Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 22 i 21,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum i osoby prawne
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37


Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:

a)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_07_01_IN_1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 12:18:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

b)

Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej (UPL-1P)
Szczegóły pliku
Nazwa: UPL_1P.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-15 16:05:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki:

 • a) Oświadczenie - działalność gospodarcza (wskazane miejsce) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_12_18_oswiadczenie dzialalnosc gospodarcza.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-12-18 11:23:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • b) adres do korespondencji (
  druk
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Zmiana adresu.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 11:15:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  )
 • c) Zmiana adresu -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_12_18_Wniosek- zmiana danych.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-12-18 11:20:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • d)
  instrukcja wypełniania druku IN-1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-12-08 mf-broszura-in-1.pdf
  Opis: Broszura
  Utworzono: 2020-12-08 13:19:10
  Data dodania: 2020-12-08 13:19:23
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.77 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

- osoby prawne: a) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_07_01_DN_1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 12:18:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowan-ia podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)   -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZDN_1_dane_o_przedmiotach_opodatkowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 12:18:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowa- nia zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2 ) -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZDN_2_dane_o_przedmiotach_zwolnionych.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 12:18:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Instrukcja wypełniania druku DN-1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-12-08 mf-broszura-dn-1.pdf
  Opis: Broszura
  Utworzono: 2020-12-08 13:19:32
  Data dodania: 2020-12-08 13:19:49
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej (UPL-1P) -  () Termin załatwienia sprawy:

druk
Szczegóły pliku
Nazwa: UPL_1P.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-15 16:05:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca – dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 31 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


AKTUALNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021r.:

 

Uchwała Nr XXVI.203.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-12-08 Uchwala XXVI.203.2020.pdf
Opis: Uchwała
Utworzono: 2020-12-08 13:01:41
Data dodania: 2020-12-08 13:01:57
Autor pliku: Sylwia Lipińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej:

 

 1. Uchwała Nr XV.98.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwala-nr-xv982019_629697 z dnia 27lis2019.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-12-30 13:53:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 1.00 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.  
  Uchwała Nr LV.438.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwala_nr_LV_438_2018.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-11-21 13:07:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.  
  Uchwała Nr XLI.338.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwala_nr_XLI_338_2017_podpis.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-18 10:15:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.  
  Uchwała Nr XXX.216.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwala_nr_XXX_216_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-25 09:23:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.  
  Uchwała Nr XXIX/166/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwala_109_2007.pdf
  Opis: uchwala_109_2007
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2008-02-12 13:22:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Zasadzki Tomasz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Podstawa prawna:


- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dz.U z 2019r. poz. 1104
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 1170 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1325 ze zm.