Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 4/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 lutego 2004 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie § 1 Uchwały nr 10/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji przetargowych zarządzam, co następuje :

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie na lata 2004 – 2005

Powołuję Komisję Przetargową , która przeprowadzi postępowanie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty

  1. Anna Mielniczek - Przewodnicząca Komisji
  2. Małgorzata Draganek
  3. Zbigniew Tchórzewski

§ 2


Termin składania ofert upływa 25 lutego 2004r.

§ 3


Komisja przetargowa w składzie jak wyżej, obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:897
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-02-20 10:00:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-02-19 13:26:55