Urząd Miasta i Gminy

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2010-2014

 


<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>

 


 

Rok 2012

  

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru umowy o udzielenie dotacji na zadania proekologiczne związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniu odpadów azbestowo-cementowych.


Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2012 r. W sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ).

 

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmainy Regulaminu Organizycyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie


Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2012 r. W sprawie powołania Komisji Opiekującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum.


Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2012 r. W sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu.


Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 stycznia 2012 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania Miasta i Gimny Sztum do realizacji obowiązków gminy wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach


Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych


Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie


Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2009 r.


Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadan, form zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda 1U Octavia 1.9TD.


Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadan, form zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds.. Świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie.


Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zamiany


Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji PrzetargowejZarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika wyborczego w gminie Sztum.

 

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika wyborczego w gminie Sztum.


Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Sztum


Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o watrości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro


Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego na rok 2012 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez Miast i Gminę Sztum


Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie


Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadan, form zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2012 r tj. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.


Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2012 r tj. propagowanie idei trzeźwości.


Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2012 r tj. promocja zdrowego stylu życia " Jak chronić młodzież przed substancjami psychoaktynymi".


Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum.


Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zamiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.


Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Skoda Octavia na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum


Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 30/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkurowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztukiem, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Jana pawła II w Sztumie

.
Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 marca 2012 r. W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia Cczynności związanych ze spisaniem protokołu dotyczacego zmiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gronajny


Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 marca 2012 r. W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości zbudowanej położonej w Sztumie przy ul. Chopina 35"B"


Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

 

Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania podziałów nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum

 

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia  2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji p.n. „Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie oraz przebudowa nawierzchni ulic ,chodników i infrastruktury technicznej ,budowę sieci kanalizacji deszczowej ,małej architektury , zieleni i parkingów w centrum miasta Sztum” w części określonej w § 1 ust. 2 pkt 2.2 umowy Nr RP.342/18/2008/2009 z dnia 22 .10.2009r.zwiazanej z przebudową nawierzchni ulic , chodników , infrastruktury technicznej ,budową sieci kanalizacji deszczowej ,małej architektury , zieleni i parkingów , w obrębie centrum miasta Sztum obejmującego ulice : Jagiełły ,Galla Anonima ,Związku Jaszczurczego , Plebiscytową , Kasztelańską , Władysława IV , Osińskiego , Młyńską , Plac Wolności do ulicy Mickiewicza.

 

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie nieruchomości gruntowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej z gminnego zasobu wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki.

 

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

 

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sztum

 

Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego nr 14 J

 

Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań , formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania 

 

Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 

Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej

 

Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości położonych w Sztumie przy Placu Wolności z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności handlowej związanej z gastronomią

 

Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości
 

 

Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji p.n. „Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z Zamkiem w Malborku ‘’ realizowanej na podstawie umowy Nr RI.275.5.2012 z dnia 2.05.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2012 r. tj. Promocja zdrowego styku życia „Jak chronić młodzież przed substancjami psychoaktywnymi

 

Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013

 

Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lipca 2012 r. w sprwaie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lilianny Krystyny Bojanowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lidii Agaty Sidorowicz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia  2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum, informacji o przebiegu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum

 

Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków finansowych otrzymanych w ramach umowy darowizny nr 1097/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości wchodzących w skład zasobów Gminy Sztum

 

Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 września  2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Zarządzenie

 

Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

 

Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 września 2012 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

 

Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 września 2012 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności Związanych ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

 

Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 111/2012  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 października  2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia  5 października  2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

 

 Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 października  2012 r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Magirus-Deutz TLF 16.

 

Zarządzenie Nr 114A/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 października  2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

 

Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 

 

Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

 

Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 listopada  2012 r. w sprawie wyznaczenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych. 

  • Załącznik nr 1 - zaktualizowany na dzień 20.03.2014r. - pobierz
  • Załącznik nr 1 - zaktualizowany na dzień 01.06.2015r. - pobierz
  • Załącznik nr 1 - zaktualizowany na dzień 20.06.2016r. - pobierz
  • Załącznik nr 1 - zaktualizowany na dzień 07.09.2016r. - pobierz
  • Załącznik nr 1 - zaktualizowany na dzień 10.01.2018r. - pobierz
  • Załącznik nr 1 - zaktualizowany na dzień 16.08.2018r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 listopada  2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób.

 

Zarządzenie Nr 122/2012  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia  8 listopada  2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 123/2012  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 listopada  2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej. 

 

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 i projektu budżetu Gminy Sztum na 2013 r. 

 

Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

 

Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada  2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

 

Zarządzenie Nr 129/2012  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Seńko nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 listopada  2012 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej. 

 

Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 

 

Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia działki nr 67/6 położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany . 

 

Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. 

 

Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

 

Zarządzenie Nr 139/2012  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 grudnia  2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. 

 

Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.