Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 21 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 marca 2005r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, o wartości do 60.000 EURO na dostawę samochodu osobowego, powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie :

Przewodniczący: Anna Mielniczek

Członkowie: Marek Dobrzyński
Teresa Nowak – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 11.02.2005r. na wniosek Anny Mielniczek – Sekretarza Miasta i Gminy Sztum.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2005., o godz. 1015 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:835
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-03-16 10:01:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00