Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

<2019>

 


30.10.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo – rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Sztum” nr sprawy GKiB.271.22.2019

 1. (30.10.2019)
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (30.10.2019)
  Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (30.10.2019) a) (30.10.2019) b) (30.10.2019) c) (30.10.2019)
  Załącznik nr 1 do Informacji o zamiarze zawarcia umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_1_do_informacji_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_1_do_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 2 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_2_do_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 3 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_3_do_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (30.10.2019) a) (30.10.2019) - (30.10.2019) - (30.10.2019) - (30.10.2019) b) (30.10.2019)
  Załącznik nr 2 do informacji o zamiarze zawarcia umowy – Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_2_do_informacji_UMOWA.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_1_do_umowy_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_1_do_OPZ (1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 2 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_2_do_OPZ (1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 3 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_3_do_OPZ (1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 2 do umowy – dokument pracy sprzętu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_2_do_umowy_wykaz_pracy_sprz..pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-30 12:11:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (13.12.2019)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_12_13_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-12-13 10:40:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (13.12.2019)
  Informacja o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_12_13_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-12-13 10:40:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

03.09.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Parku przy ul. Reja w Sztumie”, nr sprawy RL.271.21.2019

 1. (03.09.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (03.09.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (03.09.2019)
  Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Opracowanie aranżacji wybranych terenów zielonych w Sztumie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Park_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 8.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (03.09.2019) -
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Zalacznik_nr_1_do_projektu_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (03.09.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (03.09.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (03.09.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (03.09.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (03.09.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (03.09.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_03_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-03 10:47:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (11.09.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_11_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-11 16:16:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (20.09.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_20_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-20 10:15:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

28.08.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”, RI.271.20.2019.

 1. (28.08.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:33:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (28.08.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:33:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (Archiwum zip) (28.08.2019)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_PFU.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:45:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 4.43 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (28.08.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_umowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:33:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (28.08.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:33:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (28.08.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:33:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (28.08.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:33:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (28.08.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:33:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (28.08.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_28_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-28 16:33:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (18.09.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_18_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-18 15:05:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (09.10.2019)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_10_09_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-10-09 10:10:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

26.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj, RI.271.18.2019

 1. (26.07.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (26.07.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU (archiwum Zip - ) (26.07.2019)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_PFU.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 4.43 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (26.07.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (26.07.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (26.07.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (26.07.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (26.07.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (26.07.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_26_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-26 09:26:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (19.08.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_19_Informacja_z_otwarcia _ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-19 14:51:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (20.08.2019)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_20_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-20 10:18:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

25.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu w latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021

 1. (25.07.2019)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (25.07.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (25.07.2019)
  Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (25.07.2019)
  Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_2_do_SIWZ_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (25.07.2019)
  Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_dot_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (25.07.2019)
  Zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_dot_spełniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (25.07.2019)
  Zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_5_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (25.07.2019)
  Zał. nr 6 do SIWZ Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osob.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (25.07.2019)
  Zał. nr 7 do SIWZ Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_7_do_SIWZ_Wykaz_narzedzi.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (25.07.2019)
  Zał. nr 8 do SIWZ Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_8_do_SIWZ_Wykaz_usług.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (25.07.2019)
  Zał. nr 9 do SIWZ Zobowiazanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_07_25_Zal_nr_9_do_SIWZ_Zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-25 15:04:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (02.08.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_02_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-02 13:35:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (05.08.2019)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_05_Informacja_o_wyborze_oferty_BIP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-05 15:08:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

17.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”, nr sprawy GKiB.271.19.2019

 1. (17.07.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (17.07.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.69 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU z załącznikami (Archiwum zip - (17.07.2019)
  pobierz)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_pfu.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 18.42 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (17.07.2019) NIEAKTUALNY
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  (17.07.2019) NIEAKTUALNY
 6. (17.07.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (17.07.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (17.07.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (17.07.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (17.07.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (17.07.2019)
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_17_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-17 16:01:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (07.08.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_07_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-07 12:08:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (07.08.2019)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_07_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-07 12:08:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (07.08.2019)
  Wyjaśnienia do SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_07_Wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-07 12:08:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15.   (07.08.2019) AKTUALNY
  Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ - projektu umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_07_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy_AKTUALNY.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-07 12:08:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.81 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (07.08.2019) AKTUALNY
  Zmiana załącznika nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_07_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_AKTUALNY.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-07 12:08:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 17. (21.08.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_21_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-21 15:58:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (09.09.2019)
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_09_09_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-09-09 12:15:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

09.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dokumentacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną, nr sprawy RI.271.17.2019

 1. (09.07.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (09.07.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (09.07.2019)
  Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Projekt umowy – część I
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Zalacznik_nr_1_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (09.07.2019)
  Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Projekt umowy – część II
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Zalacznik_nr_1_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (09.07.2019)
  Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Projekt umowy – część III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Zalacznik_nr_1_3_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (09.07.2019)
  Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część I
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_kopia_mapy_zasadniczej_czesc_I.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:40:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.87 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (09.07.2019)
  Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część II
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_kopia_mapy_zasadniczej_czesc_II.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:40:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.86 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (09.07.2019)
  Załącznik nr 2.3. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_kopia_mapy_zasadniczej_czesc_III.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:40:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (09.07.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Wypis i wyrys z MPZP – część I , II i III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_MPZP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:40:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 6.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (09.07.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (09.07.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (09.07.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (09.07.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 14. (09.07.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_09_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-09 12:37:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (15.07.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-15 12:38:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (15.07.2019)
  Zmiana do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_15_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-15 12:38:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (15.07.2019)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_15_Wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-15 12:38:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (19.07.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_19_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-19 13:42:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (08.08.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_08_08_Wybor_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-08-08 12:12:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

27.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Dokumentacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”, nr sprawy RI.271.16.2019

 1. (27.06.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (27.06.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (27.06.2019)
  Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Projekt umowy – część I
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Zalacznik_nr_1_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (27.06.2019)
  Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Projekt umowy – część II
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_kopia_mapy_zasadniczej_czesc_II.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.86 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY
 5. (27.06.2019)
  Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Projekt umowy – część III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Zalacznik_nr_1_3_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (27.06.2019)
  Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część I
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_kopia_mapy_zasadniczej_czesc_I.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.87 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (27.06.2019)
  Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część II
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_kopia_mapy_zasadniczej_czesc_II.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.86 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (27.06.2019)
  Załącznik nr 2.3. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_kopia_mapy_zasadniczej_czesc_III.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (27.06.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Wypis i wyrys z MPZP – część I , II i III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_MPZP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 6.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (27.06.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (27.06.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (27.06.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (27.06.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 14. (27.06.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 14:33:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (02.07.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_02_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-02 13:40:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (02.07.2019)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_02_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-02 13:40:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (02.07.2019)
  Załącznik nr 1.2. do SIWZ - projekt umowy część II
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_02_Zalacznik_nr_1_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-02 13:40:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.03 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (03.07.2019)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część I, część II i część III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_03_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-03 13:53:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

12.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum”, nr sprawy GKiB.271.15.2019

 1. (12.06.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (12.06.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (12.06.2019)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Obmiar
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_obmiar.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (12.06.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_umowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.52 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (12.06.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (12.06.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (12.06.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (12.06.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (12.06.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (12.06.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_12_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 11:31:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (27.06.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 13:31:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (15.07.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_15_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-15 13:48:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

05.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021

 1. (05.06.2019)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (05.06.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ_2019.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.73 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (05.06.2019)
  Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (05.06.2019)
  Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_2_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (05.06.2019)
  Zał. nr 3 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_3_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (05.06.2019)
  Zał. nr 4 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_4_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (05.06.2019)
  Zał. nr 5 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_5_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (05.06.2019)
  Zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (05.06.2019)
  Zał. nr 7 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 6
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_7_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_6.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (05.06.2019)
  Zał. nr 8 do SIWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_dot_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (05.06.2019)
  Zał. nr 9 do SIWZ Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_9_do_SIWZ_Oswiadczenie_dot_spelniania_warunkow_udziału_w_postepowaniu.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (05.06.2019)
  Zał. nr 10 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_10_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (05.06.2019)
  Zał. nr 11 do SIWZ Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_11_do_SIWZ_Wykaz_osob.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 14. (05.06.2019)
  Zał. nr 12 do SIWZ Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_12_do_SIWZ_Wykaz_narzedzi.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (05.06.2019)
  Zał. nr 13 do SIWZ Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_13_do_SIWZ_Wykaz_uslug.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 16. (05.06.2019)
  Zał. nr 14 do SIWZ Zobowiazanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_14_do_SIWZ_Zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:58:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 17. (13.06.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_13_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-13 14:13:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (27.06.2019)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_27_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_BIP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-27 07:36:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

05.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Zajezierze w ramach zadania budżetowego Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze”, nr sprawy RI.271.14.2019

 1. (06.05.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (06.05.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.82 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - ) (06.05.2019)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 22.53 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (06.05.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umwoy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.98 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (06.05.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (06.05.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (06.05.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (06.05.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (06.05.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (06.05.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 11:46:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (18.06.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-18 13:08:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (18.06.2019)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_18_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-18 13:08:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (18.06.2019)
  Wyjaśnienia do SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_18_Wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-18 13:08:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (25.06.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_25_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-25 14:38:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (10.07.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_10_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-10 13:44:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

04.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”, nr sprawy GKiB.271.9.2019

1. (04.06.2019) 2. (04.06.2019) 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU z załącznikami (archiwum ZIP - ) (04.06.2019) 4. (04.06.2019) 5. (04.06.2019) 6. (04.06.2019) 7. (04.06.2019) 8. (04.06.2019) 9. (04.06.2019) 10. (04.06.2019) 11. (04.06.2019) 12. (19.06.2019) 13. (21.06.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:34:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
SIWZ
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_SIWZ.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:34:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_PFU_z_zalacznikami.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:35:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 17.42 MB
Rozszerzenie pliku: zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_umowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:35:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 1.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:35:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:35:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:35:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:35:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:35:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:35:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_04_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-04 11:37:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Informacja z otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_19_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-19 13:34:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_06_21_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-21 09:19:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


03.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum”, GKiB.271.12.2019

 1. (03.06.2019)
  Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_03_Informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-03 12:14:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (03.06.2019)
  Załącznik nr 1 do informacji – projekt umowy wraz z załączniakami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_03_Zalacznik_nr_1_do_zaproszenia_umowa_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-03 12:14:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (05.06.2019)
  Uzupełnienie do informacji o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_05_Uzupelnienie_do_informacji.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-05 16:28:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (02.07.2019)
  Informacja o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_02_Informacja_o_udzieleniu_zamoiwenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-02 10:34:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. a (05.07.2019)
  Uzupełnienie informacji o udzieleniu zamówieni
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_05_Uzupełnienie_informacji_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-05 13:54:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (05.07.2019)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_05_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-05 13:54:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

16.05.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum”, nr sprawy RL.271.11.2019

 1. (16.05.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (16.05.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opracowanie aranżacji wybranych terenów zielonych w Sztumie (16.05.2019) - RONDO POD DĘBAMI (archiwum ZIP - ) (16.05.2019) - RONDO PRZEDZAMCZE (archiwum ZIP - ) (16.05.2019) - TEREN PRZY KAPLICZCE (archiwum ZIP - ) (16.05.2019) - TEREN PRZY URZĘDZIE (archiwum ZIP - ) (16.05.2019)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_RONDO_POD_DEBAMI.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:53:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 6.47 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_RONDO_PRZEDZAMCZE.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:53:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.23 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_TEREN_PRZY_KAPLICZCE.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:53:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.98 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_TEREN_PRZY_URZĘDZIE.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:53:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.67 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (16.05.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (16.05.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (16.05.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (16.05.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (16.05.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (16.05.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (16.05.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (16.05.2019)
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 15:03:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (24.05.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_24_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-24 13:14:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (29.05.2019)
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_29_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-29 16:08:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

10.05.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - „UTRZYMANIE (administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE”, nr sprawy: GKiB.271.10.2019

 1. (10.05.2019)
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_10_Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-10 10:16:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (10.05.2019)
  Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_10_Informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-10 10:16:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.80 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (10.05.2019)
  Załącznik nr 1 do informacji o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_10_Zalacznik_nr_1_do_informacji.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-10 10:16:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (10.06.2019)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_10_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-10 12:52:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (10.06.2019)
  Informacja o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_10_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-10 12:52:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.81 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

09.05.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Modernizacja wraz z karosacją średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 2.5/16 marki STAR 266 na podwoziu z napędem 6 x 6 dla potrzeb wynikających z działalności ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze”, nr sprawy GKiB.271.6.2019

 1. (09.05.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (09.05.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (09.05.2019)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (09.05.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.91 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (09.05.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (09.05.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (09.05.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (09.05.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (09.05.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_09_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-09 14:47:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (16.05.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 11:07:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (16.05.2019)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 11:09:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (16.05.2019)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_16_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-16 11:07:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (22.05.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_22_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-22 15:02:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (23.05.2019)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_23_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-23 14:15:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

16.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Termomodernizacja części budynku przy ul. Chełmińskiej 11/ Słowackiego w Sztumie”, nr sprawy RI.271.7.2019

 1. (16.04.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:46:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (16.04.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:46:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.68 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - ) (16.04.2019)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:55:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 10.76 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (16.04.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:46:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (16.04.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:46:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (16.04.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:46:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (16.04.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:46:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (16.04.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:46:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (16.04.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:47:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (16.04.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_16_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-16 14:47:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (25.04.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_25_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-25 14:02:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (25.04.2019)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_25_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-25 14:02:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (25.04.2019)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_25_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-25 14:02:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. – (25.04.2019) - AKTUALNY !!!
  Przedmiar robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_25_Przedmiar_robot.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-25 14:02:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (08.05.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_08_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-08 16:03:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (22.05.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_22_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip..pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-22 10:09:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

15.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM, GKiB.271.8.2019

 1. (15.04.2019)
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_1_Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (15.04.2019)
  Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_2_Informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.00 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (15.04.2019) - (15.04.2019) - (15.04.2019)
  Załącznik nr 1 do Informacji – opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_3_Zalacznik_nr_1_do_informacji_opz.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  załącznik nr 1 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_3_1_Załącznik nr 1_do_opz_1.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  załącznik nr 2 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_3_2_Zalacznik_nr_2_do_opz.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (15.04.2019) - (15.04.2019) - (15.04.2019) - (15.04.2019)
  Załącznik nr 2 do Informacji – projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_4_Zalacznik_nr_2_do_informacji_umowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_4_1_Zalacznik_nr_1_do_umowy_opz.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  załacznik nr 1 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_4_2_Zalacznik_nr_1_do_opz.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  załacznik nr 2 do OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_4_3_Zalacznik_nr_2_do_opz_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:29:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (08.05.2019)
  Informacja o udzielniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_08_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-08 15:59:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.01 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (08.05.2019)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_08_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-08 15:59:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

11.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II OSP Postolin, Pietrzwałd dz. nr 27, CZĘŚĆ III Nowa Wieś od DK 55”, nr sprawy GKiB.271.5.2019

 1. (11.04.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (11.04.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 1 (Archiwum ZIP - ) (11.04.2019)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_1_1_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 8.30 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (11.04.2019)
  Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Przedmiar robót część 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_1_2_do_SIWZ_Przedmiar_robot_czesc_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (11.04.2019)
  Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Przedmiar robót część 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_1_3_do_SIWZ_Przedmiar_robot_czesc_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (11.04.2019)
  Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Projekt umowy część 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_2_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (11.04.2019)
  Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Projekt umowy część 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_2_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (11.04.2019)
  Załącznik nr 2.3. do SIWZ - Projekt umowy część 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_2_3_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (11.04.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (11.04.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (11.04.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (11.04.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (11.04.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót – część I
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 14. (11.04.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi- część I, II, III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_11_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-11 13:13:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (26.04.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_26_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-26 13:54:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (10.05.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I, II, III
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_10_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-10 12:52:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

02.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowych”, nr sprawy RL.271.4.2019

 1. (02.04.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:45:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (02.04.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:45:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.79 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (02.04.2019)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:46:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (02.04.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ -Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:46:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.81 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (02.04.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:46:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (02.04.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:46:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (02.04.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:46:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (02.04.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (02.04.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:46:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (02.04.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_02_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-02 14:46:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (10.04.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_10_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-10 14:24:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (15.04.2019)
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_15_Wybor_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-15 15:07:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

18.03.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Pieniężnego wraz z infrastrukturą techniczną Etap II”, nr sprawy RI.271.3.2019

 1. (18.03.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:50:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (18.03.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:50:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.69 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (18.03.2019)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:53:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 235.46 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (18.03.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:53:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (18.03.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:53:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (18.03.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:53:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (18.03.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:53:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (18.03.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:53:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (18.03.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:53:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (18.03.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 11:53:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (25.03.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_25_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-25 13:08:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (25.03.2019)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_25_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-25 13:08:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (25.03.2019)
  Wyjaśnienia do SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_25_Wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-25 13:08:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (28.03.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 14:38:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. - (28.03.2019)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Zmiana_do_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 14:38:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (28.03.2019)
  Wyjasnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Wyjasnienia_do_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 14:38:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (28.03.2019)
  Plan zagospodarowania terenu (chodniki, zjazdy i rozbiórki ogrodzeń)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_PZT_zjazdy_chodniki_i_rozbiorki_ogrodzen.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 14:38:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (28.03.2019)
  Plan zagospodarowania terenu (nasadzenia)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_PZT_lokalizacja_drzew_do_nasadzenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 14:38:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.98 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (05.04.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_05_Informacja.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-05 13:34:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20. (23.04.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_23_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_od_pienieznego.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-23 14:15:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

07.03.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”, nr sprawy RI.271.2.2019

 1. (07.03.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:18:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (07.03.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:15:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (07.03.2019)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:06:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - ) (07.03.2019)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:16:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 11.03 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (07.03.2019) - (07.03.2019)
  Załącznik nr 1 do umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_1_do_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:07:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:07:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (07.03.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:07:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (07.03.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Formularz_cenowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:07:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  NIEAKTUALNY
 8. (07.03.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:07:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (07.03.2019)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:07:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (07.03.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:07:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (07.03.2019)
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz dostaw
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_07_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-07 15:07:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (13.03.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_13_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-13 13:09:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (13.03.2019)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_13_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-13 13:09:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (13.03.2019)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_13_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-13 13:09:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (18.03.2019)
  Wyjaśnienie do treści SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_18_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-18 13:30:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (20.03.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_20_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-20 15:30:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (20.03.2019)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_20_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-20 15:30:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (20.03.2019)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_20_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-20 15:30:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (22.02.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_22_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-22 10:47:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20. (22.02.2019)
  Zmiana SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_22_Zmiana_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-22 10:47:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. (22.02.2019)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_22_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-22 10:47:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 22. (28.03.2019)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 12:21:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 23. (28.03.2019)
  Zmiana SIWZ 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Zmiana_SIWZ_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 12:21:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 24. (28.03.2019)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Wyasnienia_do_SIWZ_5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 12:21:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 25. (28.03.2019) - AKTUALNY !!!
  Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Zalacznik_nr_1_do_siwz_OPZ_poprawiony.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 12:21:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 26. (28.03.2019) – AKTUALNY !!!
  Załącznik nr 1 do umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Zalacznik_nr_1_do_umowy_poprawiony.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 12:21:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 27. (28.03.2019) – AKTUALNY !!!
  Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_28_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Formularz_cenowy_poprawiony.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-28 12:21:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 28. (04.04.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_04_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-04 13:36:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 29. (23.04.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_04_23_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-23 12:21:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

14.02.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Sztum”, nr sprawy GKiB.271.1.2019

 1. (14.02.2019)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:13:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (14.02.2019)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.78 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (14.02.2019)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_umowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (14.02.2019)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (14.02.2019)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (14.02.2019)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (14.02.2019)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (14.02.2019)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (14.02.2019).
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (14.02.2019)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_02_14_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-02-14 11:10:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (01.03.2019)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_01_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-01 13:18:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (13.03.2019)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_03_13_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-03-13 13:06:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf