Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

<2023>

 

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - kliknij aby pobrać Szczegóły pliku
Nazwa: segregacja 2023.pdf
Opis: segregacja 2023
Utworzono: 2023-02-13 10:52:02
Data dodania: 2023-02-13 10:53:01
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Odbiór odpadów w Mieście i Gminie Sztum występuje zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem:

Harmonogram Luty - Lipiec 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Harmonogram LUTY- LIPIEC 2023.pdf
Opis: harmonogram
Utworzono: 2023-02-13 10:47:49
Data dodania: 2023-02-13 10:50:35
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

 

17.05.2023 -   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55”, zgodnie z wariantem 3. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.18.14.2022 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu.pdf
Opis: obwieszczenie 17.05
Utworzono: 2023-05-17 08:24:54
Data dodania: 2023-05-17 08:22:05
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

08.05.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamiające strony postępowania o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni ( z możliwością etapowania) Iub zespołu eIektrowni  fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MWp, zlokalizowanego w miejscowości Kołoząb planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 40 obręb Kołoząb”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie.pdf
Opis: obwieszczenie 08.05.2023
Utworzono: 2023-05-08 13:24:21
Data dodania: 2023-05-08 13:21:09
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

 

19.04.2023 - 1.  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 1.GKV.6220.6.15.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-04-19 16:10:34
Data dodania: 2023-04-19 16:07:19
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 1.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

                    2.    Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKV.6220.6.14.2021 z dnia 19.04.2023r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum Szczegóły pliku
Nazwa: 2.GKV.6220.6.14.2021 Decyzja OOŚ.pdf
Opis: decyzja
Utworzono: 2023-04-19 16:10:56
Data dodania: 2023-04-19 16:07:40
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

                     3.  Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. GKV.6220.6.14.2021  z dnia 19.04.2023r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 3.GKV.6220.6.14.2021 Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf
Opis: charakterystyka
Utworzono: 2023-04-19 16:11:28
Data dodania: 2023-04-19 16:08:20
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                       

 


 

 

12.04.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 650, 651 położonych w Sztumie, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 650 i 651 obręb 2-miasta Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.19.6.2022 Obwieszczenie Zawiadomienie przed wydaniem decyzji OOŚ.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-04-12 10:09:42
Data dodania: 2023-04-12 10:07:06
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

12.04.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.5.7.2022 Obwieszczenie Zawiadomienie przed wydaniem decyzji OOŚ.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-04-12 10:06:04
Data dodania: 2023-04-12 10:03:31
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

07.04.2023  - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym na terenie OHZ Nadleśnictwo Kwidzyn. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-04-07 GKV.6151.4.2023 Obwieszczenie.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-04-07 09:32:25
Data dodania: 2023-04-07 09:31:21
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


22.03.2023 -  1.  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.:  „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działce nr 375 obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.15.10.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-22 15:22:19
Data dodania: 2023-03-22 15:22:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

                      2. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zn. GKV.6220.15.9.2022 z dnia 22.03.2023r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działce nr 375 obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 15.8 DECYZJA OOŚ.pdf
Opis: decyzja
Utworzono: 2023-03-22 15:23:02
Data dodania: 2023-03-22 15:23:37
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

                     3. Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKV.6220.15.9.2022  z dnia 22.03.2023r. - charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działce nr 375 obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 15.9 CHARAKTERYSTYKA.pdf
Opis: charakterystyka
Utworzono: 2023-03-22 15:23:32
Data dodania: 2023-03-22 15:24:00
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

13.03.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 73/1, 74/1, 74/3 w obrębie Uśnice, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.16.7.2022 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-13 12:50:46
Data dodania: 2023-03-13 12:51:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

09.03.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55”, zgodnie z wariantem 3. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.18.12.2022 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-09 13:56:50
Data dodania: 2023-03-09 13:57:57
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

07.03.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.5.6.2022 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-07 14:31:38
Data dodania: 2023-03-07 14:32:25
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

03.03.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 193 i 194, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: GKV.6220.6.12.2022 Obwieszczenie Zawiadomienie przed wydaniem decyzji OOŚ.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-03-03 10:24:54
Data dodania: 2023-03-03 10:27:27
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

10.02.2023 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr LI.466.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za jeziorem Sztumskim w obrębie 3 miasta Sztum, o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu. Szczegóły pliku
Nazwa: 10.02.2023 obwieszczenie mpzp obr. 3.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-02-10 10:05:18
Data dodania: 2023-02-10 10:06:22
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

10.02.2023 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XLIX.448.2022 r. z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Kępina, o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu. Szczegóły pliku
Nazwa: 10.02.2023 KĘPINA obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-02-10 10:06:07
Data dodania: 2023-02-10 10:06:44
Autor pliku: Agnieszka Janowska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

30.01.2023 -   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 256/22 w obrębie Pietrzwałd, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 30.01.2023 1 GKV.6220.14.5.2022 Obwieszczenie inforujace o wydaniu decyzji.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-30 14:34:50
Data dodania: 2023-01-30 14:35:46
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

 

 

30.01.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 258/1 w obrębie Pietrzwałd, gmina Sztum” Szczegóły pliku
Nazwa: 30.01.2023 1 GKV.6220.13.5.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-30 11:37:17
Data dodania: 2023-01-30 11:37:56
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 


 

26.01.2023 -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum podające do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”, prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa. Szczegóły pliku
Nazwa: 26.01.2023 GKV.6220.20.5.2022 obwieszczenie o postepowaniu z udziałem społeczeństwa.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-26 10:12:57
Data dodania: 2023-01-26 10:13:19
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

26.01.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”, Szczegóły pliku
Nazwa: 26.01.2023 GKV.6220.4.2022 obwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-26 09:32:31
Data dodania: 2023-01-26 09:32:57
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

18.01.2023 -  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla instalacji fotowoltaicznej na działce nr 341/20 obręb Postolin, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 18.01.2023 103_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-18 10:32:46
Data dodania: 2023-01-18 10:33:48
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 18.01.2023 tresc_decyzji_9_2023.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-18 10:39:13
  Data dodania: 2023-01-18 10:40:10
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 7.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


11.01.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 112 i 113 w miejscowości Zajezierze”, przewidzianego do realizacji na działce nr 112 i 113 obręb Zajezierze, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023.01.11 Obwieszczenie.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-11 13:22:41
Data dodania: 2023-01-11 13:29:04
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023.01.11 12.10 DECYZJA OOŚ.pdf
  Opis: treść decyzji
  Utworzono: 2023-01-11 13:34:12
  Data dodania: 2023-01-11 13:35:19
  Autor pliku: Miłosz Gutjar
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • załącznik do decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023.01.11 12.10 Charakterystyka zadania OOŚ.pdf
  Opis: załącznik do decyzji
  Utworzono: 2023-01-11 13:35:20
  Data dodania: 2023-01-11 13:36:14
  Autor pliku: Miłosz Gutjar
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


09.01.2023 - Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 320/18 obręb Gościszewo, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 105_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-09 09:37:06
Data dodania: 2023-01-09 09:33:50
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 •   treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: tresc_dec_2_2023.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-09 09:36:29
  Data dodania: 2023-01-09 09:33:51
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


03.01.2023 - Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla wolno stojącej elektrowni fotowoltaicznej „Uśnice A” o mocy do 8MW lub wolno stojących elektrowni o łącznej mocy do 8MW, wraz z infrastrukturą, towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości, na działkach ewidencyjnych nr 328/9, 328/10 i 328/11, obręb Uśnice, gmina Sztum. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-01-03 107_wz_2022_obw_inf_o_srod.pdf
Opis: obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-03 09:35:53
Data dodania: 2023-01-03 09:37:11
Autor pliku: Dajana Czarnecka
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • treść decyzji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023-01-03 treść_dec_123_2022.pdf
  Opis: decyzja
  Utworzono: 2023-01-03 09:36:18
  Data dodania: 2023-01-03 09:37:12
  Autor pliku: Dajana Czarnecka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


03.01.2023 - Ogłoszenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum w sezonie letnim 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie projektu uchwały.pdf
Opis: ogłoszenie
Utworzono: 2023-01-03 08:04:47
Data dodania: 2023-01-03 08:06:53
Autor pliku: Justyna Klufczyńska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


02.01.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWp, w miejscowości Koślinka na działce o nr ewid. 187/6 ob. Koślinka, gm. Sztum”. Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-01-02 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2023-01-02 14:57:54
Data dodania: 2023-01-02 14:57:18
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


ARCHIWUM

 

____________________________________________________________________________

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - zobacz jak segregować odpady

____________________________________________________________________________

EKOPORTAL
( art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

____________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2013 - 2020

ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA 2007-2012

DECYZJE, POSTANOWIENIA I OPINIE

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

KĄPIELISKO
____________________________________________________________________________

WYKAZY

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od mieszkańców MiG Sztum oraz miejscu zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych


Informację o PSZOK oraz o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Informacje o zbierających folię, sznurek, opony pochodzące z działalności rolniczej

 

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły pliku
Nazwa: REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.pdf
Opis: rejestr
Utworzono: 2023-04-27 12:29:58
Data dodania: 2023-04-27 12:27:10
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-09-13 WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MiG SZTUM.pdf
Opis: wykaz
Utworzono: 2022-09-13 09:30:04
Data dodania: 2022-09-13 09:30:57
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

____________________________________________________________________________

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010, 2020) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Uzupełniony formularz należy dostarczyć do urzędu. Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum i dokonuje kontroli. Ponadto zgodnie z art. 6 w/w ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na terenie gminy Sztum działalność w powyższym zakresie prowadzą:

 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, 55-277-02-24
 2. CLEANER Zakład Sprzątania Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz,     ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, 55-234-03-40
 3. PHU EWMAR, Marek Lesiński,    Kępina 9, 82-400 Sztum, 667-840-301
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku, ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 55-647-90-38
 5. ,,KOGUT’’ Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum    55-277-32-82
 6. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,    ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 32-278-45-31
 7. mToilet Sp. z o.o.,    Ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, 800-000-800
 8. COMAL Sp. z o.o., Ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk, 58-511-90-90
 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, tel. 55 277-26-04

Załącznik:

1.     Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz_-_zgloszenie_ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych.doc
Opis: zgłoszenie
Utworzono: 2023-02-15 09:45:01
Data dodania: 2023-02-15 09:46:00
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

____________________________________________________________________________

POZIOMY ODZYSKU

Działając w oparciu o art. 3 ust. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) podaję do publicznej informacji osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 i 2013:

Rok 2012

Rok 2013

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Rok 2020  Szczegóły pliku
Nazwa: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2020...pdf
Opis: analiza 2020
Utworzono: 2023-04-27 12:45:47
Data dodania: 2023-04-27 12:43:03
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rok 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2021...pdf
Opis: analiza 2021
Utworzono: 2023-04-27 12:46:27
Data dodania: 2023-04-27 12:43:35
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rok 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Analiza stanu gospodarki odpadami 2022.pdf
Opis: analiza 2022
Utworzono: 2023-04-27 12:46:50
Data dodania: 2023-04-27 12:43:55
Autor pliku: Anna Kucińska
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

WNIOSKI

Wniosek na wycinkę zadrzewień - pobierz

Wniosek na oproznianie zbiorników bezodplyowych i transport nieczystosci cieklych - pobierz

____________________________________________________________________________