Urząd Miasta i Gminy

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2014-2018

 


<2018> <2017> <2016> <2015>


Zarządzenie Nr 151.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 149.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 148.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. "Przełamywanie barier II - oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum" w ramach rządowego programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w 2018 roku - pobierz

Zarządzenie Nr 147.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. "Przełamywania barier II - oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum" w ramach rządowego programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w 2018 roku - pobierz

Zarządzenie Nr 146.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 145.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 144.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 143.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 142.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 lutego 2016 r. z późn. zm. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

Zarządzenie 141.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 140.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 139.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej - pobierz

Zarządzenie 138.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie 137.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 136.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 135.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 134.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 133.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 132.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 131.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

Zarządzenie Nr 130.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 i przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2018 rok. - pobierz

Zarządzenie 129.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 - pobierz

Zarządzenie 128.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 127.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

Zarządzenie 126.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 125.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 124.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 123.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 117.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 122.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 121.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 120.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 119.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 118.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 117.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 116.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 października 2017 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Paderewskiego nr 22 na działce nr 124/2 i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 124/1 położonej przy ul. Chopina w Sztumie - pobierz

Zarządzenie 115.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 października 2017 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonych numerem 212/8 i 223/18, położonych w obrębie geodezyjnym Biała Góra - pobierz

Zarządzenie 114.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 113.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przeglądu terenu realizacji inwestycji GDDKiA w Gdańsku pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 w miejscowości Sztum w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpieczonych" przed zgłoszeniem jej do odbioru końcowego - pobierz

Zarządzenie 112.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 111.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów konkursu plastycznego pn. "Jestem taki jak Ty" w ramach zadania publicznego pn. "Przełamywanie Barier - oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum" w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 110.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie 109.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 września 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - pobierz

Zarządzenie 108.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie 106.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 107.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 105.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - pobierz

Zarządzenie Nr 104.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko wicedyrektora w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko wicedyrektora w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 102.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r. - pobierz

Zarządzenie Nr 101.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, które wyłoni zwyciężcę konkursu na nazwę ronda w Sztumie usytuowanego z zbiegu ulic Mickiewicza, Kochanowskiego i Baczyńskiego - pobierz

Zarządzenie Nr 100.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 99.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w formie elektronicznej - pobierz

Zarządzenie Nr 98.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" - pobierz

Zarządzenie Nr 97.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracu, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc spłeczna" PO WER 2014-2020 - pobierz

Zarządzenie Nr 96.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 95.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej nr 279/161 położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego - pobierz

Zarządzenie Nr 94.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - pobierz

Zarządzenie Nr 93.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - pobierz

Zarządzenie Nr 92.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 91.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej nr 453/6 położonej w Sztumie przy ul. Reja - pobierz

Zarządzenie Nr 90.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 89.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 88.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Machnikowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 87.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Krzyżanowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 86.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Heleny Antoniszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz

Zarządzenie Nr 85.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 84.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej - pobierz

Zarządzenie Nr 83.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - pobierz

Zarządzenie Nr 82.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 81.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 80.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 79.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 - pobierz

Zarządzenie Nr 78.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 77.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

Zarządzenie Nr 76.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 75.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 74.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 73.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji innowacji społecznej w obszarze usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami - pobierz

Zarządzenie Nr 72.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do repezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. "Przełamywanie barier - oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum" w ramach rządowego programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w 2017 roku. - pobierz

Zarządzenie Nr 71.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zstępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - pobierz

Zarządzenie Nr 70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 69.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 68.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 67.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 89.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lipca 2014 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 66.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 64.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wniesienia aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Sztumie, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sztumska Wieś oraz innych urządzeń i nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku do uchwały Nr XXXV.286.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja 2017 r., na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki - pobierz

Zarządzenie Nr 62.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 61.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 60.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości rolnej oznaczonej numerem 204, położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra - pobierz

Zarządzenie Nr 59.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 58.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 57.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

Zarządzenie Nr 56.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. "Kubusia Puchatka" w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 55.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - pobierz

Zarządzenie Nr 54.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 53.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

Zarządzenie Nr 52.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - pobierz

Zarządzenie Nr 51.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 49.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 Im. "Kubusia Puchatka" w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 48.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 47.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 45.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 44.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 43.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Sztumie przy ul. Spokojnejm z przeznaczeniem pod budowę zespołów garażowych, parkingów, myjni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - pobierz

 

Zarządzenie Nr 42.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 40.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. "Kubusia Puchatka" w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 39.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 38.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 37.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół - pobierz

 

Zarządzenie Nr 36.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie umieszczania barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywieszania flag przez gminne jednostki organizacyjne i osoby prawne na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 35.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz

 

Zarządzenie Nr 34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 33.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds.. Realizacji projektu partnerskiego pn. "Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)" - pobierz

 

Zarządzenie Nr 32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2016 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2016 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 31.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej numerem 53/5 położonej w obrębie geodezyjnym Gronajny - pobierz

 

Zarządzenie Nr 30.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad odpłatności z tytułu zajęcia nieruchomości należących do zasobu Miasta i Gminy Sztum w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 27.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 26.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

Zarządzenie Nr 25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 luty 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 lutego 2016 r. z późn. zm. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

 

Zarządzenie Nr 24.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 luty 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 23.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 luty 2017 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń, stanowiących własność Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 22.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 21.2017 urmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 20.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 19.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad używania faksymile podpisu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na przekazywanie mieszkańcom dotacji z zakresu ochrony środowiska - pobierz

 

Zarządzenie Nr 11.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z zamianą nieruchomości oraz sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - pobierz

 

Zarządzenie Nr 9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

 

Zarządzenie Nr 8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w formie elektronicznej - pobierz

 

Zarządzenie Nr 7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Zarządzenie Nr 4.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. "Przełamywanie barier - oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum" w ramach rządowego programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w 2017 roku - pobierz

 

Zarządzenie Nr 3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 - pobierz

 

Zarządzenie Nr 2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2017 rok - pobierz

 

Zarządzenie Nr 1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz