Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

<2020>

 


 

13.01.2021 - ROBOTY BUDOWLANE - IM.271.30.2020 - „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Zakładu Karnego w Sztumie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 218024G ul. Nowowiejskiego i drogi gminnej nr 218009.G ul. Gdańska w Sztumie” -  Dokumentacja postępowania przetargowego dostępna na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum w zakładce „POSTĘPOWANIA”


30.12.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  – USŁUGI – GKiB.271.32.2020 -„Bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamiarze zwarcia umowy (30.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_30_Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
  Opis: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-30 16:30:22
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Informacja o zamiarze zwarcia umowy (30.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_30_INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.pdf
  Opis: INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-30 16:30:21
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. - -
  Załącznik nr 1 do Informacji – Projekt umowy wraz z OPZ (30.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_30_Załącznik nr 1 do zaproszenia projekt umowy.pdf
  Opis: Załącznik nr 1 do zaproszenia projekt umowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-30 16:30:23
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do OPZ (30.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_30_Załącznik nr 1 do OPZ.pdf
  Opis: Załącznik nr 1 do OPZ
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-30 16:30:22
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 2 do OPZ (30.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_30_Załącznik nr 2 do OPZ.pdf
  Opis: Załącznik nr 2 do OPZ
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-30 16:30:23
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 3 do OPZ (30.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_30_Załacznik nr 3 do OPZ.pdf
  Opis: Załącznik nr 3 do OPZ
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-30 16:30:22
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

04.12.2020 - ROBOTY BUDOWLANE - IM.271.29.2020 - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” Etap II
1. Dokumentacja postępowania przetargowego dostępna na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum w zakładce „POSTĘPOWANIA”

 


26.11.2020 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI  – OR.271.27.2020 -
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania  przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów na rzecz Miasta i Gminy Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_26_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-26 10:42:13
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Zestawienie przesyłek pocztowych (26.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_26_Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_zestawienie_przesylek.pdf
  Opis: Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Zestawienie przesyłek pocztowych
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-26 10:42:13
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Projekt umowy (26.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_26_Zalacznik_nr_2_do_Ogloszenia_projekt_umowy.pdf
  Opis: Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Projekt umowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-26 10:42:14
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 2.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - NIEAKTUALNE
 4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy (26.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_26_Zalacznik_nr_3_do_Ogłoszenia .doc
  Opis: 4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-26 10:42:14
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Formularz cenowy (26.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_26_Zalacznik_nr_4_do_Ogloszenia_formularz_cenowy .xls
  Opis: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Formularz cenowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-26 10:42:14
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 6. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (26.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_26_Zalacznik_nr_5_do_Ogłoszenia .doc
  Opis: 6. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-26 10:42:14
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (26.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_26_Zalacznik_nr_6_do_Ogłoszenia .doc
  Opis: Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-26 10:42:14
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wykaz usług (26.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_26_Zalacznik_nr_7 do Ogłoszeniaodt.odt
  Opis: Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wykaz usług
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-26 10:42:14
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (02.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_02_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-02 16:15:45
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. Wyjaśnienia do ogłoszenia 1 (02.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_02_Wyjaśnienia do ogłoszenia 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-02 16:15:45
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. Projekt umowy (02.12.2020 r.) - AKTUALNE !!!
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_02_Zmiana projektu umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-02 16:15:45
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_09_Informacja z otwarcia ofert.pdf
  Opis: Informacje z otwarcia ofert
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-09 10:52:39
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Zawiadomienie o wyborze oferty (16.12.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-12-16 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
  Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Utworzono: 2020-12-16 16:17:45
  Data dodania: 2020-12-16 16:18:00
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (05.01.2021 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_01_05_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-01-05 14:09:58
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

05.11.2020  - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  – USŁUGI – GKiB.271.28.2020 -„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo – rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamiarze zwarcia umowy (05.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_05_1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
  Opis: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-05 14:59:31
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Informacja o zamiarze zwarcia umowy (05.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_05_2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy.pdf
  Opis: Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-05 14:59:31
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do Informacji – Projekt umowy (05.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_05_3. UMOWA załącznik nr 1 do Zaproszenia.pdf
  Opis: UMOWA załącznik nr 1 do Zaproszenia
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-05 14:59:31
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • 3.1. Załącznik nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (05.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_05_4. Załącznik nr 1 do umowy.pdf
  Opis: Załącznik nr 1 do umowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-05 14:59:32
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik nr 1 do OPZ (05.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_05_5. Załącznik nr 1 do OPZ.pdf
  Opis: Załącznik nr 1 do OPZ
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-05 14:59:32
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik nr 2 do OPZ (05.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_05_6. Załącznik nr 2 OPZy.pdf
  Opis: Załącznik nr 2 OPZy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-05 14:59:32
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik nr 3 do OPZ (05.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_11_05_7. Załącznik nr 3 do OPZ.pdf
  Opis: Załącznik nr 3 do OPZ
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-11-05 14:59:33
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

4.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (08.12.2020 r.)
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-12-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Opis: Ogłoszenie
Utworzono: 2020-12-08 15:19:35
Data dodania: 2020-12-08 15:19:46
Autor pliku: Malwina Wiśniewska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5.

Informacja o udzieleniu zamówienia (08.12.2020 r.)
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-12-08 Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
Opis: Informacja
Utworzono: 2020-12-08 15:19:07
Data dodania: 2020-12-08 15:19:19
Autor pliku: Malwina Wiśniewska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


03.09.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - RI.271.23.2020 - „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:56:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:57:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 dokumentacja projektowa p.poz urzad Miasta i Gminy w Sztumie.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 13:06:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 27.96 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. -
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:57:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  klauzula informacyjna RODO (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 klauzula umowa RODO.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 13:11:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:57:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:57:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:57:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:57:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:58:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (03.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-03 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 11:58:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-14-Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-14 13:47:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Zmiana SIWZ 1 (14.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-14-Zmiana SIWZ 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-14 13:47:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (14.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-14-Wyjasnienia do tresci SIWZ 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-14 13:47:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenia 2. docx.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-18 13:07:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 15. Zmiana SIWZ 2 (18.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_18_Zmiana SIWZ 2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-18 13:07:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (18.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_18_Wyjasnienia do treści SIWZ 2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-18 13:07:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - załącznik nr 1 do wyjaśnień – rysunek E-3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_18_Załącznik nr 1 do wyjasnień nr 2 E_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-18 13:07:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - załącznik nr 2 do wyjaśnień – rysunek E-6
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_18_Załącznik nr 2 do wyjasnień nr 2 E_6.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-18 13:07:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.65 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. Informacja z otwarcia ofert (25.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_25_Informacja z otwarcia ofert.pdf
  Opis: Informacja z otwarcia ofert (25.09.2020 r.)
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-25 14:07:38
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.11.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-11-02 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
  Opis: Zawiadomienie o wyborze ofert
  Utworzono: 2020-11-02 15:45:38
  Data dodania: 2020-11-02 15:46:00
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


29.07.2020 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – GKiB.271.23.2020 -„ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Ogloszenie o zamówieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:08:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. ,
  SIWZ (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_SIWZ ostateczny.odt.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:09:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.50 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. , 1)     2)    , 3)    , 4)    .
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_PROJEKT_UMOWYdoc.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:13:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia,
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_1_DO_UMOWY docx.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:12:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
  Załącznik nr 2 do umowy – zawiadomienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik nr 2 do umowy zawiadomienie.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:12:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
  Załącznik nr 3 do umowy – formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik nr 3 do umowy - formularz cenowy (002).odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:12:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
  Klauzula informacyjna
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_KLAUZULA obowiązek informacyjny- art. 14- do umowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:11:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. ,
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz oferty - unijne.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:13:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. ,
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - z możliwością wykorzystania narzędzia ESPD - (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_espd-request.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:11:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 6. ,
  Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - z możliwością wykorzystania wersji edytowalnej - (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_JEDZ_wersja_edytowalna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:14:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (29.07.2020 r.),
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_JEDZ_wersja_edytowalna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:14:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. ,
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:14:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. ,
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:14:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (29.07.2020 r.),
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:14:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 11. ,
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:15:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 12. ,
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:15:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 13. ,
  Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_11_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:15:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (29.07.2020 r.),
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_12_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:15:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 15. Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (29.07.2020 r.),
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_13_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:15:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 16. ,
  Załącznik nr 14 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny (29.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_29_Zalacznik_nr_14_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-29 11:15:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 17. Informacja z otwarcia ofert 31.08.2020
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-08-31 smieci.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-31 15:44:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18.  
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.09.2020
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-09-11 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-11 11:41:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

2020_07_22_ logo

22.07.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - RI.271.21.2020 -„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:53:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_SIWZ po uwagach doc.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:54:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_program funkcjonalno-uzytkowy OZE.7z
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:53:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 2.00 MB
  Rozszerzenie pliku: 7z
 4. NIEAKTUALNE 4.1. 4.2.
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (22.07.2020 r.) -
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_projekt_umowy_zaprojektuj_i_wybuduj_16_07_2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:53:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych oraz naklejek informacyjnych (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_zalacznik nr 1 do umowy opis tablic.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:54:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 2 do umowy – klauzula umowna (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_klauzula_umowna.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:53:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ. nowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:54:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:54:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:54:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:55:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:55:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:55:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny (22.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_22_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-22 16:55:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-07-24 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-24 12:43:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Zmiana SIWZ 1 (24.07.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-07-24 Zmiana SIWZ 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-24 12:44:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-08-04 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-04 14:20:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 15. Zmiana SIWZ 2 (04.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-08-04 Zmiana SIWZ 2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-04 14:20:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (04.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-08-04 Wyjasnienia do tresci SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-04 14:20:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.69 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_10_Ogloszenie o zmianie ogloszenia 3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-10 11:26:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. Zmiana SIWZ 3 (10.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_10_Zmiana SIWZ 3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-10 11:26:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.82 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (10.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_10_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-10 11:26:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_Ogloszenie o zmianie ogloszenia 4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:37:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. Zmiana SIWZ 4 (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_Zmiana SIWZ 4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:38:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 22. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_Wyjasnienia do tresci SIWZ 3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:38:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 23. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy – AKTUALNY (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt umowy_AKTUALNY.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:38:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 5.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 24. Orientacyjny rzut dachu sali w Gościszewie (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_orientacyjny rzut dachu sali w Gościszewie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:38:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_21_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-21 10:20:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 26. Zmiana SIWZ 5 (21.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_21_Zmiana SIWZ 5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-21 10:20:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 27. Wyjaśnienia do treści SIWZ 4 (21.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_21_Wyjasnienia do tresci SIWZ 4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-21 10:20:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 28. Informacja z otwarcia ofert 31.08.2020
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-08-31 OZE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-31 15:44:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 29. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_22_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-22 14:59:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 30. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_24_II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - wybór oferty bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-24 15:25:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 31. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_24_III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-24 15:25:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

29.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - RI.271.22.2020 - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” Etap II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_dokumentacja projektowa - cmentarz Zajezierze Etap II.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 12:40:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 49.85 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  NIEAKTUALNE !!!
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (29.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_29_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-29 11:43:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.07.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_13_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-13 12:26:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Zmiana SIWZ 1 (13.07.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_13_Zmiana SIWZ 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-13 12:28:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (13.07.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_13_Wyjasnienia do tresci SIWZ 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-13 12:28:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Projekt umowy – AKTUALNY (13.07.2020 r.). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_13_Zmina projekt umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-13 12:28:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (17.07.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia 2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-17 12:37:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. Zmiana SIWZ 2 (17.07.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_17_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-17 12:37:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (17.07.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_17_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-17 12:37:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.73 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. Informacja z otwarcia ofert (28.07.2020 r. ) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-07-28 Informacja_z_otwarcia_ofert_28_07_2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-28 15:23:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_26_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-26 10:33:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

25.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – GKiB.271.18.2020 - „Dostawa średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP w Postolinie”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_wykaz_dostaw.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 13:17:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-30 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-30 14:58:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. Zmiana SIWZ 1 (30.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-30 Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-30 14:59:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (30.06.2020 r.). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-30 Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-30 14:59:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Informacja z otwarcia ofert (06.07.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_06_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-06 13:29:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.08.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-08-05 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-06 13:06:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

18.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – GKiB.271.20.2020 -„Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd – Kępina z zastosowaniem płyt Yumbo”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 YOMBY-FOGR-czesc III.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:19:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 3.51 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (18.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-18 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 14:12:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 11. Informacja z otwarcia ofert (07.07.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_07_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-07 14:27:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.07.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-07-31 Zawiadomienie o wyborze oferty .jpg
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-31 12:30:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: jpg

18.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – RI.271.19.2020 - „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_dokumentacja projektowa - cmentarz Kochanowskiego - Etap I.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 48.83 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (18.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_18_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-18 11:26:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. Informacja z otwarcia ofert (03.07.2020 r.)  -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-07-03 Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-03 12:34:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.07.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_17Zawiadomienie o wyborze oferty bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-17 13:14:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

09.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI – GKiB.271.17.2020 -„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PROWADZENIEM PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH”

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (09.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-09 Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-09 15:23:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (09.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-09 Informacja o zamiarze zawarcia umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-09 15:20:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do informacji tj. projekt umowy wraz z OPZ (09.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-09 Zalacznik nr 1 Projekt umowy + OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-09 15:23:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 2.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia (26.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_26_Informacja o udzieleniu zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-26 13:36:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 3.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do Dz.U.U.E (26.06.2020 r.).

27.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – GKiB.271.16.2020 -„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (27.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_27_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-27 14:48:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (27.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_27_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-27 14:48:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (27.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_27_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_umowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-27 14:48:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (27.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_27_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-27 14:48:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (27.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_27_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-27 14:48:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (27.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_27_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-27 14:48:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (27.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_27_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-27 14:52:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (27.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_27_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-27 14:52:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Informacja z otwarcia ofert (04.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-04 Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-04 13:32:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_26_Wybor oferty - bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-26 11:30:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

22.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – GKiB.271.15.2020 -„Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – Część II”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 Ogloszenie_o_zamoiweniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 dokumentacja projektu.7z
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 6.52 MB
  Rozszerzenie pliku: 7z
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.98 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (22.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-22 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-22 11:32:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-04 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-04 13:21:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Zmiana SIWZ 1 (04.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-04 Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-04 13:21:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (04.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-04 Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-04 13:21:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Załącznik do wyjaśnień – obmiar (04.06.2020 r.). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-04 Zalacznik_do_wyjasnien_obmiar.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-04 13:21:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. Informacja z otwarcia ofert (16.06.2020 r.). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_16_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-16 15:14:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.07.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_07_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-07 14:23:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

21.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI – GKiB.271.12.2020 -„UTRZYMANIE (administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE”

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (21.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_21_Zalacznik_nr_1_do_zaproszenia_umowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-21 14:28:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (21.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_21_Informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-21 14:28:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do informacji – projekt umowy (21.05.2020 r.). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_21_Zalacznik_nr_1_do_zaproszenia_umowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-21 14:28:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia (22.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-22 Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-22 15:16:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22.06.2020 r.). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-22 Ogloszenia_o_udzieleniu_zamoiwenia.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-22 15:16:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx

20.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - RI.271.14.2020 - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” - Etap II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: dokumentacja projektowa - cmentarz Zajezierze Etap II.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:41:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 49.85 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 Zalacznik_nr)2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (20.05.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-20 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-20 15:34:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11.  Informacja z otwarcia ofert -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-09 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-09 12:05:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-23 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-23 14:22:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

13.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  – USŁUGI – GKiB.271.13.2020 - „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM W TYM ODPADÓW ZEBRANYCH W PSZOK”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Ogloszenie_o_zamoiweniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_SIWZ - unijny.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNE !!!
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_umowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNE !!!
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNE !!!
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Formularz oferty - unijne.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  NIEAKTUALNE !!!
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (z możliwością wykorzystania narzędzia ESPD). (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ (z możliwością wykorzystania wersji edytowalnej). (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_JEDZ_wersja_edytowalna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy). (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny. (13.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_13_Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-13 14:05:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-18 15:19:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Zmiana SIWZ 1 (18.05.2020 r) - – AKTUALNA !!!
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_18_ZMIANA SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-18 15:20:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy. (18.05.2020 r.) - – AKTUALNA !!!
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_18_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_projekt_umowy_AKTUALNY.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-18 15:20:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. (18.05.2020 r.) - – NIEAKTUALNE !!!
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_18_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_OPZ_AKTUALNY.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-18 15:20:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy. (18.05.2020 r.) - – AKTUALNA !!!
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_18_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Formularz oferty - ZMIANA.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-18 15:20:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.06.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-08 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-08 15:25:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. Zmiana SIWZ 2 (08.06.2020 r.),-
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-08 Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-08 15:25:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (08.06.2020 r.),-
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-08 Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-08 15:25:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. Załącznik nr 2 do SIWZ i nr 1 do umowy (08.06.2020 r.).- - AKTUALNE
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-06-08 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_i_umowy-OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-08 15:25:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 22. Informacja z otwarcia ofert (25.06.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_06_25_Informacja z otwarcia ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-06-25 14:41:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.65 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.07.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_07_06_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-06 11:41:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

30.04.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – RI.271.11.2020 - „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_30_Ogloszenie_o_zamowieniu.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-30 11:02:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 2. SIWZ (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_30_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-30 11:02:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_dokumentacja projektowa - cmentarz Kochanowskiego.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 12:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 49.94 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_30_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-30 11:02:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_30_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-30 11:02:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_30_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-30 11:02:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_30_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-30 11:02:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_30_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-30 11:02:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (30.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_30_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-30 11:02:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. Informacja z otwarcia ofert (18.05.2020 r.). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_18_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-18 13:43:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (21.05.2020 r.) - 
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-05-21 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-21 09:16:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusaSARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i miejsce składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu
i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że:
- otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej  www.sztum.pl/aktualnosci/
- miejsce składania ofert jest taki sam jak w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniu tj. Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum tylko, że nie Informacja Urzędu, a w zorganizowanym punkcie odbioru dokumentów tj. Sala Ślubów (wejście po schodach od zewnątrz budynku przy głównym wejściu do Urzędu).


31.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – GKiB.271.9.2020 -„Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – Część I”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Ogloszenie_o_zamowieniu.docx.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-SIWZ.odt.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Przetarg YOMBO.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:37:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 8.31 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (31.03.2020 r.) - ,
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-31-Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-31 13:29:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_16_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-16 13:27:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 12. Zmiana SIWZ 1 (16.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_16_Zmiana SIWZ 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-16 13:27:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (16.04.2020 r.) - - Rysunek nr 2 (16.04.2020 r.) - - Przedmiar (16.04.2020 r.) - - kosztorys ofertowy (16.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_16_Wyjasnienia do tresci SIWZ 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-16 13:27:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_16_rys 2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-16 13:27:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_16_Przedmiar.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-16 13:27:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_16_KO 14-04-2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-16 13:47:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Informacja z otwarcia ofert (27.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-04-27-Informacja z otwarcia ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-27 12:26:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_14_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-14 14:50:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

26.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – RI.271.8.2020 - „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusaSARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i miejsce składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu
i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że:
- otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/
- miejsce składania ofert jest taki sam jak w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniu tj. Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum tylko, że nie Informacja Urzędu, a w zorganizowanym punkcie odbioru dokumentów tj. Sala Ślubów (wejście po schodach od zewnątrz budynku przy głównym wejściu do Urzędu).

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 11:38:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 11:38:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_dokumentacja projektowa - cmentarz Kochanowskiego.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 12:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 49.94 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 11:38:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 11:38:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia  (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 11:38:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór zobowiązania  (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 11:38:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 11:38:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 11:38:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. Informacja z otwarcia ofert (20.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_20_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-20 14:12:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (22.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_22_uniewaznienie postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-22 13:05:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

06.04.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI – GKiB.271.10.2020 - „Utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum polega na wykonywaniu niżej opisanych zadań w roku 2020”

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (06.04.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_06_INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWRACIA UMOWY.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-06 15:18:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Załacznik nr 1 do informacji tj. projekt umowy (06.04.2020 r.), -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_06_4_PROJEKT UMOWY - 2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-06 15:18:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do projektu umowy OPZ (06.04.2020 r.) - - załącznik nr 1 do OPZ, - - załącznik nr 2 do OPZ, -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_06_1_OPZ_cały - utzrymanie zieleni.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-06 15:18:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_06_2_Zalacznik_nr_1_do_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-06 16:42:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_06_2_Zalacznik_nr_2_do_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-06 16:42:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia (06.05.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_05_06_INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMOWIENIA.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-05-06 12:50:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


06.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – RI.271.7.2020 - „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i miejsce składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu
i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że:
- otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/
- miejsce składania ofert jest taki sam jak w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniu tj. Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum tylko, że nie Informacja Urzędu, a w zorganizowanym punkcie odbioru dokumentów tj. Sala Ślubów (wejście po schodach od zewnątrz budynku przy głównym wejściu do Urzędu).

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06.03.2020 r). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_06_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-06 13:12:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ (06.03.2020 r). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_06_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-06 13:12:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt umowy (06.03.2020 r). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_06_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-06 13:12:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (06.03.2020 r). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_06_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-06 13:12:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (06.03.2020 r). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_06_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-06 13:12:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór zobowiązania (06.03.2020 r). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_06_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-06 13:12:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (06.03.2020 r). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_06_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-06 13:12:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (06.03.2020 r). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_06_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-06 13:12:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Informacja z otwarcia ofert (16.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_16_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-16 15:20:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_26_Wybor_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-26 14:34:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

04.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI -  OR.271.5.2020 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (04.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-04-Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-04 15:14:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. SIWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5 – wersja PDF (04.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-04-SIWZ lacznie z zalacznikami nr 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5.docx.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-04 15:14:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.89 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. SIWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5 – wersja edytowalna (04.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-04-SIWZ lacznie z zalacznikami nr 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-04 15:14:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 4. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz mienia (04.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-04-Zalacznik_nr_6_do_SIWZ .xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-04 15:14:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-10-Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-10 10:48:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Zmiana SIWZ 1 (10.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-10-Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-10 10:48:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (10.03.2020 r.). -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-10-Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-10 10:48:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.62 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. Informacja z otwarcia ofert (13.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-13-Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-13 14:17:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.03.2020 r.) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_20_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-20 13:52:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

02.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI -  RL.271.6.2020 - „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum na powierzchni około 5.845 m2”

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i sposób składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/

 1. (02.03.2020 r.)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Ogloszenie_o_zamoiweniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (02.03.2020 r.)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-SIWZ - unijny.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Działka nr 329/3 obręb II w Sztumie, teren przy ul H. Sienkiewicza
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Skwerki położone na terenie miasta Sztum - powierzchnia około 1800 m2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (02.03.2020 r.) - (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Park przy ul. H. Sienkiewicza w Sztumie na działce 212 obręb II w Sztumie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik 3 a - DZIAŁKI NR 212 OBRĘB 2-SZTUM część północna INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA z dnia 6.09.2017
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_3a_do_SIWZ .doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Park przy ul. Reja w Sztumie, leżącego na działkach nr 410/411/412 obręb II w Sztumie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.82 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.85 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Formularz oferty - unijne.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ (narzędzie ESPD)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 10. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - JEDZ (wersji edytowalnej)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_JEDZ_wersja_edytowalna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_11_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 14. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz narzędzi / sprzętu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_12_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 15. (02.03.2020 r.)
 16. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_14_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 17. (02.03.2020 r.)
  Załącznik nr 15 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Zalacznik_nr_15_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 12:09:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 18. (06.04.2020 r.)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_06_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-06 13:39:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (24.04.2020 r.)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_24_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-24 13:42:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

14.02.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE -  RI.271.3.2020 - „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Sztumie na działce nr 279/228, obręb II miasta Sztum”

 1. (14.02.2020 r.)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (14.02.2020 r.)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (14.02.2020 r.),
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_dokumentacja projektowa hala magazynowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 7.32 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (14.02.2020 r.),
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (14.02.2020 r.),
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (14.02.2020 r.),
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (14.02.2020 r.),
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (14.02.2020 r.),
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (14.02.2020 r.),
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. (14.02.2020 r.),
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_14_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-14 10:38:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (26.02.2020 r.),
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-26-Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-26 15:49:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 12. (26.02.2020 r.),
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-26-Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-26 15:49:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (26.02.2020 r.),
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-26-Wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-26 15:49:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (04.03.2020 r.)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-04-Informacja z otwarcia ofert (04.03.2020 r.).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-04 15:39:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (20.03.2020 r.)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-20-Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-20 10:56:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

13.02.2020RL.271.4.2020 - Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i sposób składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu
i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/

 1. (13.02.2020 r.)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:43:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (13.02.2020 r.)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_SIWZ - unijny.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:43:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:43:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Formularz oferty - unijne.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (z możliwością wykorzystania narzędzia ESPD)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 7. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ (z możliwością wykorzystania wersji edytowalnej)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_JEDZ_wersja_edytowalna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 11. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi / sprzętu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 12. (13.02.2020 r.)
 13. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_11_do_SIWZ.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 14. (13.02.2020 r.)
  Załącznik nr 12 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_13_Zalacznik_nr_12_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-13 13:44:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (17.03.2020 r.)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_03_17_Informacja z otwarcia ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-17 12:51:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (22.04.2020 r.)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_04_22_Wybor oferty-BIP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-22 13:05:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

1

12.02.2020 RI.271.2.2020 - Zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną

 1. (12.02.2020 r.)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (12.02.2020 r.)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (12.02.2020 r.)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_dokumentacja PFU Zajezierze.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 15:46:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 41.03 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (12.02.2020 r.)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 2.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (12.02.2020 r.)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ. nowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (12.02.2020 r.)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (12.02.2020 r.)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (12.02.2020 r.)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (12.02.2020 r.)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robo
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. (12.02.2020 r.)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_02_12_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-12 14:32:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  - NIEAKTUALNE
 11. (24.02.2020 r.)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-24-Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.docx.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-24 13:57:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (24.02.2020 r.)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-24-Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-24 13:57:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (24.02.2020 r.)
  Wyjaśnienia do SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-24-Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-24 13:57:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. AKTUALNY !!! (24.02.2020 r.)
  Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-24-Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_AKTUALNY.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-24 13:57:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (02.03.2020 r.)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-02-Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-02 15:17:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (13.03.2020 r.)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-13-Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-13 14:14:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

24.01.2020 – RI.271.1.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”

 1. .
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. .
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_dokumentacja projektowa Młyńska.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:47:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 87.30 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. .
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. .
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. .
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. ).
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. .
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. .
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.odt
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: odt
 10. .
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-01-24_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-24 10:30:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.02.2020)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-07-Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-07 13:55:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. )
  Zmiana SIWZ 1 (07.02.2020
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-07-Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-07 13:55:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (07.02.2020)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-07-Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-07 13:55:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-18-Informacja_z_sesji otwarcia_ofert_18_02_2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-18 13:01:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.03.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-03-Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-03 12:30:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf