nr 197/2, obręb Gościszewo - pobierz


17.12.2019 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo I o mocy wytwórczej do 1MW w północnej części działki o nr ewid. 197/2 obręb Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, przewidzianej do realizacji na działce nr 197/2, obręb Gościszewo - pobierz


13.12.2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48UPu i B50KP przy ul. Mickiewicza w Sztumie - pobierz


08.11.2019 - Zawiadomienie w sprawie "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Ryjewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - pobierz


04.11.2019 - Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów z zakresie eksploatacji instalacji, w której następuje spalanie paliwa (tzw. "uchwała antysmogowej dla województwa pomorskiego") - pobierz


25.10.2019 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2019r Informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii - pobierz


12.08.2019 - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.23.2109.AJ.4 z dnia 23 lipca 2019 roku - pobierz


21.01.2019 - Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz