Urząd Miasta i Gminy

Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum - Anna Zawadka
Telefon: (55) 640 63 20
E-mail: anna.zawadka@sztum.pl

 


 

SPRAWY ARCHIWALNE

 

 1. Wydanie kartotek zarobkowych, kart zasiłkowych , świadectw pracy, tel.556406352, pok 82

 


 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

 1. Ewidencja ludności - Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
 2. Ewidencja Ludności - Zameldowanie na pobyt stały
 3. Ewidencja Ludności - Udostępnianie danych osobowych
 4. Ewidencja Ludności - Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 5. Ewidencja Ludności - Wymeldowanie z pobytu stałego
 6. Ewidencja Ludności - Wymeldowanie z pobytu czasowego
 7. Ewidencja Ludności - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Ewidencja Ludności - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 9. Ewidencja Ludności - Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych (w tym o zameldowaniu i wymeldowaniu)
 10. Ewidencja Ludności - Wydanie wykazu imiennego osób zameldowanych w lokalu lub budynku
 11. Ewidencja Ludności - Wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
 12. Ewidencja Ludności - Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie
 13. Ewidencja Ludności - Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o zameldowanie
 14. Ewidencja Ludności - Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o uchylenie zapisu o zameldowaniu

 

DOWODY OSOBISTE

 

           

          Od dnia 29.12.2023 roku zminay w uzyskaniu dowodu osobistego 

 

          Koniec ze składaniem papierowych wniosków o wydanie dowodu osobistego.

          Nie ma konieczności wypełniania papierowych formularzy, by złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

          Dokument składamy w formie cyfrowej osobiście (lub przez internet) i podpisujemy go na specjalnie przeznaczonym urządzeniu w Urzędzie .

       

          UWAGA 

         Jeśli składasz wniosek przez internet (online), musisz uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu.

         Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym.

       

         Na wizytę w urzędzie masz 30 dni od złożenia wniosku przez internet (online).

         Po tym terminie twój wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania)

         

           - więcej na stronie - www.gov.pl - kliknij  w link aby przejść na zewnętrzną stronę 

 

         Informacje na temat e-dowodu i jego funkcjonalności znajdują się na stronie :
           
               https://www.gov.pl/web/e-dowod - kliknij w link aby przejśc na zewnętrzną stronę 

                

 

 1. Wydanie dowodu osobistego 
 2. Sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy

 


 

ZASTRZEŻENIE  ALBO  COFNIĘCIE  ZASTRZEŻENIA  NUMERU  PESEL

 

 1. Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
 2. Wniosek o zastrzeżenie nr PESEL  Szczegóły pliku
  Nazwa: zastrzeżenie pesel załącznik do rozporządzenia.pdf
  Opis: Zastrzeżenie pesel rozporządzenie
  Utworzono: 2023-11-20 10:01:40
  Data dodania: 2023-11-20 10:02:55
  Autor pliku: Małgorzata Grzyb
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.62 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Klauzura RODO zastrzeżenie PESEL Szczegóły pliku
  Nazwa: Klauzula zastrzeż PESEL- dla urzędów gmin(1).docx
  Opis: Klauzura zastrzeżeń PESEL
  Utworzono: 2023-11-20 10:03:37
  Data dodania: 2023-11-20 10:04:09
  Autor pliku: Małgorzata Grzyb
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 4. https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie - kliknij w link aby przejśc na zewnętrzną stronę 

 

 


 

REJESTR WYBORCÓW

 

 1. CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW
 2. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023-08-21 wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.docx
  Opis: Wniosek
  Utworzono: 2023-08-21 15:17:33
  Data dodania: 2023-08-21 15:18:16
  Autor pliku: Małgorzata Grzyb
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wyborami Szczegóły pliku
  Nazwa: 2023-09-05 klauzula CRW-2023.pdf
  Opis: Klauzula
  Utworzono: 2023-09-05 14:22:11
  Data dodania: 2023-09-05 14:22:35
  Autor pliku: Małgorzata Grzyb
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

 

 1. Rejestr Danych Kontaktowych - wpis do rejestru
 2. Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-19-Wniosek_o_przekazanie_danych_kontaktowych_do_rejestru_danych_kontaktowych-1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-19 16:20:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.89 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-03-05-klauzula_informacyjna_RDK.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-03-05 07:55:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 1.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

SPRAWY WOJSKOWE 

 

 

 1. Odroczenie zasadniczej służby wojskowej
 2. Pokrywanie należności mieszkaniowych rodzinom żołnierzy
 3. Rekompensata żołnierzom rezerwy utraconego zarobku za cza ćwiczeń wojskowych
 4. Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodzin