Urząd Miasta i Gminy

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2014-2018

 


<2018> <2017> <2016> <2015>


Zarządzenie Nr 150.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 147/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 149.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 148.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 147.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 146.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2016 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 145.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Miasto i Gminę Sztum w Lokalnej Grupie Działania "Kraina Dolnego Powiśla" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 144.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 143.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz najmu dla gminnego zasobu nieruchomości - pobierz

 

Zarządzenie Nr 142.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 141.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej i garażem, położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 12B oraz działki nr 157/7 położonej w Gościszewie i działki 71/2 położonej w Postolinie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę - pobierz

 

Zarządzenie Nr 136.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2023 i przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2016 rok - pobierz

 

Zarządzenie Nr 134.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 4 stanowiących katalog ulg/zwolnień do Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty "Rodzina 3+" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 133.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do realizacji Uchwały Nr XII.84.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia 2015 r.  Sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 132.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 131.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 130.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 129.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 128.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 127.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 126.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 125.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z zamianą nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd stanowiących własność Gminy Sztum na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 124.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 123.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 122.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 121.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 120.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania komisji ds.. Przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Żermoskiego 2 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 119.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2016 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 118.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 117.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 września 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 116.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 września 2015 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznacoznych numerach 301, 302, 303, 310 i 311 położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu w drodze przetargu nieograniczonego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 115.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 114.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 września 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 113.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2015 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 112.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - pobierz

 

Zarządzenie Nr 111.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania dwóch członków obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Sztum wskutek ich rezygnacji - pobierz

 

Zarządzenie Nr 110.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiesczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 109.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji obsługi informatycznej w obwodowych komisji ds.. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 109A.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 108.20215 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej i gospodarczym z działka nr 44 położonej w Sztumie przy ul. Chopina nr 41A - pobierz

 

Zarządzenie Nr 107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumskim Polu przy ul. Łąkowej nr 4 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 106.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 105.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wnoisków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 104.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 103.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Miasto i Gmina Sztum oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń - pobierz

 

Zarządzenie Nr 102.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 101.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 100.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 99.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 98.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 573/21 o pow. 19 m2 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum opisanej KW nr GD2I/00009986/0 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 96.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds.. Wspierania Inicjatyw Lokalnych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 95.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów o wykonanie inicjatywy lokalnej wymienionych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr X.58.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku - pobierz

 

Zarządzenie Nr 94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - pobierz

 

 

Zarządzenie Nr 93.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w referendum zarządzoncyh na dzień 6 września 2015r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 92.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerewca 2015 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

 

Zarządzenie Nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art.. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym - pobierz

 

Zarządzenie Nr 89.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowazdenia do użytku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wsparcia/powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

Zarządzenie Nr 87.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu konkursowego Miejska-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie pn. "Razem łatwiej - KIS Sztum" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 86A/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6A/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 85.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum na rok szkolny 2014/2015 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 84.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 83.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej i gospodarczym z działką nr 44 położonej w Sztumie przy ul. Chopina nr 41A - pobierz

 

Zarządzenie Nr 82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 174 o pow. 773 m2 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum opisanej w KW nr GD2I/00011524 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 81.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 80.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 79.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 78.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji podatków i opłat w Mieście i Gminie Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 76.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty "Rodzina 3+" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 75.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 74.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 73.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

Zarządzenie Nr 72.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie paneli solarnych do podgrzewania wody - pobierz

 

Zarządzenie Nr 71.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - pobierz

 

Zarządzenie Nr 70.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 279/161 położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego w drodze II przetargu nieograniczonego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 68.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumskim Polu przy ul. Łąkowej nr 4. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 67.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 65.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 64.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej zwanej dalej Jury, które wyłoni zwycięzców konkursu fotograficznego realizowanego z okazji 600-lecia Sztumu - pobierz

 

Zarządzenie Nr 63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

Zarządzenie Nr 62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 61.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 60.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - pobierz

 

Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 56.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 54.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 53.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 52.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 51.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 49.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 kwietnia 2015 r. W sprawie powołania osón do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Skłodowskiej nr 21/2 i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziały 0,407 do działki nr 176 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 kwietnia 2015 r. W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej i gospodarczym z działka nr 44 położonej w Sztumie przy ul. Chopina nr 41A - pobierz

 

Zarządzenie Nr 47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 46.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

Zarządzenie Nr 45.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 44.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 43.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2014 rok - pobierz

 

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 marca 2015 r. W sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 174 o pow. 773 m2 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum opisanej w KW nr GD21/00011524 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 marca 2015 r. W sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. w Sztumie w postaci środka trwałego wymienionego w dokumencie księgowym OT nr 179.2014 z dnia 16.12.2014 roku z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - pobierz

 

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu - pobierz

 

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaloczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 marca 2015 r. W sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 573/7 położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 32.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu - pobierz

 

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 marca 2015 r. W sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonym na działce nr 177/2 w Nowej Wsi nr 79 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz
 

 

Zarządzenie Nr 29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie terminu przeprowadzenia głosowania nad propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2015 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r - pobierz

 

Zarządzenie Nr 27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz


Zarządzenie Nr 26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum - pobierz


Zarządzenie Nr 25.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy - pobierz


Zarządzenie Nr 24.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz


Zarządzenie Nr 23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 22.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. opiniowania podziałów nieruchomości - pobierz

 

Zarządzenie Nr 21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu. - pobierz


Zarządzenie Nr 20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum. - pobierz


Zarządzenie Nr 19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2015-2022. - pobierz


Zarządzenie Nr 18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. - pobierz


Zarządzenie Nr 17.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz


Zarządzenie Nr 16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 15.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń, stanowiących własność Gminy Sztum. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 12.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie terminu przeprowadzenia głosowania nad propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2015 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 279/161 położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 6.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego na rok 2015 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz
 

 

Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komiji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu -pobierz
 

 


 

Rok 2014

 

 


Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu - pobierz

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektinicznej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro - pobierz

 

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Chopina 41A, działka nr 44 o powierzchni 692 m2 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 60/22 położonej w Sztumie obręb IV m. Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania osób do składu komisji przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 60/21 o powierzchni 1387 m2 położonej w obrębie IV m. Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz