Urząd Miasta i Gminy

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2010-2014

 


<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>

 


 

Rok 2013

 

Zarządzenie Nr 143/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 142/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z nabyciem udziału 44/100 do nieruchomości oznaczonej nr 581/1 o pow. 19 m 2  z istniejącymi na niej fragmentami murów obronnych przy ul. Osińskiego. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 grudnia  2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 138/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmioan w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń oraz tymczasowych pomieszczeń, stanowiących własność Gminy Sztum. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnisko o przyznanie Stypendium Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 130a/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2009r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń, stanowiących słasność Gminy Sztum. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia w życie Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 i projektu budżetu Gminy Sztum na 2014 rok.- pobierz

 

Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. - pobierz

 

Zadządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) - pobierz

 

Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji nieruchomości gruntowych, lokali, budynków i budowli. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 122a/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania koordynatora Zespołu zarządzającego projektem pt. "Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum" o numerze POIG.08.003.00-22-086/13 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einlusion" osi prorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powołania osob do komisji do przeprowadzenia czynności związanych z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej nr 100/4 i 100/5 położonych w obrębie geodezyjnym Gościszewo na pooszerzenie gminnej drogi publicznej oznaczonej nr  101. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmany Zarządzenia nr 113/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 pa ździernika 2013 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonych w obrębie Postolin i Nowa Wieś. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 wreśnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Mejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do realizacji czynności poprzedzających zawarcie umowy dofinansowania projektu pn. "Większe perspektywy, pewny skukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum (numer projektu: POIG.08.03.00-086/13) dofinansowanegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie Innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Gminy Sztum wprowadzonego Zarządzeniem Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 września 2012r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących określenia wydatków związanych z podróżami służbowymi - pobierz

 

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 września 2013 r. w sprawie regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum i jednostakch organizacyjnych gminy oraz zasad jej prowadzenia - pobierz

 

Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 września 2013 r. W sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Baczyńskiego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do realizacji umowy nr 12/ŚDS/2013 z dnia 2 września 2013 r. w przedmiocie wydatkowania dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - dostosowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie przy ulicy Akacjowej 2 do obowiązujących standardów w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierz

 

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 sieprnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Leokadii Anny Laskowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Rozenberg nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Eweliny Muntowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Wensierskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Kaszuby nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r, - "Wyprawka szkolna" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonych w obrębie Sztumskie Pole - pobierz

 

Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących działki nr 384, 392, 383, 381/6 oraz części działek nr 386,389 i 388 o łącznej powierzchni 23.08 ha położonych w obr. geodezyjnym Nowa Wieś z przeznaczeniem na zagospodarowanie roliczne - uprawy rolne - pobierz

 

Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem dwóch przetargów ustnych nieograniczonych na najem gruntów stanowiących część działki nr 601/2 położonej w obr. Geodezyjnym II m. Sztum z przeznaczeniem na utworzrenie dwóch punktów gastronomicznych o powierzchni 40,00 m2 każde na tzw. ogródki piwne - pobierz

 

Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 72/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - pobierz

 

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 czerwca 2013 r. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/253/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej przyznawania, zadządza się, co następuje - pobierz

 

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole - pobierz

 

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonych w Sztumie przy ul. Żeromksiego i w Białej Górze - pobierz

 

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonych nr 246 o pow. 975 m2 i działki nr 252 o pow. 206 m2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 maja 2013 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem użytkowym, położonej w Sztumie przy ul. Sienkiewicza nr 20A. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargów ograniczonych związanych ze sprzedażą działki nr 319/2 położonej w Postolinie i działki nr 174 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu stanowiącego część działki nr 109/135 położonej w obr. Geodezyjnym Barlewice z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze - uprawy rolne - pobierz

 

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 39/2013 r. z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 (29 marca 2013)

 

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2012 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Sztum na dzień 31.12.2012 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 6/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

 

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania stałych komisji likwidacyjnych, określenia trybu ich pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji urzędu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

 

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania w ramach programu Ministra Pracy i Polityki społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" - edycja 2013 r. p. n. "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetaragowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń - pobierz

 • aktualizacja załącznika do zarządzenia nr 28/2013 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-04-23 BRN30055CAE020F_031568.pdf
  Opis: załącznik
  Utworzono: 2021-04-23 07:58:27
  Data dodania: 2021-04-23 07:58:45
  Autor pliku: Krzysztofa Parafiniuk
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2013 Burmistrza i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania osób do składu komisji upoważnionej do spisania protokołu w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztum położonej w Sztumie przy ul. Chopina 35 "B" na nieruchomość lokalową stanowiącą własność osób fizycznych położoną w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 18 "A" m 7. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 23b/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 marca 2013 r. W sprawie powołania osób do składu komisji upoważnionej do spisania protokołu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych mieszczących się w budynku nr 9 przy ul. Władysława Jagiełły w Sztumie z udziałem w prawie własności gruntu związanego z tymi lokalami na rzecz ich najemnców - pobierz

 

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego na rok 2013 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum. 

 

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania i zezwoleń na sprzedaż alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 15/2013  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 lutego  2013 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej nr 63/3 położonej w obrębie nr 4 Miasta Sztum na poszerzenie gminnej drogi publicznej oznaczonej nr 62.

 

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 lutego  2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji zadań: „Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie” oraz „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.

 

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

 

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu - pobierz

 

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.

 

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia  2013 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

 

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia  2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do dokonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia rokowań po III przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztum, położonej w Sztumie przy ul. Czarnieckiego oraz ustalenie ceny wywoławczej i składu komisji do przeprowadzenia rokowań - pobierz

 

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Urzędzie Miasta i Gminie w Sztumie wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym dla Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Urzędzie Miasta i Gminie w Sztumie.

 

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia rokowań po III przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztum, położonej w Sztumie przy ul. Czarnieckiego oraz ustalenie ceny wywoławczej i składu komisji do przeprowadzenia rokowań.

 

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2013 r.

 

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu. 

 

Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie.