Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2018-2023

 


 

<2020> <2019> <2018>

 


Zarządzenie Nr 13.2018  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 grudnia  2018 r. w sprawie zmiany określenia zasad polityki rachunkowości dla budżetu Gminy oraz Urzędu Miasta i Gminy Sztum -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-05-12 zarzadzenie nr 13.2018zmiana polityki rachunkowości.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-12 14:54:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 12.2018  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 grudnia  2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_12_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 11.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 grudnia  2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_11_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 grudnia  2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnitcwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. "Sztum przeciwko przemocy" w ramach programu Osionowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie" w 2019 roku -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_10_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 9.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnitcwa do repezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizcji zadania pn. "JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS" w ramach Programu -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_9_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 8.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 grudnia  2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_8_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 grudnia  2018 r. w sprawie wprowadzenia dokoumentacji zapewniającej ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w raz z opisem środków technicznych o organizacjnych stosowanych w jednostce -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_7_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 grudnia  2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_6_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie  ustalenia dnia 24 grudnia 2018r.  dniem  wolnym oo pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_5_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 4.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_4_2018t.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Miasto i Gminy Sztum w Lokalnej Grupie Działania "Karina Dolnego Powiśla" -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_3_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji roczej -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_2_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. -

pobierz
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_nr_1_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-08 10:24:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf