Urząd Miasta i Gminy

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2014-2018

 


<2018> <2017> <2016> <2015>


Zarzadzenie Nr 137.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 135.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 134.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2017 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 133.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 132.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 131.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 130.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 111.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 129.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 128.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji innowacji społecznej w obszarze usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami - pobierz

 

Zarządzenie Nr 127.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Pana Bogdana Owsianego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury - pobierz

 

Zarządzenie Nr 126.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 125.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 lutego 2016 r. z późn. zm. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 124.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 123.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn.: "Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 122.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 121.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 i przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2017 rok. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 120.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wypłaty dodatkowych nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 119.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 118.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 117.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 116.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 października 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn.:"Każdy WAT na wagę złota - czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 115.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 114.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 113.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 112.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 111.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 110.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia oszacowań na terenie Miasta i Gminy Sztum, w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - pobierz

 

Zarządzenie Nr 109.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 lutego 2016 r. z późn. Zm. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 108.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 107.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu dla gminnego zasobu nieruchomości - pobierz

 

Zarządzenie Nr 106.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie z późn. zm. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 105.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn.: "Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 104.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 103.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 102.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie, wposanych do rejestru zabytków pod nr 82/N i pod nr A-1864, z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 101.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 100.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 99.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 98.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w dorze przetargów, nieruchomości położonych w obrębi geodezyjnym Sztumskie Pole oznaczonych nr 324 i nr 325 oraz w obrębie geodezyjnym Biała Góra oznaczonej nr 188/22 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 97.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 96.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 95.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 94.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko wicedyrektora w Zespole Szkół w Czerninie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 93A.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 93.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 92.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 91.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. Reja nr 1  Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 90.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ul. Związku Jaszczurczego nr 8A w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 89.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. "Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjnności gospodarki. Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 88.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacjia zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 87.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacjia społeczno-zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfonansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 86.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 84.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 83.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 596 położonej w Sztumie przy ul. Kasztelańskiej, opisanej w KW nr GD2I/00010779/6 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 82.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 18/30 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum opisanej w KW nr GD2I/00002278/5 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 81.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 80.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie umieszczania barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywieszania flag przez gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prywatne na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 79.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 78.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Br 51.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds.. Realizacji projektu partnerskiego pn. "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 77.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 77.2016 2016 r. w sprawie pozbawienia stypendiów sportowych przyznanych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołanai Komisji rozpatrujacej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - pobierz

 

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizaji projektu pn. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego -pobierz


Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizaji projektu pn. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz

 

Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Rregulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołanai Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udziałem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Sztum (GEZ MiG Sztum) - pobierz

 

Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 czerwca    2016 r.    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz


Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds.. Wspierania Inicjatywy Lokalnej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentoanie Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizaji projektu konkursowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie pn. "Lepszy start, lepsze życie" -pobierz

 

Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz


Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia i podana do publicznej wiadomości wykazu nieruchomności "Zespółu Zamkowego w Sztumie", przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego. -pobierz


Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia formy zbycia, ceny wywoławczej, terminu zagospodarowania nieruchomości, wysokości karty umownej oraz zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie położonych w Sztumie, obręb 2 Miata Sztum, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82/NN z 16.07.1959 r. i nr A-1864 z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego " Centrum Miasta Sztum", Studium urbanistyczno-Historycznym i wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pobierz

 

Zarządzenie Nr 58A/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz


Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania -pobierz
 

Zarządzenie Nr 55.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

 

Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 53.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 52.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 51.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds.. Realizacji projektu partnerskiego pn. "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 49.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 47.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 45.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb ośrodków wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 43.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 41.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

Zarządzenie Nr 40.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 39.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

Zarządzenie nr 37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie - pobierz

 

Zarządzenie nr 36.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 34.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia organizacji ruchu na drodze wewnętrznej dojazdowej przy Kino-Teatrze - pobierz

 

Zarządzenie Nr 33.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 32.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2015 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2015 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 31.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

Zarządzenie Nr 30.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 29.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 27.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do dokonywania czynności w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 26.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 24.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 23.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 22.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 21.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 19.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń, stanowiących własność Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 16.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 15.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 14.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 13.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2016 dla nauczycieli zatrudnoinych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 luty 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 10.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 9.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki nr 654/3 o pow. 0,2930 ha wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków o pow. Użytkowej 946,80 m2 z wyposażeniem, położonych w Krynicy Morskiej z przeznaczeniem prowadzenie działalności związanek z turystyką i wypoczynkiem - pobierz

 

Zarządzenie Nr 8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy potrzeb rozwojowych szkół podstawowych i gminazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2016 rok - pobierz

 

Zarządzenie Nr 2.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem 279/200 i 279/203 położonej przy ul. Kochanowskiego opisanej w KW nr GD2I/00014470/8 i GD2I/00018927/5 - pobierz